Byggahus.se

tvist om löpande räkning respektive uppskattat pris

 1. C
  Medlem Nivå 1
  Jag har hamnat i en tvist med en firman i byggbranschen och undrar vilka skyldigheter vi har.

  Vi har muntligen och mejlledes kommit överens om ungefär vad som skulle göras och Firman köpte som totalentreprenör in underleverantörer i form av byggare, elektriker och rörmokare.

  Jag fick en kalkyl från Firman som visade vad de olika momenten (t.ex. rivning X kr, målning X kr, elektriker X kr), totalt 278 TSEK. Jag fick också via mejl veta att 156 TSEK av dessa var arbete vilket betyder att 78 TSEK försvinner som ROT-avdrag. Totalt uppskattat pris blev därmed 200 TSEK till mig. Vi kom överens om betalning i etapper, några veckors jobb i taget i efterhand. Vi kör, allt bra! :p

  Under gång kändes det inte trögare, fakturorna strömmade in men mycket i kalkylen var ogjort. Det verkade som det skulle bli mycket dyrare än uppskattat. :confused: Vi hade ett avstämningsmöte med Firman för att förstå problemet och kom fram till följande tre förklaringar:

  1. En av de ca 10 kostnadsposterna (elektriker) saknade moms, ett misstag från Firmans sida, ett fel som ökade på kostnaden med nästan 10 TSEK.
  2. Rörmokaren (som inte riktigt börjat än) kommer inte behöva göra så mycket jobb som planerat för att byggarna gjort en del av rörmokarens jobb men det borde i slutändan sänka vår totalkostnad eftersom byggarna har en lägre timlön.
  3. Det var svårt att uppskatta

  I slutändan finns fakturor på ca 275 TSEK till oss istället för 200 TSEK. :mad: I det här läget har vi faktiskt sparkat ut dem och bestämt att göra det sista själva. Firman har varit ”generös” :wow: och efterskänkt 10 TSEK av de 275 TSEK, vi är inte nöjda med det. Vad jag förstår har han rätt att lägga på 15% på ett uppskattat pris vilket i så fall betyder max 230 TSEK. Vi har erbjudit oss att sträcka oss längre, att betala 240 TSEK vilket han hittills har avböjt med hänvisning till följande:

  Firman tog fram ett hantverkaravtal där han valde att skriva ”löpande räkning”. Detta reagerade vi inte på utan skrev under eftersom det är så vi har uppfattat det, det är på löpande räkning men han har ju också försett oss med en ungefärlig prisuppskattning på 200 TSEK. Vi har alltså ”löpande räkning” i avtalet och en kalkyl och mejl som ger ett ungefärligt pris.

  Jag har tre frågor:

  A: Har jag rätt att anse det vara ett ungefärligt pris när han faktiskt har presenterat en hyfsat detaljerad lista med delkostnader och totalkostnader trots ”löpande räkning” i avtalet? Avtalet skrevs i ärlighetens namn efter det uppskattade priset i mejlkommunikationen.

  B: Kan Firman hävda att kalkylen faller för att vi gjorde om ritningen under tiden de rev? Ändringen fördyrade eller försenade ingenting utan borde ha lett till lägre kostnader, det blev t.ex. färre löpmeter innervägg som skulle byggas och färre kvadratmeter golv. Han vill förstås att kalkylen ska falla för att slippa stå för det uppskattade priset.

  C: Firman har också nämnt 25% tillåten prisökning istf 15% om man vid rivning hittar oförutsebara komplikationer som fördyrar. Som sagt, ändringen gjorde ju bara projektet billigare… Så är det relevant?

  Tack på förhand!
   
  • Laddar…
 2. N
  Medlem Nivå 14
  Jag rotade nyss fram den här länken till en annan tråd:
  http://www.arn.se/referat--vanliga-...nsument-ska-inkludera-moms-och-andra-skatter/

  Så att de missat att ange priset inklusive moms tror jag de får lov att äta upp själva.


  Såvitt jag vet gäller det sen också att eventuella kostnadsökningar måste kommuniceras till kunden så fort man inser att det kommer att bli dyrare. Att de inte meddelar er att det kommer att kosta mer utan bara skickar en faktura på högre belopp tror jag inte är acceptabelt. Jag skulle börja med att kräva en specifikation på varför kostnaderna blivit högre, sen som nästa steg ifrågasatt varför de inte informerat om det direkt.

  Fokusera alltså först på att be dem förklara, sen när ni fått hela förklaringen så kan det gå att se om de gjort fel eller inte.
   
  • Laddar…
 3. harry73
  Allvetare · Nivå 24
  Fastpris är fastpris, och då kan det bara tilkoma kostnader för extra arbeten som inte fanns med i kontraktet
  Om man jobbar mot budget, jobbar man mot de faktiska kostnader som E gör (timersättning, inköp + tillägg)
  Och då blir det dyrare om det tar mer tid, men precis som du säger kan E bara lägga till 15% uta att komminucera det med er. Och in princip krävs det väldigt bra grunder för prisökningen. Och sådana grunder fanns inte i ditt första inlägg
   
  • Laddar…
 4. A
  Medlem · Nivå 20
  När det gäller de max 15% tillägg för ökade kostnader som anges är min tolkning att de utgår från priset som är 278.000 som angivits som offererat pris, men att arbetet sedan utförs på löpande räkning. Så maxnivån bör då hamna på 320.000. Fördyrande kostnader skulle kunna vara att annat eller mera material måste användas vilket upptäcks först när arbetet påbörjats och t.ex. rivning gjorts som visar på förändrade förutsättningar, vilka inte är ROT-avdragsgiltiga.
  Men här kan nog finnas olika tolkningar när man börjar blanda in ROT i en prisdiskussion, hur detta regleras juridiskt vid en ev. process om man vill ta det vidare.
   
 5. P
  Medlem · Nivå 8
  Det ni faktiskt har kommit överens om gäller före det som står i avtalet, men det förutsätter förstås att ni hade fog för er uppfattning att E lämnat en ungefärlig prisuppgift. På vad du skriver låter det så och er ställning som konsument ger er ett starkt grundskydd. Enligt 36 § Konsumenttjänstlagen får en av näringsidkaren lämnad ungefärlig prisuppgift inte överskridas med mer än 15 procent såvida inte E har rätt till pristillägg enligt 38 §. Att "det var svårt att uppskatta" är ingen ursäkt för E. Om det var svårt att uppskatta skulle E inte ha gått med på att lämna någon uppskattning utan sagt "detta går inte att uppskatta - vill du att vi gör jobbet blir det löpande räkning".

  38 § säger att E har rätt till pristillägg
  1. om E har utfört tilläggsarbete i enlighet med bestämmelserna i 8 §, eller
  2. om tjänsten har fördyrats p.g.a. omständigheter som är att hänföra till konsumenten och som E inte borde ha förutsett när avtalet träffades. Bevisbördan för detta ligger på E, inte på er.

  Vad gäller tilläggsarbeten gäller enligt 8 § att om det framkommer behov av arbete som p.g.a. sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta, skall E underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar. Sedan finns det vissa specialregler för fallet att E inte kan få kontakt med konsumenten, men det är ju inte aktuella i ert fall.

  Förstår jag det rätt om E har fakturerat 275 tkr men arbetet är fortfarande inte klart?
   
 6. C
  Medlem Nivå 1
  Plåthuset, du säger att överenskommelser gäller före avtal, vad grundar du det på? Avtalet skrevs som sagt efter överenskommelsen. Jag gillar det du säger men vill ha mer på fötterna...

  Ja, 275 TSEK i fakturor ligger på bordet varav kanske 190 TSEK är betalda så här långt. Jag vill inte betala mer förrän vi är överens men räknar kallt med att jag måste lägga åtminstone så mycket som jag själv tror är rätt, nämligen ca 230 TSEK (200 + 15%).
   
 7. P
  Medlem · Nivå 8
  Jag borde ha skrivit att parternas överenskommelse gäller för ett skriftligt avtal. Svensk avtalsrätt bygger på den s.k. anbud-acceptmetoden som innebär att ett avtal sluts då parterna har med varandra överensstämmande viljeförklaringar. I ditt fall handlar det om att båda parter varit överens om att ett angivet arbete skulle utföras till ett ungefärligt pris om X kr. I ett sådant läge, d.v.s. då ni är överens, spelar det ingen roll om ni skrivit på ett avtal som emotsäger er överenskommelse. Överenskommelsen om det ungefärliga priset gäller före det skriftliga avtalet om löpande räkning.

  Jag skulle heller inte säga att en överenskommelse om ungefärligt pris nödvändigtvis står i strid med en överenskommelse om löpande räkning. Dessa går ju nämligen att kombinera på sätt att priset är löpande räkning, dock ej överstigande den ungefärliga prisuppgiften + 15 %. Om jag vore ni skulle jag säga att det är mot den bakgrunden som det skriftliga avtalet ska tolkas.

  Du bör dock komma ihåg att det är den som påstår att avtal har träffats om fast (ungefärligt) pris som har bevisbördan för att så är fallet. Jag har dock tolkat uppgifterna du lämnat avseende er diskussion om pris för olika delmoment som att du har goda möjligheter att styrka detta.

  Vad gäller din skyldighet att betala kan jag hänvisa till 19 § i KtjL som säger att konsumenten får innehålla så mycket av betalningen som fordras för att ge honom säkerhet för hans krav p.g.a ett fel hos tjänsten. 230 tkr är ju vad ni ansåg att ni max skulle betala i utbyte mot full leverans. Ni skulle alltså ha rätt att innehålla betalning som motsvarar vad det kostar att låta någon annan E slutföra arbetet.
   
  • Laddar…
 8. C
  Medlem Nivå 1
  Tack Plåthuset, klockrent!

  Någon åsikt om mina frågor B och C också?

  jag håller med dig AndersS, svårt att veta om det är 115% på totalbeloppet före eller efter ROT som gäller. Det här projektet åt upp all ROT för oss, 100 TSEK. Räknar man som du innan ROT blir det 278 x 1,15 = 320 TSEK minus ROT = 220 TSEK. Räknar man som jag trodde, efter ROT, blir det 200 x 1,15 = 230 TSEK dv 10 TSEK dyrare, helt klart intressant att veta vilket som gäller!
   
 9. T
  Medlem · Nivå 7
  Ang. ROT så är det ju ett avdrag som du gör mot inbetalad skatt som E "hjälper" dig att administrera men egentligen är mellan dig och skatteverket. Det ska väl noga räknat inte tas med i diskussionerna om pris?

  När det kommer till B) så har det minskat den "avtalade" mängden arbete så det borde ju gjort det billigare om jag tolkar det du skriver rätt och som skrevs tidigare om procentsatsen så ska E stämma av med kunden om, och när, de ser att något kan bli dyrare än uppskattat och det överskrider 15%.

  Jag skulle inte betala mer innan ni klargjort alla turer. Jag tror att du måste skicka någon form av brev till dem om detta så de inte skickar det till inkasso.
   
 10. C
  Medlem Nivå 1
  eftersom E har tagit ut full ROT när han egentligen inte skulle ha gjort det så har han ju inte bara lurat mig utan även staten på pengar tänker jag. Därmed borde staten och lagstiftaren ha satt upp ett regelverk för hur det ska hanteras.
   
 11. A
  Medlem · Nivå 20
  En fundering, har du köpt material själv eller finns det redovisat i det som fakturerats?
   
 12. C
  Medlem Nivå 1
  Nästan allt är köpt via E.
   
 13. S
  Anonym
  efter att ni börjat. har det hänt att ni kommit på några extra jobb eller ändrat detaljer?
   
 14. C
  Medlem Nivå 1
  ja, vi har lagt till ca 4-5 eltimmar utanför kalkylen redan från start, det är vi beredda att betala extra för. Ändring har vi gjort enligt min fråga B i första inlägget.
   
 15. MathiasS
  Medlem · Nivå 25
  Hmm.....Det räcker knappast med att visa att någon lämnat en ungefärlig prisuppgift. Man måste också visa att omständigherna, omfattningen inte har ändrats sedan dess vilket kanske inte är lika lätt.

  Vore jag säljare här skulle jag peka på att det skriftliga avtalet med löpande räkning som grund är det som är relevant för det arbete som utförts. Att säljaren vid någon tidigare tidpunkt också lämnat en skattning är rimligtvis bara relevant om det handlar om exakt samma arbete.

  Jag har förövrigt lite svårt för din beskrivning av i vilken ordning avtalen gäller. Varför har en tidigare muntlig överenskommelse företräde när ett annat avtal tecknats, dessutom i skrift, vid ett senare tillfälle? Om dessa är motstridiga gäller rimligtvis den senaste överenskommelsen? I detta fall kan man kanske säga att dessa två överenskommelser kompletterar varandra (uppskattat pris, arbetet utförs på löpande räkning = takpris), men det måste ändå gå att bevisa vad som sagts.