Byggahus.se

Undersökningsplikt försäkringsbolag?

 1. A
  Medlem Nivå 6
  Hej kärra vänner,

  Min far som gick bort i höstas av ens stroke och lämnade efter sig en bil med lite skulden kvar + en försäkring som skulle lösa lånet vid bortgång.
  Bilen köptes på hedin bil för 4 år sedan med avbetalning via deras samarbetspartner.

  Min far har i många år vart sjukpensionär vilket också är på de grunder lån och försäkring blivit beviljat.

  Nu efter hans bortgång så nekar försäkringsbolaget och har meddelat oss att de inte kommer lösa lånet pågrund av att han inte hade en fast anställning vid tecknade av försäkringen trotts att han i alla år har betalat för den i tid.

  Vad har försäkringsbolaget för undersökningsplikt innan de beviljar en försäkring?

  Har de rätt att neka lösen av lån om min får har uppget att han är pensioner vid tecknandetillfället?

  Någon som känner till något ARN ärende som behandlar likvärdig tvist?
   
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  Vad står det i försäkringsvillkoren?
   
 3. H
  Medlem Nivå 6
  Menar dom att han inkommit med oriktiga uppgifter vid tecknandet?

  Hur stor är diffen mellan bilens nuvarande värde och kvarvarande skuld? Normalt försöker man ju betala av en bil i ungefär samma takt som den tappar värde.
   
  • Laddar…
 4. S
  Medlem · Nivå 14
  Tyvärr kan man hamna i dylika situationer eftersom kreditkollen vid bilköp många ggr är av enklare typ. Att man passerar igenom som kreditvärdig är inte samma sak som att man uppfyller andra villkor för skydd.
   
  • Laddar…
 5. H
  Moderator · Nivå 25
  Det bör finnas en "kundombudsman" på förs. bolaget (tror det är lagstadgat). Du kan börja med att begära en omrövning där. Annars finns "konsumenternas försäkringsbyrå" (inte helt säker på namnet). Det är en organisation som finansieras kollektivt av försäkringsbolagen för den här typen av frågor.
   
 6. H
  Moderator · Nivå 25
  Men, även OM det nu är så att kravet för att få teckna försäkringen är att man har fast arbete, så är ju anledningen till kravet på utbetlaning inte förlorad inkomst, utan ett dödsfall. Jag antar att försäkringen är tänkt att träda in om man blir arbetslös, eller av liknande skäl inte kan fullfölja kreditåterbetalningen. I så fall kan det ju vara ett relevant krav att försäkringstagaren har ett fast arbete vid försäkringstillfället. Men i det här fallet har ju "skadan" inget med det villkoret att göra.
   
  • Laddar…
 7. tttomten
  Medlem · Nivå 14
  Att teckna en försäkring där man inte uppfyller kraven för utbetalning är tyvärr lätt och det ställs små krav på försäkringsgivaren.
  Vid tecknandet av försäkringen så ställde antagligen fb några kryss eller ifyllnadsfrågor där viktiga parametrar berördes, se om du kan få tag i en kopia på ansökan för att få reda på vad som efterfrågats eller kan det tom vara så att din far ansökte på felaktiga grunder?
  Men börja med att kolla upp giltiga villkor (oftast datumet när försäkringen tecknades), dom är styrande för försäkringen.
   
  • Laddar…
 8. S
  Medlem · Nivå 14
  Fast jag fattar det som en försäkring som ingick i krediten. Då är det sällan nå djupare undersökningar och pengar vill de alltid ha även om man i det finstilta kanske inte uppfyller villkoren till fullo. Är köpeskillingen låg och de gör en enkel kreditkoll så är det med all sannolikhet inga större problem att köpa en bil på kredit utan arbete. Default hos det bolaget kanske då är nå skydd av nå slag för pengar vill de ju ha som sagt och man kan säkert välja bort själv i efterhand.
   
  • Laddar…
 9. A
  Medlem Nivå 6
  Tack för alla svar, efter att ha hittat alla papper så var den en försäkring som först månaden var gratis och i gick vid tecknande av lånet, efter att ha läst villkoren så står det tydligt att den i går första månaden med måste aktivt säljas upp av kunden om han inte uppfyller kraven.

  Så min far har helt enkelt betalar 4 år ca 6000 kr i onödan på en försäkring som han antagligen trott skulle underlätta för oss om något hände han vilket de nu gjorde.

  Och de betalar inte tillbaka försäkringen heller.
   
 10. H
  Moderator · Nivå 25
  Men försök få det omprövat. Även om villkoren för tecknande av försäkringen inte var uppfyllda (om det verkligen var så) så beror ju inte den skada försäkrtingsbolaget skall ersätta nu, på det faktum att han inte hade en vanlig anställning vid tecknandet.
   
 11. S
  Medlem · Nivå 14
  Jag tror det blir svårt att hävda att en försäkring som ska täcka inkomstbortfall helt plötsligt ska täcka även annat.......
  Sånt här som ingår vid bilköp måste man syna otroligt noga för de som säljer bilen informerar sällan fullt ut och kanske inte heller vet vad som ingår. Det är ju oftast som ett paket man får och sen får man i lugn och ro sitta hemma och välja bort det som inte passar in. Default är ju att de vill tjäna pengar så gör man inga aktiva val själv så rullar det ju på.
   
 12. S
  Medlem · Nivå 9
  Och vilka ÄR kraven i villkoren?
   
 13. S
  Medlem · Nivå 14
  krav nr 1 är troligen att det finns en inkomst att ersätta........
   
 14. H
  Moderator · Nivå 25
  Nej, försäkringen är inte en inkomstförsäkring (som A kassan), den här typen av frösäkring skall ersätta en betalning i lägen där försäkringstagarens betalningsförmåga minskar oväntat. Då är kravet på fast anställning rimligt. Har du ex. projektanställning, så är en minskning av betalningsförmågan inte lika oväntad. Men en pension är minst lika säker inkomst som en lön från en fast anställning, även om den kan vara låg.

  Pension upphör normalt bara om man dör, och du kan dö även om du har en fast anställning.

  Jag tror att det finns möjlighet att få ut på försäkringen även om anställningskravet inte är uppfyllt. I andra hand skulle man kunna göra bilfirman ansvarig, om de sålt in en ogiltig tjänst.
   
 15. S
  Medlem · Nivå 14
  Nej såklart är det ingen inkomstförsäkring på det viset men rimligen så kan de inte ersätta alla situationer som finns. Det finns vanligen begränsningar på allt och det är ingalunda ovanligt hos försäkringsbolag. I det här fallet så utgår det antagligen ersättning om personen dör, förvärvsinkomsten uteblir och då av naturliga skäl inte kan betala billånet. Då faller försäkringen ut.
  Skulle man kunna räkna in vilka pengar som helst skulle man ju kunna hävda vad som helst.

  När man får dylika erbjudanden på köpet i ett billån så har jag svårt att tro att man kan hävda att det inte är giltigt. Då kanske man som låntagare skulle ha valt en annan lösning där det verkligen ingår riktiga skydd utan jättemycket begränsningar. Man kan inte bara skylla på den som gett en snabb kredit utan frågor..........