Byggahus.se

Tyvär blir det nu en strid mellan mig och grannen

 1. K
  Medlem · 42 inlägg

  Kajen

  Medlem
  Jag har ansökt om att få bygga ett garage 1,5 m från grannen och fått det beviljat i Byggnadsnämnden trots grannens negativa yttrande. Grannen har lovat att överklaga så jag har haft en dialog med honom om olika alternativ. Tyvärr är inget av de alternativ som granne föreslagit tänkbart för oss.

  Vem vet fakta om 1: vilka olika instanser man i Stockholm överklagar till, 2: Hur lång tid det kan tänkas ta, 3: Vad som krävs för att gå till nästa instans samt 4: Hur lång tid man har på sig att verkställa ett negativt besked som att tex riva garaget?

  Synd att vi inte kom överens.
   
 2. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Tyvär blir det nu en strid mellan mig och gran

  Vem är Din granne, så jag kan tipsa honom... :)
  Ingen vet hur det kommer att gå i en domstolsförhandling.  Därför är det svårt att råda och sia om hur det slutar.
  När jag höll på med min garagestrid (2år drygt) talade jag med Boverk, lagskrivare, föredragande i dessa ärenden, och kom fram till att det är allvarligt, när man gör intrång på annans revir/tomt. Vi har alla ett invant sätt med vårt boende, så det blir inte lätt när någon placerar ett hus framför vårt eget, med lagens hjälp, trots att man är född i huset och fått leva ostört där i 70 år.
  Konstigt är det också att de där garagen det bråkas om, alltid ligger åt söder, från grannen räknat. Blir sällan bråk om de ligger på skuggsidan. Du får tänka på att det är du som gör avsteg från detaljplanen, så det är till nackdel för dig. Men som jag skrev i annan tråd, så får man idag acceptera att garagen hamnar upp i gräns, då tomterna är små. Om nu grannen överklagar (hela vägen) till kammarrätten, som också kräver prövningstillstånd, d v s , kammarrätten kollar om det begåtts något fel i handläggningen och om man utifrån det skall pröva ärendet. Detta medför kortare väntetid för dig, då du inom ca 1 månad får besked om det lämnats prövningstillstånd.
  Om man inte lämnar sådant, ja då har du i princip "vunnit". Såvida det inte överklagas till Regeringsrätten, och denna lämnar prövningstillstånd!! Jo det är konstigt, men så kan det gå till. Kan medföra att du får vänta några år på slutligt beslut.
  Att påbörja bygget med endast kommunens beslut, tycker jag är att sticka ut lite väl mycket= avvakta. Länsstyrelsen är första instans, räkna med 6--12 månaders handläggningstid.
   
 3. H
  Moderator · Stockholm · 43 523 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Tyvär blir det nu en strid mellan mig och gran

  Om du nu har ett bygglov, så borde du ju kunna smälla upp byggnadsställningar som ett tält, för det kommande bygget. Om du tillämpar principen om torrt byggande, så borde ju tältet kunna vara ett par meter högre och större i alla riktningar än ditt slutliga garage.

  Och ett bygge får ju hålla på i 5 år, sedan tror jag att det går att förlänga bygglovet (framförallt om bygget blivit försenat av överklagande).

  Grannen kanske inser att det är bättre med ditt garage än en byggarbetsplats med stort tält de närmsta 5 -10 åren. Och kanske lägger ner sitt överklagande.
   
 4. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Tyvär blir det nu en strid mellan mig och gran

  Plan och bygglagen säger så här:

  Om du skall bygga i detaljplanerat område så är det kommunens detaljplan som gäller för hur nära tomtgräns du får bygga.
  Om du följer detaljplanen strikt så krävs inget grannemedgivande.
  Om du inte följt detaljplanen och du fått bygglov i strid mot planen så är det en grov miss av kommunen. Du riskerar att hamna i långslitna tvister som endast kan sluta till din fördel om kommunen i efterhand är villiga att ändra detaljplanen, vilket även det brukar vara en process som kan ta 1-2 år.

  Om du ska bygga utanför detaljplanerat område så måste du ovillkorligen ha ett skriftligt grannemedgivande om du vill bygga närmre tomtgränsen än 4,5 m.
  Där är du trosk om du inte fått din granne att skriva på tidigare.
   
 5. S
  Medlem · 106 inlägg

  Savoy

  Medlem

  Re: Tyvär blir det nu en strid mellan mig och gran

  Nu vet jag inte detaljplansreglerna i det aktuella fallet. Vi hade dock att ta hänsyn till:
  - Ingen byggnad närmare vägen än 7.5m
  - Huvudbyggnad minst 4.5m från granntomterna
  - Komplementbyggnad minst 1.5m från granntomterna

  Som komplementbyggnad räknas garage. Det kan t.o.m. sitta ihop med huset i vissa fall. I vårt fall kan vi utan grannens tillstånd placera garaget 1.5m från tomtgränsen så länge vi bygger enligt hödkravet (tror det var 3m).
  Byggnadsnämnden kan ju säkert ta hänsyn till andra aspekter såsom estetik och om det går att placera byggnaden på ett alternativt ställe som fungerar bra både för dig och grannen. I ditt fall var det ju OK. Om ni också har 1.5m-regeln borde det ju inte vara sannolikt att beslutet rivs upp.
   
 6. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Tyvär blir det nu en strid mellan mig och gran

  Savoy, Jag tvivlar på att garage som är större än 10kvm anses som komplementbyggnad i PBL 8kap 4§. Det man här talar om är befrielse från bygglov för komplementbyggnad, (typ Friggebod) som kan placeras närmare tomtgräns än 4.5m om grannen medger detta. Om grannen inte medger (friggebod) närmare tomtgräns än 4.5m, då fordras det bygglov= kommunen avgör. Om beslutet går emot grannen, får denne överklaga på sedvanligt vis
   
 7. H
  Medlem · 1 107 inlägg

  Re: Tyvär blir det nu en strid mellan mig och gran

  Verkar skilja från kommun till kommun hur stora komplementbyggnader man får bygga, både jag och föräldrarna har byggt garage på straxt över 80 m2......bägge utom detaljplanerat område i.o.f.s.
   
 8. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Tyvär blir det nu en strid mellan mig och gran

  konstigt, vissa får inte ens lov att måla om fönstren i annan kulör :-/
  När det gäller lantbruk eller annan verksamhet är komplementbyggnad fråntagen krav på bygglov
   
 9. H
  Medlem · 1 107 inlägg

  Re: Tyvär blir det nu en strid mellan mig och gran

  Ja så sa kommunen inte här när farsan ringde och frågade, garage fick byggas som kompletteringsbyggnad utan bygglov.
  (fortfarande utanför stadsplan)

  Bygger man däremot för att bedriva verksamhet, då krävs alltid bygglov.

  Vad gäller lantbruk så stämmer det du skriver.

   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.