Byggahus.se

Tomtgräns har flyttats

 1. A
  Medlem · 6 inlägg

  anjag

  Medlem
  Min pappa ägde en fastighet som han nu överlåtit till mig och min bror. Pappa har inte ägnat så mycket tid åt fastigheten. Nu visar det sig att fastigheten har blivit registrerad hos Lantmäteriet med felaktiga tomtgränser, då en granne har flyttat gränserna före utmätning. Detta medförde att vår fastighet har blivit mindre och att ett torp som låg på vår fastighet nu istället befinner sig på grannens tomt.

  När vi går igenom ärendet så ser vi att grannens "beslagttagande" skedde för cirka 20 år sedan. Kan vi få tillbaka den tomt som grannen har stulit om vi kan visa hur de gamla tomtgränserna var utmärkta, eller har det blivit preskriberat?
   
  • Laddar…
 2. SarB
  Medlem · Småland · 626 inlägg

  SarB

  Medlem
  Jag är inte riktigt med på vad som hänt här, vad var det som gjordes med fastigheten när grannen flyttade markeringarna innan mätning skedde? Hade ni då kommit överens om en reglering av gränsen eller liknande, stakat ut denna ihop och sedan gick grannen på eget bevåg och flyttade era pinnar varpå lantmäteriet mätte efter detta?
  Eller hur menar du annars att grannen har flyttat gränserna?
   
 3. A
  Medlem · 6 inlägg

  anjag

  Medlem
  Grannen har flyttat gränserna utan vår vetskap. Därefter har tomten mätts upp. Det är en lantlig fastighet och Lantmäteriet hade före uppmätningen endast haft ungefärliga gränser. Det är alltså ett helt bedrägligt beteende från grannen, som vi upptäcker först nu.
   
 4. SarB
  Medlem · Småland · 626 inlägg

  SarB

  Medlem
  När lantmäteriet mätte upp den, de gjorde ongen bestämning av gränsen då? Vad är det för markeringar som grannen har flyttat på?
   
 5. N
  Medlem · 424 inlägg

  nord123

  Medlem
  Intressant, vad och hur har detta skett?
  Finns fastighetsbestämning?
  Fastighetsreglering?
  Eller är det Lantmäteriet som ändrar vilt i de digitala kartorna utan skriftlig beställning, utan lagligt stöd och utan formellt riktiga beslut?
   
 6. A
  Medlem · 6 inlägg

  anjag

  Medlem
  Det jag frågade efter är om grannens ändring av gränsen är preskriberad, inte på vilket sätt de ändrat gränsen.

  Bedrägeri är endast 10 års preskription, och det här skedde för tjugo år sedan. Menar du att det gör skillnad?
   
 7. SarB
  Medlem · Småland · 626 inlägg

  SarB

  Medlem
  Att flytta på en markering klassas inte i sig som bedrägeri. Anledningen till att jag frågar är att jag först ville få mer information om vad som egentligen hänt, jag antog att ett svar om hur ni bäst går tillväga nu ger dig mer än en diskussion om när olika brott preskriberas.
   
 8. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 6 883 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  Att grannen obehörigen har flyttat gränsmarkeringar är ett brott och det lär ha preskrierats efter 5 år eller så. Men markeringarna blir ju inte gällande för det.

  Den andra aspekten är mer av förvaltningsrättslig karaktär, om t ex Lantmäteriet har fattat ett beslut på felaktiga grunder.
   
 9. A
  Medlem · 6 inlägg

  anjag

  Medlem
  Med tanke på att brott är preskriberat bör inte anledningen till förflyttningen av markgränsen spela så stor roll, tänker jag. Vet du om marken så att säga har övergått till grannens ägo när det gått tjugo år?
   
 10. A
  Medlem · 6 inlägg

  anjag

  Medlem
  Om Lantmäteriet har fattat beslut på felaktiga grunder, går det i så fall att ändra efter tjugo år, vad du vet?
   
 11. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 6 883 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
 12. SarB
  Medlem · Småland · 626 inlägg

  SarB

  Medlem
  Det går inte att svara på enkelt utan mer information. För att förvärva fast egendom krävs ett förvärv, det går inte att börja hävda mer och mer och utöka sin fastighet genom att flytta markeringar. Nu låter det ju dock som att lantmäteriet gjort någon typ av arealavmätning på fastigheten, det gör man dock inte när gränserna är oklara, vilket jag tolkar dig som att de varit. Det låter som att ni får ansöka om en bestämning av gränsen för att lantmäteriet ska kunna bedömma var rätta läget är. Detta får grannen vara med och betala på.
  Det är för lite information för att kunna ge ett bra svar här
   
 13. R
  Husägare · Stockholm/Nacka · 170 inlägg

  rolflidvall

  Husägare
  Preskribtionstiden är 10 år när maxstraffet är 4 års fängelse. Jag tänker att brottet borde inte vara ringa när syftet med flytten är att tillskansa sig mark.
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument...amling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/#K14P9

  "9 § Den som obehörigen anbringar ett märke eller annat
  föremål som kan förväxlas med gällande gränsmärke,
  vattenmärke, fixpunkt eller annat märke för plan- eller
  höjdmätning eller flyttar, tar bort, skadar eller förstör ett
  sådant märke döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende,
  för förfalskning av fast märke till fängelse i högst fyra
  år.

  Är brottet ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex
  månader. Lag (2013:425)."
   
 14. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 6 883 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  Sant. Men det skedde för 20 år sedan och är inte det som TS frågar efter.
   
 15. R
  Husägare · Stockholm/Nacka · 170 inlägg

  rolflidvall

  Husägare
  Njo, hen frågar två saker, om hen kan få tillbaka marken och om brottet är preskriberat. Preskriberat lär det ju vara, om hen kan få tillbaka marken vet inte jag, men Lantmäteriet är väl rätt instans att kolla med.
   
  Redigerat 29 nov 2020 17:23
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.