Byggahus.se

Tomtgräns, flyttad pinne, vad gäller?

 1. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Nivå 19
  Det är dyrt med lantmäteriförrättningar. Själva ger Lantmäteriet ett billigaste exempel på 50 tkr, men är det så att det i ditt fall bara rör sig om att lägga till en extra mätpunkt blir det förhoppningsvis lite billigare än så. Men det är hur som helst långt ifrån gratis.
   
 2. vilmi
  Medlem Nivå 1
  Varför har du kommenterat om du inte vet?
   
  • Laddar…
 3. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Det är så det fungerar i juridikdelen av forumet.
  Vi killgissar oss till rätt svar och kommer hela tiden lite närmare sanningen
   
 4. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Det blir åtminstone en forumsanning till sist. :oops: :whistle:
   
 5. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Hur tänkte du.
  Var det fel, det jag skrev, eller var det fel att jag skrev ifall jag inte var 100% säker?
   
 6. M
  Medlem Nivå 17
  Grattis till ditt första inlägg!
   
  • Laddar…
 7. B
  Medlem · Nivå 11
  Tjejgissningar ligger lika långt från sanningen!
  Har aldrig förstått mig på genus på gissningar
   
  • Laddar…
 8. M
  Medlem Nivå 1
  Hej! Om gränsen är hävdad i en ny sträckning sedan 1950-talet gäller den. Det är 18 § Lag om införande av nya Jordabalken som är tillämplig. Vad som krävs är att ingen har motsatt sig den nya sträckningen under 20 år med start innan 1972 och att det finns en överenskommelse. I det här fallet är det nog överenskommelsen som kan bli svår att bevisa men den gäller, trots att den är muntlig.

  18 § Har fastighetsgräns under minst tjugo år oklandrat hävdats i annan sträckning än den skulle ha enligt lag och framgår av omständigheterna att hävden grundats på överenskommelse som före balkens ikraftträdande ingåtts mellan ägarna på ömse sidor, gäller den sträckning i vilken gränsen sålunda hävdats.
   
 9. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Hej, OBS detta var inte konfrontativt. Men jag har följdsvar som beror på vilket sätt du menade att jag inte borde skrivit.

  Men vad gäller att kommentera även om man inte är 100% (eller kanske t.o.m vet att det svar man ger endast är rätt i 99% av fallen) så hör det kanske mer eller mindre till vanliga sociala koder att man säger något för att alls kunna föra något slags samtal.

  Skriver man och frågar något i en juridik-del i ett forum så får man ju svar därefter, dvs många svar från lekmän som gissar i mer eller mindre grad. Vill man vara mer säker så är det ju kanske bättre att fråga någon jurist och betala för dennes kompetens. Man är ju dock fortfarande inte säker på att det blir rätt, men sannolikheten borde dock vara lite högre.
  Men man kan ju även ha nytta av att först dragit sitt problem inför en massa lekmän som har gissat högt och lågt, innan man vänder sig till juristen. Det kan ju ha förberett en lite i tanken.

  Oavsett var man får sina svar ifrån så har man ansvaret att själv sålla och sovra.

  Då juridik i mångt och mycket är en bedömningssport som styrs av fluffiga regler som ska tolkas, och tolkningar förändras också över tid i enlighet med det allmännas rättsetik så finns nästan aldrig, som i matematik och naturvetenskap, ett enda rätt svar. Enda sättet att få det helt rätta svaret i en fråga är att driva det genom domstol, först när utslaget från sista överklagandet ligger på bordet finns det ett facit.
  Men detta facit gäller dock just endast det fallet, ett nästan exakt likadant case kan få ett annat domslut någon annan gång.
   
  • Laddar…
 10. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Nivå 19
  Nja, det där får nog tolkas som att gränsen ska ha hävdats i 20 år när lagen trädde i kraft, alltså minst sen 1952. Det är väl ungefär då TS tänker att det kan ha skett, så regeln skulle kunna vara tillämplig.

  Att det skulle räcka med en muntlig överenskommelse tror jag som jag skrivit ovan inte håller, men har det skrivits och det skriftliga beviset förkommit kan man kanske tänka sig denna hävd som grund för ett anspråk. TS verkar dock inte ha någon stödjande bevisning alls, så jag vidhåller min tidigare position: marken är rättsligt grannens.
   
 11. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Om den faktiska gränsen (dvs den efter gubbarnas överenskommelse) är tydlig i terrängen och synbart gammal och "av hävd" så kan det säkert anföras som bevis för sakförhållandet.

  En annan intressant fråga kommer här.
  Säg att ägaren av grannfastigheten är helt med på noterna, inte motsätter sig att gränsen kan fortsätta gå som den gör nu, och LMV finner att det också är möjligt, troligt och korrekt att gränsen bör gå så.
  Hur gör man då. Blir det ändå en lantmäteriförrättning som kostar en massa pengar. Eller kommer LMV att bjussa på att rita in någon linje på sina kartor för att det bättre speglar verkligheten.
   
  • Laddar…
 12. harry73
  Allvetare · Nivå 23
 13. B
  Medlem · Nivå 11
  Av hävd är över 100 år så det kan knappast bli aktuellt!
  Lantmäteri kan i modern tappning leda till att mark försvinner... dvs karta dokument kan innehålla fel som gör att mark från dokument går upp i rök!
  I förhandling om hur och vem som äger den mark som flera gör anspråk på blir det viktigt vem som brukar den markbit som det gäller
   
 14. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Men om grannarna är överens, kan grannen godkänna ts placering av friggebod på tomtgränsen.
  Då kan denne inte heller kräva rivning
   
 15. C
  Medlem · Nivå 7
  LMV, det vill säga Lantmäteriverket, finns numera endast i Finland (TS finns i Stockholm). I Sverige finns kommunal lantmäterimyndighet i 39 kommuner och statlig lantmäterimyndighet som betjänar i övriga kommuner (samt vissa förrättningar i de 39 kommunerna). Vid en enskild förrättning består lantmäterimyndigheten av en förrättningslantmätare och i sällsynta fall även två gode män.
  Lantmäteriet har en registerkarta som ska stämma med verkligheten, det vill säga gällande förrättningsbeslut. Lantmäteriet kan ofta "bjussa" på att rätta registerkartan så att den stämmer bättre med gällande förrättningsbeslut. Det går inte att ändra en fastighetsgräns utan förrättning. Är parterna överens kan åtgärden göras genom legalisering eller fastighetsreglering, som förmodligen blir billigare eftersom det finns en massa lantmätare som är vana vid att göra sådana.