Undersökningsplikt-el?

11k läst  63 svar

 1. HusabergMia
  Medlem Nivå 1
  Köpte mitt hus, byggt på 70 talet för 1,5 år sedan. I annonsen stod "el delvis ny". Jag kollade huset med hjälp av en duktig vän. Nu har det av en anledning uppdagats att elen är "vilda västern". Felaktiga kablar, nya amatörmässigt monterade uttag och tex felaktiga jordkablar. Hur långt sträcker sig undersökningsplikten? Kan man hävda dolt fel eller skulle jag anlitat elektriker som skruvade ner alla uttag och kollade och mätte? Tacksam för tips från kunniga..
   
 2. T
  Medlem · Nivå 8
  Sannolikt fanns det indikationer fullt synliga på att elen inte var fackmannamässig. Då ökar din undersäkningsplikt och det är inte alls orinligt att låta fackman kika närmare på anläggningen om man tycker att dess skick är avgörande.

  El delvis ny kan sannolikt heller ej ses som en utfästelse i lagens mening då det är otroligt vagt och i sig nästan indikerar att set inte är ordentligt gjort.
   
 3. K
  Medlem · Nivå 10
  Tror det är svårt att få el till dolt fel då det i normalfallet går att besiktiga anläggningen utan att göra åverkan på vare sig konstruktion eller ytskikt, annat än någon övertapetserad dosa man kan sätta doslock på.
   
 4. H
  Moderator · Nivå 25
  I princip så gäller ju samma saker för el som för resten av huset vad gäller vad som anses vara fel, och hur mycket man skall undersöka för att ha fullgjort undersökningsplikten.

  Vid en normal undersökning inför ett husköp, så skall man inte behöva använda specialinstrument, man behöver heller inte ha elbehörighet.

  Dvs. i normalfallet skall man inte behöva kontrollmäta i uttag, dosor osv. Man behöver heller inte öppna och titta på elcentralen, eftersom det är ett behörighetskrävande arbete.

  Men med el, precis som andra fel, så gäller att OM man som "duktig lekman" kan se okulärt att det finns underligheter med elinstallationen, då måste man göra en fördjupad undersökning, och beroende på vad man har sett så kan man behöva undersöka alla delar av elanläggningen. Vid en sådan fördjupad undersökning, som innefattar att man öppnar dosor, centraler, kontrollmäter osv. så hittas de flesta tänkbara fel.

  Om de felaktiga kablarna är utanpåliggande kablar så ingår det i undersökningsplikten att upptäcka det, om det är amatörmässigt monterade uttag så skulle man troligen ha sett det, typ att de sitter snett osv. Då utökas undersökningsplikten.

  Dvs. OM vi antar att något var synligt utan att skruva ned och öppna allt, så ingår det troligen att du skulle låtit undersöka elen "totalt".

  Det finns ett rättsfall som jag tyvärr inte hittar länken till. Det handlade om en fuktskada som upptäcktes efter att köparen hade bilat bort två betongväggar i källaren, in till ett outgrävt utrymme. Alla parter var överens om att felet var dolt. Men köparen förlorade målet för att i ett rum i huset fanns en ventilerad sockel, alltså golvlisten monteras med 2 - 3 mm distanser mot vägg, så att luft från undersidan av golvet kan ventileras ut. Att denna list fanns, ansåg rätten var en indikation på att det kanske kunde finnas fuktproblem i huset, och därmed borde köparen i sin fördjupade undersökningsplikt låtit borra igenom de två betongväggarna för att kontrollmäta/filma i det slutna utrymmet.

  Det kan alltså räcka med väldigt subtila detaljer i ett hus, för att man som köpare skall inse, att här kanske det finns problem som jag borde titta efter.
   
  Redigerat 18 apr 10:05
  Atom gillar
 5. H
  Moderator · Nivå 25
  Sedan är det en annan femma att du kan alltid förhandla med säljaren om ersättning för felet. Lite beroende på exakt hur mycket fel installationen är, så kan det vara fråga om allmänfarlig vårdslöshet från den som utfört installationen, om en olycka hade inträffat så kan det bli fråga om vållande till personskada/annans död, eller tom dråp, ifall någon medvetet åsidosatt säkerhetsfunktioner. I praktiken finns det nog inte en chans på miljonen att en åklagare skulle driva fallet.

  Men om vi antar att säljaren har hempulat det här så skulle nog de flesta någorlunda vettiga personer ha dåligt samvete om felen presenteras med bra dokumentation.
   
 6. HusabergMia
  Medlem Nivå 1
  Det har inte gått att se utanpå att elen inte är ok, utan vid ett elfel konstaterade elektrikern att felaktigt kablage använts, att jordkabeln använts till annat än jord. Mm mm... Därför undrar jag. Elektrikern såg detta när han skruvade av flera av uttagen och mätte.
   
 7. HusabergMia
  Medlem Nivå 1
  Elektrikern påpekade även att om jag hade vidrört det som ska vara jord så skulle man kunnat dö... pga fel färg på kabeln..
   
 8. T
  Medlem · Nivå 9
  Man måste alltid mäta innan man rör nåt. Även stänga av innan man gör något.
   
 9. HusabergMia
  Medlem Nivå 1
  Fackmannamässigt svar. 😆 Jag vet det. Han sa bara att färgerna på jord alltid skulle vara samma och när man frångått det kunde det hända olyckor.
   
 10. H
  Moderator · Nivå 25
  Det är ändå inte säkert att det var osynligt. Om jag gissar att det gällde utanpåliggande kabel ?

  Då är ju ett relativt vanligt (grovt) fusk att kabeln innhåller ex. 2 ledare plus gröngul jord. Om det då behövs 3 vanliga ledare, ex. från en brytare med två knappar. Så tas det genvägar att använda även jordledaren istället för att använda en kabel med 4 ledare och låta den gröngula jorden vara oanvänd.

  En bra undersökning, så ser man att kabeln är misstänkt tunn, det kan vara lite väl krystat, men det finns risk att det anses räcka för att du borde insett att det ev. var fel.
   
 11. H
  Moderator · Nivå 25
  Färgen för jord skall vid nydragning alltid vara gröngul, även om det finns äldre dragningar med ex. röd jord i huset. Man behöver/skall inte fortsätta med historisk färg på jord.

  Den gröngula är numera en internationell standard, skyddsjord skall alltid vara gröngul, ingen annan färg får användas, och gröngul får aldrig någonsin användas för något annat än skyddsjord. Jag gissar att det är det man fuskat med här, att gröngul har använts för en annan funktion än jord.
   
 12. K
  Medlem · Nivå 10
  Eller att röd jord förekommer ihop med gul/grön eftersom elen bara delvis är omgjord?
  Kan TS lägga upp lite bilder på oegentligheterna som er elektriker säger sig ha funnit?
   
  anij63 gillar
 13. C
  Medlem Nivå 13
  Jag tänkte samma tanke, men sen läste jag "att jordkabeln använts till annat än jord" så det låter ju inte som att det skulle vara det det handlar om.
   
 14. H
  Moderator · Nivå 25
  Fast det tror jag (som inte är elektriker) är OK. Om du utökar en anläggning där det finns röd jord. Så måste utökningen använda gröngul jord, och man behöver inte (??) dra om allt till gröngult, utan du kan fortsätta från rött till gröngult.

  Jag kan ha fel.
   
 15. S
  Gäst
  då nästa som kopplar inte vet vad vilken färg är vad och bara tror(utan mätta och kolla) så kan vara ström i fel kabel= skada
   

Hej där! Skaffa ett konto gratis så kan du också ställa frågor i forumet. :love: