personstarthumb-up

U-värde tegel

9k läst  10 svar

 1. I
  Medlem Nivå 1
  Hej!
  Är det någon som vet (ett ungefärligt) u-värde på en tegelvägg. Försöker göra en nogrann effektberäkning för ett äldre hus. Det är en dubbel tegelvägg med luftspalt, i övrigt ingen isolering.
   
 2. E
  Medlem · Nivå 20

  Re: U-värde tegel

  En 30cm dubbel tegelvägg med luftspalt har ett K-värde på c:a 1,5.
  Vid ett k-värde på 1,0 paserar 1watt/m2 genom väggen när temperaturskillnaden är 1 grad mellan ute och inne temperatur.
   
 3. A
  Medlem Nivå 1
  Hej!

  Jag är ny på forumet, har surfat runt ett tag, och här hittade jag nästan svaret på en av mina undringar. Jag har också dubbla tegelväggar men med en tjocklek på drygt 35cm, dvs dubbelt så mycket luft. Vad har jag för U-värde? Kanske samma?

  Jag kan lika bra fortsätta med nästa undring? Jag funderar på att regla upp och lägga på 45mm stenull invändigt, mest för att putsen är lite halvtaskig och för att lättare kunna dra elrör, men även för att spara lite energi. Hur påverkar 45mm stenull U-värdet? Är det lönt?

  Sista undringen (för denna gången): Jag har inte isolerat något i övriga rum som vi renoverat eftersom jag har hört att det är risk för frostsprängningar i murfogarna då utsidan av huset blir kallare. (jag har redan fogat om en hel del och vet vilket jobb det är). Nu undrar jag hur stort problem det egentligen är? 45mm är ju inte mycket och minusgrader har vi ju som bekant knappt längre i skåne. Vad tror ni?

  Tack på förhand!
  /Anders
   
 4. P
  Medlem Nivå 10
  45mm stenull har väl ett U värde kring 0,8 200 mm tegel ca 3,0 och 350mm tegel
  då ca 1,7 med 45cm mineralull hamnar U värdet på 0,5. Dvs En faktor tre bättre isolerat, så nog kan det löna sig allt....Fast det där med invändig isolering är inte alltid så bra, det kan bli kondensproblem. Måste bedömas från fall till fall...
   
 5. A
  Medlem Nivå 1
  Hej, jag hade nästan gett upp :)

  Är luftspalten medräknad i ditt U-värde? 35cm massivt tegel måste isolera mycket sämre än två skilda väggare med luft emellan. Är inte 1,7 ganska dåligt?

  Kondens? Hur menar du då? Jag tänkte sätta ångspärr också.

  mvh
   
 6. P
  Medlem Nivå 10
  Nä jag har ingen luftspalt med, räknade bara med 35cm tegel, för isoleringsmattor, trä, tegel och andra material där luften inte kan cirkulera är U-värdet "ganska" lätt att ta fram (från källor på internet , datablad etc...). För komplexa byggelement med luftspalter som tex fönster finns data från tillverkaren etc...

  U värdet mäter den effekt (Watt) som krävs för att upprätthålla en viss temperaturdifferens mellan "in"- och "utsida" på tex en vägg (eller ett helt hus) per kvadratmeter.
  För att få totala U-värdet gör från flera byggelement som "läggs ihop" gör man som när man parallellkopplar motstånd. 1/Utot = 1/U1+1/U2+...etc, dvs invertera de enskilda U-värderna, Addera dessa, invertera summan, klart....

  När det gäller luftspalter beror det på hur luften cirkulerar, i praktiken ju bredare luftspalt desto "sämre U-värde" (Kanske inte totalt U-värde, men per breddenhet....)

  När det gäller fukt: Fukten kryper "från värme till kyla" när den når daggpunkten kondenserar den.... Har man då isolering på insidan kommer temperadurgradienten snabbt sjunka och i värsta fall kondenserar det mellan isolering och "mur". Ångspärr hindrar fukten att komma inifrån, så det hjälper, men det kan inträffa att det blir fuktigt mellan mur & isolering ändå.... Stenullen tål iofs fukt bra, men om man reglar med oimpregnerat trä KAN man få röta...Tänkte nu framför allt på en källarkonstruktion....men å andra sidan regnar det inte på insidan heller....

  Detta är inget lätt problem, åtskilliga byggen har fått problem genom tiderna...
   
 7. A
  Medlem Nivå 1
  Jag tryckte en 90mm rockwoll matta mot väggen med en utetempgivare emellan. Efter ett par dagar har temperaturen stabiliserats mitt emellan rumstem och utetemp. Om hela väggen isolerats så hade temperaturen varit ännu lägre. Jag drar slutsatsen att ytterväggens isolering är sämre än 90mm stenull :(
  mvh
   
 8. P
  Medlem Nivå 10
  Japp så är det, 90 mm stenull kanske har ett U värde kring 0,4 och 35 cm tegel 1,7 blir totala U värdet drygt 0.3, varav lejonparten består av stenullen. tom 45 cm rockwool är dubbelt så effektivt som tegelväggen, enl inägg ovan.

  Sett på ett annat sätt: Om innetemp är +20 och yttertemp 0 grader går det åt 34 Watt per kvm väggyta med tegelväggen att hålla den temperaturdifferensen, 90 cm mineralull kräver 8Watt.

  I nybyggen rekommenderar man ju U värden i väggar & tak på mellan 0.1 & 0.2 vilket i praktiken motsvarar isoleringstjocklekat uppåt halvmetern på vindsbjälkaget och kanske hälften i väggar & golv..
   
 9. A
  Medlem Nivå 1
  Nja, det stämmer inte riktigt i praktiken. Det skulle betyda 4kW bara på bottenvåningen. Vi har 2½-plan och klarar uppvärmning och varmvatten på 5-6kW vid 0°. Med den uträkningen så skulle det behövas 2*4kW+läckaget till vinden (isolerad med 10cm torv). Antar att luftspalten gör en hel del?
  mvh
   
  Redigerat 5 jan 2009 10:14
 10. P
  Medlem Nivå 10
  Luftspalten ger antagligen en del förvisso, Marken under huset påverkar också en del i kalkylen på hela huset, dessutom har antalet personer i huset en stor inverkan iallafall om man är några stycken, ventilationsförluster tillkommer att räkna på dessutom....Vilken sorts tegel det är påverkar också (Håltegel eller massivt). Sen har du ju den husållsel som förbrukas, all den eleffekten tillför ju värme i huset också.
  (Om du kollar elmätaren under ett dygn och delar siffran med 24 får du ju total effekt i kW som matas in) antar att du inte har ngn värmepump heller ? När man räknar U-värden är det inte eleffekt till värmepumpen man skall titta på utan vilken värmeeffekt pumpen ger in (Eleffekt*COP).
   
 11. E
  Medlem Nivå 1
  Bara ett litet tillägg... till passivhus räknar man med 30/40/50, dvs 30 cm isolering i grunden, 40 cm i väggar och 50 cm isolering på vinden. Det kanske kan vara till hjälp när du vill räkna ut hur du ska isolera.
   

Hej där! så kan du också ställa frågor i forumet. :love: