Byggahus.se

Trasig golvbrunn

 1. BeaumontX
  Medlem · 98 inlägg

  BeaumontX

  Medlem
  Lagstiftaren har varit tydlig med att ansvaret för golvbrunnen (och övriga ledningar som endast tjänar en lägenhet) är något som medlemmarna bestämmer själva, genom sina stadgar. Det är också tydligt att, och hur, man kan ändra stammarna. Så svaret på din fråga blir ett solklart ja. Vad ville du egentligen ha sagt med det?

  Det är inte jämförbart eftersom det framgår av BrL 7 kap. 12 § att föreningen ska ansvara för ventilationskanaler. Dessutom framgår det av PBL och PBF att ansvaret för OVK åligger fastighetsägaren, dvs föreningen.

  Oavsett hur säker du är så kommer du inte hitta några domar som säger att en förening inte får lägga ansvaret för golvbrunnen på innehavaren, eftersom lagen inte ger stöd för en sådan tolkning. Så om du tänker vidhålla att det finns sådana domar får du nog orka leta upp åtminstone en, annars får detta uttalande läggas på "hittepå-kontot".
   
  • Laddar…
 2. Krille-72
  Medlem · 979 inlägg
   
 3. Krille-72
  Medlem · 979 inlägg
  https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/stall-ratt-krav
   
 4. Krille-72
  Medlem · 979 inlägg
  Tydligen är jag iaf inte tillräckligt kompetent för att svara så där snyggt som ni andra gör. Du får klicka upp dina frågor så hittar du mina svar.:rofl:
   
 5. Krille-72
  Medlem · 979 inlägg
  #32. Klicka ner på Alfredos text så hamnade mina svar där
   
 6. Alfredo
  Besserwisser · Västernorrland · 10 251 inlägg

  Alfredo

  Besserwisser
  Lagtexten handlar om ledningar som "tjänar fler än en lägenhet". Du frågar om "Tror du andemeningen från lagtextskrivaren är att Brf innehavarna helt plötsligt ska ansvara för alla ingjutna liggande ledningar som bara förser deras Lgh?" Jag fortsätter att hävda att denna typ av ledningar ej behandlas i den av dig citerade lagtexten.
   
 7. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 6 879 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  Det kom upp en fråga om vad lagstiftaren hade för intention med 7 kap 12 §. Så här skriver ansvarig minister (beklagar att det är digitalläst tryckt text):

  "Skälen för mitt förslag: En bostadsrättshavare intar i mänga avseenden en ägarliknande ställning med avseende pä lägenheten. Nyttjanderätten upplåts på obegränsad tid och bostadsrättshavaren kan därför inte, såsom en hyresgäst, sägas upp firån sitt innehav bonsett från vissa fall dä nyttjanderätten är förverkad. Om annat inte följer av föreningens stadgar gäller vidare att bostadsrättshavaren ansvarar för det inre underhållet av sin lägenhet. Han kan ocksä inom tämligen vida ramar företa förändringar i lägenheten (26 § första stycket och 27 § BRL).

  Ansvaret för det yttte imderhället åvilar bostadsrättsföreningen. Det är ocksä föreningen som beslutar om föreningsfastighetcn skall byggas om. Föreningen svarar vidare för reparationer av de stamledningar för vatten och avlopp samt värme, gas och elektricitet som föreningen har försett lägenheten med (26 § andra stycket BRL).

  Av 56 § BRL jämförd med 6 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar följer att styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av förenmgens angelägenheter, I detta ligger an styrelsen normalt beslutar om bl,a, underhåll och reparationer. En annan ordning kan följa av bestämmelser i föreningens stadgar, särskilda direktiv som föreningsstämman beslutat om eller föreskrifter i lag,

  Uttedningen har inte föreslagit några ändringar i de gällande bestämmelsema om ansvaret mellan föreningen och bostadsrättshavama för husets och lägenhetemas underhåll, dock med vissa undantag för småhus (se avsnitt 2.9),

  Inte heller jag anser att det finns någon anledning att ändra de gmndläggande bestämmelsema, 1 likhet med uttedningen bedömer jag att en gränsdragning i lag inte kan bli så exakt att den kan tjäna till ledning för alla de varierande fall som kan förekomma. Även i fortsätmingen bör det alltså överlämnas ät föreningama själva att i den mån lagen medger det i stadgama närmare bestämma gränserna för föreningens och bostadsrättshavamas ansvar för underhållet av bostadsrättslägenhetema. Vad det närmast gäller är att i sttidgama ange i vad mån t.ex. fönsterbågar, ytterdörrar, balkonger, inglas-ning m.m. skall anses höra till lägenheten eller inte."


  http://data.riksdagen.se/dokument/GE0392

  Så kort och gott, lagstiftaren ville lägga så mycket av det inre innehållet som möjligt på bostadsrättsinnehavaren och man ville att stadgarna specificerar detaljer om var gränsen mellan inre underhåll och byggnadsunderhåll går.
   
  Redigerat 22 jan 14:36
 8. Krille-72
  Medlem · 979 inlägg
  Vad säger du som är så säker nu då?
  http://www.bofakta.se/nr-4-2015-ny-hd-dom-föreningen-svarar-alltid-för-genomgående-kanaler
   
 9. Alfredo
  Besserwisser · Västernorrland · 10 251 inlägg

  Alfredo

  Besserwisser
 10. T
  Medlem · 14 inlägg

  Tättö

  Medlem
  Tack Alfredo. Det var klart och tydligt. Bra att veta. Du har gjort ett snyggt jobb. Tack för hjälpen //Lisbet
   
  • Laddar…
 11. BeaumontX
  Medlem · 98 inlägg

  BeaumontX

  Medlem
 12. H
  Lösvirkesbyggare · Strängnäs · 687 inlägg

  håbbe1961

  Lösvirkesbyggare
  Hej, Jag skulle nog köpa en tub stålepoxi på biltema , tömma ur o rengöra spricka , kleta på torka .
  glömm o pyssla med nått roligare i stället.
   
 13. Krille-72
  Medlem · 979 inlägg
  Det diskussionen har varit här är om en Brf kan överlåta ansvaret för ledningar som endast betjänar en Lgh på en Brf innehavare.
  Nej hävdar jag och hänvisar till domar som jag inte hittar:crysmile:
  Jo svara många andra.
  Jag hittade dock denna http://www.bofakta.se/nr-4-2015-ny-hd-dom-föreningen-svarar-alltid-för-genomgående-kanaler

  Jag är väldigt säker men inte tvärsäker på att det finns hd domar om just ansvaret för en golvbrunn. Och nu pratar vi inte om underhållsansvar.

  Behöver Brf lagen skrivas om? Jag hävdar att det är så. Har flera exempel på varför men det får vi ta i en annan tråd.;)
   
 14. Alfredo
  Besserwisser · Västernorrland · 10 251 inlägg

  Alfredo

  Besserwisser
  Jag förstår nog inte vad menar med "ansvaret för en golvbrunn" kontra "underhållsansvar för en golvbrunn".
   
 15. Krille-72
  Medlem · 979 inlägg
  utveckla gärna ditt resonemang. Jag förstår tyvärr inte riktigt vad du menar när du skriver ”denna typ av ledningar”?
  Från Brf lagen:
  Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.

  Från Brf lagen:
  Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar

  1. ingrepp i en bärande konstruktion,
  2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten.
  Jag hävdar alltså att det krockar med lagen att lägga över ansvaret för en golvbrunn på en Brf innehavare då den ligger i föreningens konstruktion. Detsamma gäller liggande stammarna ÄVEN om dessa bara tjänar EN Lgh.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.