Byggahus.se

Tomten tokprickad, kan jag få en ändring ?

 1. I
  Medlem Nivå 3
  Vi har byggrätt på 150 kvm och kommer ev att bygga nytt i framtiden.
  Problemet är att halva marken är prickad. Prickad mark är vad jag förstår ej byggbar av en anledning t.ex. närhet till väg.

  Jag har varit i kontakt med bygglovshandläggare i kommunen i dom vet inte själva varför vi (och grannen) har halva tomtmarken prickad. Planritningen gjordes på 50 talet av någon som antagligen är jordgubbe nu.

  Byglovshandläggaren kunde medge ett undantag på cirka 1 meter in på prickat område, inte mer. Jag har för avsikt att ta en fight om det här för att få prickningen likvärdig den på andra sidan vägen (4-5 meter).
  Marken ligger inte inom detaljplan om nu det har betydelse.
  Vad är oddsen för att med goda argument få igenom det ?

  Ibo
   
  Redigerat 25 feb 2012 15:15
 2. T
  Medlem · Nivå 19
  Om byggnadskontoret inte vet varför marken är prickad, det inte finns någon särskilt anledning såsom parkområde, känsliga, gamla fina träd eller annat, och inga grannar har något att invända, borde oddsen vara schyssta tycker jag. Men jag är bara lekman på området...

  Vad du ska göra dock, är att börja med att prata med dina grannar, skriva ner hur du vill ha det och göra en ritning, och be dina grannar skriva under på att det inte har något att invända, och om möjligt kanske till och med förordar din föreslagna förändring. Allt blir enklare ju mer av kommungubbarnas jobb som man gör åt dom ;)
   
 3. J
  Medlem · Nivå 11
  Nu är inte jag någon expert på området, men det är väl i en detaljplan som det står vad prickningen avser.
  Finns det ingen detaljplan är väl prickningen meningslös?
   
 4. M
  Medlem · Nivå 11
  Det låter knepigt. Om inte stadsbyggnadskontoret har en aning om varför halva tomten är prickad och inte heller kan hitta ett vettigt skäl så vad är då anledningen att neka att bygga på prickmarken eller helt enkelt ta bort prickarna;)? Är det inskrivet i detaljplanen och kräver en förändring av denna för att de ska kunna bevilja det, annars så kan undantaget bli prejudicerande i kommunen för alla med prickmark och de riskerar framtida problem? Annars så verkar det märkligt att inte vara lite flexibel eller helt enkelt ta bort prickarna när ingen verkar veta varför de hamnade där från första början.
   
 5. J
  Medlem · Nivå 11
  Mr_bygg, det är ju inte detaljplanerat område.
   
 6. M
  Medlem · Nivå 11
  Du har naturligtvis helt rätt och jag ber om ursäkt att jag läste TS inlägg lite för snabbt och missade den inte helt oväsentliga detaljen:blushing:
   
 7. B
  Medlem · Nivå 16
  Alltså, är du SÄKER på att det inte är detaljplanerat? För det där ser ut som en typisk detaljplan av lite äldre stil. På kvarteret nere till höger står det ju t.o.m. planbestämmelser, "BI v25". BI brukar t.ex. betyda Bostadsändamål, 1-våningshus.
   
  • Laddar…
 8. Hemmakatten
  Medlem · Nivå 19
  Jat tolkar skriften som 'B1v, vilket alldeles korrekt betyder att man får bygga enplanshus. '25' kan möjligtvis vara höjd över medelhavsnivån eftersom det både finnsen höjdkurva och en fixpunkt bredvid 25.
   
  • Laddar…
 9. I
  Medlem Nivå 3
  Tack, jag ska ta det tipset till mig.


  Ja, jag är helt säker

  Det kan säkert stämma.
  Jag har tittat på en annan höjdkarta och 25 verkar vara höjden.
  Det är ett fd sommarstugeområde med cirka 150 tomter. Vi har en generel byggrätt på 60 kvm i 1 plan (max 3.5 i väggliv och 5.5 i nock). Jag och några till har ett undantag och har byggrätt på 150 kvm.

  Alla har egen brunn och eget avlopp.

  Ibo
   
 10. H
  Moderator · Nivå 25
  Prickningen ser ju klart märklig ut. Är detta ut i skärgårdsområde? jag funderar på om prickningen kan bero på ngnm. militär installation?

  Ett hus vi tittade på före många år sedan hade halva tomten prickad, och när vi var där och tittade så såg jag en märklig sak i trädgården som jag kände igen från min lumpartid. Då sa mäklaren att man måste vara svensk medborgare för att få äga fastigheten.
   
 11. I
  Medlem Nivå 3
  Ja det är ute i skärgården men det finns ingen (och har ej funnits) någon militär installation här. Det är gammal betesmark.


  Märkligt också att grannen har i stort sett ett helt hus på det prickade området.

  Ibo
   
 12. Hemmakatten
  Medlem · Nivå 19
  Någon form av plan finns garanterat eftersom du anger att det finns en byggrätt och dessutom en begränsning till enplanshus. Tidigare kallades detaljplaner för stadsplaner. Det finns helt säkert andra begrepp som använts.
   
 13. P
  Medlem Nivå 7
  Är det inte läge för att ta det ett varv till med kommunen, finns det ingen detaljplan, finns det ju ingen prickmark heller. Då är det bara en karta du har. Är det planlagt och det är prickmark, kan man ju alltid begära en ny detaljplan för sin egen tomt "frimärksplan" lite dyrare än bygglov, men vill kommunen att det byggs där, kanske de lämnar ett anständigt pris.
   
 14. I
  Medlem Nivå 3
  Visst finns det regler för området men med reservation för att jag är newbie på det här så är det inte detaljplanerat (se bild).


  Jo, jag har mailat bygglovshandläggaren och bett om ett möte.

  "Men eftersom dom oftast inte vet varför det är prickat, så kan man be dom att genomföra en kontroll av det. Då får byggnadsnämnden ta ställning till hur det ligger till".
  http://www.byggahus.se/forum/tomter/622-prickmark.html  Det finns hur mycket som helst angående prickmark på nätet men jag hittar ingenting om på vilka grunder och i vilken omfattning mark får prickas. Det kanske står i PBL (kap 2) fast uttrycket "prickmark" inte finns.
  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm

  Ibo
   
 15. Hemmakatten
  Medlem · Nivå 19
  Funderar vidare på detta med äldre planer eftersom jag är helt övertygad om att NÅGON plan finns för TS område.

  Min dotter bor i ett område i en kommun söder om Stockholm. Det är liknande område som TS bor i. Dvs. ett tidigare fritidshusområde som nu håller på eller är helt permanentat. Hon hävdar med bestämdhet (och det är mkt klipsk ung dam) att det inte finns någon detaljplan för området, men likväl finns det regler för byggande. Hennes område är nu snart helt permanentat och kommunen vill dra in VA (vilket de flesta motsätter sig). Jag undrar om det trots allt inte är en fördjupad översiktsplan eller liknande som gäller för deras område. Liknande kanske gäller för er.

  Själva bor vi i ett med detaljplan från 1962. Det är ett fritidshusområde. Detaljplanen har fortsatt att gälla med undantag för en liten förändring för 20 år sedan. Precis som för TS finns det märkliga inslag i även vår gamla detaljplan. Man lyckades att på någon outgrundlig anledning införliva även de tre permanentfastigheter som finns i närheten. Dessa permanentfastigheter har bostadshus överskridande ytan som gäller för övriga området. I vissa fall är husen 6ggr större än vad fritidshusen får vara. Tyvärr gäller denna detaljplan fortfarande och den har helt orimliga, konstiga prickmarkområden för permanenthusen som ingen på byggkontoret kan förklara. Förmodligen har det helt enkelt varit en ren "black out" för någon som satt där med linjalen och skulle dra streck en gång i tiden. Vi själva har en mycket märklig prickmark på vår tomt, men kommunen har valt att trots det tillåta husbygge.

  Även mycket gam al detaljplaner från tidigt 1900-tal kan leva kvar. Även om en detaljplans genomförandetid står inskrivet i planen så fortsätter planen att verka även efter det datumet. Men då har kommunen friare händer att tillåta avvikelser.

  Fann denna skrivelse på Boverkets sida.

  "I plan- och bygglagen finns särskilda regler, övergångsbestämmelser, för hur äldre planers giltighet ska bedömas. Här anges exempelvis att stadsplaner, byggnadsplaner, avstyckningsplaner och andra planer och bestämmelser som enligt tidigare lagstiftning räknats som detaljplaner även fortsättningsvis ska räknas som detaljplaner. Äldre planer tillkom många gånger under helt andra förhållanden och med helt andra syften än dagens planer. För att tolka äldre planer måste man gå tillbaka till den lagstiftning och de anvisningar som gällde när planen antogs."

  Som sagt, jag är ingen expert på planbestämmelser, men hoppas detta kan hjälpa dig vidare i dina undersökningar.