Byggahus.se

Tvist vid tomtköp - tolkning av avtal för nedsättning av köpeskilling.

 1. Freddy sandin
  Medlem · 1 inlägg

  Freddy sandin

  Medlem
  Hej,

  Har signerat ett avtal/köpekontrakt för ett tomtköp och betalt 20% av tomtpriset inför tillträdesdagen där resterande 80% skall betalas.

  I avtalet skrevs in en paragraf om ev. nedsättning av köpeskilling om det kan föreligga behov av pålning och/eller annan markförbättring för att fastigheten ska kunna bebyggas.

  Jag har nu fått en kostnadsberäkning från WSP Sverige AB som gjort markundersökningen och man har uppskattat kostnaden för pålning till ~180 000kr. Vilket kommer dras av från köpeskillingen.

  För mig är det en generöst skriven paragraf som lämnas öppen för tolkning.
  Som jag tolkar WSP Sverige AB's kostnadsberäkning så har man tagit fram en kostnadsberäkning enbart för vad pålning av 230m2 skulle kosta, med markundersökningen som underlag.
  - INTE, vad kostnaden för "pålning och/eller annan markförbättring för att fastigheten ska kunna bebyggas." enligt §13.

  Tittar man på den juridiska defintionen av "fastighet" och "markarbeten" och på §13 som är signerad, hävdar jag bestämt att pålning inte är tillräckligt för att fastigheten skall kunna bebyggas.
  Detta är styrkt av samtliga entrepenörer vi har varit i kontakt med, som råder oss att avsätt 400000-600000SEK beroende på (Kvadratmeter grund/Typ av hus/markens bärighet)
  Följande poster har angetts som tillkommande kostnader för att fastigheten skall kunna bebyggas:
  • Extra krossmaterial för infart
  • Extra Uppackning för huset+garage
  • Extra tätning av platta
  • Etablera pålning + Konstruktion och projektering + material
  • Förstärktplatta (Etablering + material)
  • Extra Överskottsmassor + transport
  • Extra VA och el-tele schakt
  • Oförutsett/Overhead/vinst (ex. Vinkelhus)
  Till min fråga:
  Kan man tolka kontraktet på ett sådant sätt att jag kan hävda att även dessa åtgärder skall täckas utav säljaren? Eller framgår det att säljaren endast behöver stå för pålningen och efterföljande åtgärden som krävs för att fastigheten skall kunna bebyggas?

  Är det någon med juridisk bakgrund/kunskap som vill tolka paragrafen i avtalet?
  Är du jurist och kan tänkas ta dig an ärendet så kan detta göras mot ersättning. :)
   
 2. Anna_H
  Husägare · Värmland · 10 686 inlägg

  Anna_H

  Husägare
  Det bör definitivt ingå mer än bara pålningen som jag ser det, men kanske inte samtliga poster du listat. Extra kross på infart tex tror jag är tveksamt.
   
 3. harry73
  bra på allt · Skåne · 12 578 inlägg

  harry73

  bra på allt
  Det är wsp:s kostnadsberäkning som gäller.
  Du är enligt kontraktet bjnden att acceptera deras kostnadsberäkning.
   
 4. H
  Moderator · Stockholm · 43 247 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Så som det är skrivet, så tycker jag att det är beskrivet större "problem" än själva pålningen. Men nedsättning av köpeskillingen skall bara sättas ned för just pålningskostnaden. Andra markarbeten är skrivna som ett alternativ till pålning. Nu har de kommit fram till att påling behövs, så gäller första halvan i klausulen "beräknad kostnad för pålning".
   
 5. Johannes Carlsson
  Allvetare · Halland · 7 811 inlägg

  Johannes Carlsson

  Allvetare
  Jag kan tycka att markförstärkning för husgrund och infart/parkering bör ingå i detta avdrag. Det känns som att dom endast uppskattar priset för själva pålningen
   
  • Laddar…
 6. H
  Moderator · Stockholm · 43 247 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Jo men i avtalet står det explicit att kostnaden för pålning skall reducera priset, inget mer. Det hade varit rimligt om avtalet hade varit formulerat som att det skall ta alla extra kostnader som beror på markförhållanden.
   
 7. A
  Medlem · Kalmar Län · 12 366 inlägg

  AndersS

  Medlem
  Står "finns behov av pålning eller annan markförbättring för att".
  Jag tolkar som tidigare inlägg att valet blev pålning. För det står "eller annan markförbättring" som då inte tillämpas.
  Nu är jag ingen jurist, men om både skulle ingå borde det varit "finns behov av pålning och annan markförbättring".

  Så just den ordalydelsen bör vara det som juridiskt granskas om du vill ta det vidare.
   
 8. harry73
  bra på allt · Skåne · 12 578 inlägg

  harry73

  bra på allt
  Inte bara det, man förbinder sig till att acceptera WSP:s lösning och deras kostnadsberäkning
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  Tvist vid tomtköp.png
   
 9. A
  Medlem · Kalmar Län · 12 366 inlägg

  AndersS

  Medlem
  Stämmer bra för det är vad avtalet utgår från, se punkt 13 "Beräknad kostnad. Och det är TS som skriver uppskattad men i princip samma sak där "beräknad" är mera precis och utifrån gjord markundersökning.
   
 10. K
  Medlem · Malmö · 1 572 inlägg

  kindvall

  Medlem
  Avtalet säger ju tyvärr att det är WSP Sverige ABs bedömning som gäller. Det ni eventuellt kan rikta in er på är om deras uppdrag och bedömning inte överensstämmer med avtalets syfte "för att fastigheten ska kunna bebyggas".
  För att kunna tolka det behöver man se formuleringarna i kostnadsberäkning och bedömning, och kanske uppdragsbeskrivning. Har man satt begränsningar för vad som ska inkluderas i bedömningen?
  Fick ni tillgång till deras uppdragsbeskrivning då avtalet skrevs under?
   
  • Laddar…
 11. harry73
  bra på allt · Skåne · 12 578 inlägg

  harry73

  bra på allt
  Är det flera tomter som säljs samtidigt? Och har de samma behov av pålning?
  Om så är fallet, kan man försöka gå ihop med grannarna, så att ni handlar upp markentreprenören gemensamt eller i alla fall samtidigt (egna kontrakt, men se till att entreprenören får jobba för alla grannar, eller så många som möjligt , och att han kan planera arbetet så att det passar honom. Då borde man kunna få ner priset
   
 12. B
  Medlem · 72 inlägg

  Bosse12

  Medlem
  Hej
  Jag är jurist med fastighetsrätt som min processtarkaste sida och anser att den formaliserade texten jag ovan läste är vag. Jag skulle i säljarens ställe hävda att förutsättningarna för att bebygga en fastighet med de för bygget erforderliga extra arbeten inte gäller annat än explicit för själv uppförandet av bygget av detta hus. Dvs pålningen är OK. men allt som finns utanför i anslutning till men inte explicit avgörande för bygget i sig är ovidkommande. Den som formaliserat detta avtalsmoment borde enl min mening har bundit upp de tillkommande extra arbetena på ett sådant sätt att de hade tvånget av avgörande för byggets själva uppförande. För vad är egentligen ett bygge av ett hus? Det är ett uppförande av en konstruktion med väggar och tak som skyddar mot väder och vind enligt PBL. HiovR anser därför att även ett bergrum är ett hus. Detta finns rättsfall å. Det finsn även både hyres och arrendedemål i bla Stockholms stad (Liselotte Lööf AB ./.s Staden ang Vanadisgaraget och avgöranden både i Hyres-och Arrendenämnden och Svea HovR, Det skulle i ditt fall ha avtalats så att bygget definierades till en "bostadsfastighet" med vad därtill hör och lagligen tillvinnas kan som det heter. Då hade serviser, schakt och kringarbeten i syfte att möjliggöra nyttan dvs boende i huset ingått vartill det hörde för boendet nödvändiga serviser och kringarrangemang. Bortforsling av schakt ḱan annars innebära flytt bara 2 meter. "bortforsling"
  Jag ger dig rådet att först söka omförhandla avtalet och i andra hand tyst i egen regi ge WSP ett separat uppdrag att fastställa vilka delar i kostnadsmassan som hänförs till bygget eftersom deras åsikt är bindande för båda parter. När man pålar så måste marken återställas och detta måste också ingå, Om pålkranen inte kan komma fram av markens bärighet utan markarbeten så kan man inte påla och då är dessa markarbeten bundna till pålningen. Där har du en besparing. Jag är mycket gammal och tar inte ofta in nya åtaganden av helt okända även fast att denna typ av fall är intressanta och jag har drivit sǻdant förut i den djungel detta är. Om du inte finner en annan jurist som du anser lämplig så sätt ut ditt telefonnummer i ett internt svar till mig så ringer jag så tar vi en prata utan kostnad eller andra krav Det finns inte sällan detaljer i ett avtal som en lekman inte inser värdet av och som i ett sammanhang kan innebära dynamit. Om du kan trovärdigt anföra att detta är ett bostadsbygge och att uppförandet av detta är förenat med absoluta kringarbeten vari inte bara pålningen är viktig för att nyttan ska kunna vinnas dvs du har den sk rådigheten du i God Tro betalat för så kan du ev. få vind i storseglet, men det vet jag inte så här snabbt

  mvh Bosse12
   
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.