Byggahus.se

Tolkning av Länsstyrelsens prövning av Norrtälje kommuns beslut att ge strandskyddsdispens

 1. Stampen
  Medlem · Stockholm · 70 inlägg

  Stampen

  Medlem
  Vi har sökt och fått bygglov på en avstyckad tomt i Norrtälje kommun, med dispens från strandskydd baserat på att Norrtälje kommun gjorde bedömningen att tomten redan anses vara ianspråktagen samt bildar en lucktomt mellan övriga fastigheter från tidigare avstyckning.

  Kort efter att positivt besked gavs så återkom Länsstyrelsen med sitt besked att de gör en "Prövning av Norrtälje Kommuns beslut att ge strandskyddsdispens på fastigheten XXXX" vilket vi har hört kan ske om de väljer att "plocka ärendet ur högen". Det som är oklart är vad som gäller nu framöver, det går ju att tolka att de antingen skall återkomma (inom 3 veckor) eller att de faktiskt redan har återkommit och att vårt ärende "fastnade" i deras granskningshög och att vi nu kan se fram emot en långdragen process?

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  Delbeslut bild 1.jpg
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  Delbeslut sid 2.jpg


  Idag 29 juli så har det gått 3 veckor sedan deras "delbeslut" och vi har inget hört, kan man tolka det som att Norrtälje kommuns beslut nu vinner laga kraft, eller ska man tolka det som att eftersom de har valt att ge delbeslut så har de i praktiken redan meddelat oss (i och med delbeslutet) att ärendet skall prövas och att de nu har all tid i världen på sig att granska mer i detalj för att komma med ett komplett beslut längre fram?

  Skulle vara intressant att höra från andra som har suttit i samma process och vad er erfarenhet är.

  Skulle vi få avslag så kommer vi nog att dra detta vidare till domstol, då det är oklart vad vi skall ha tomten till om vi inte får bygga på den (95% ligger inom strandskydd och grannfastigheterna är samtliga bebyggda och ägs inom släkten, den senaste under tidigt 2000-tal).
   
  • Laddar…
 2. Z
  Renoveringsnovis · 89 inlägg

  Zilenser

  Renoveringsnovis
  Nej, LST ska bara besluta om de ska överpröva kommunens beslut inom de tre veckorna. Nu har de ju beslutat sig för att överpröva, kommunens beslut har alltså inte vunnit laga kraft.
   
  • Laddar…
 3. E
  Medlem · 320 inlägg

  Evamag

  Medlem
  Har varit i samma situation. Första beslutet är bara att Lst nusagt att de kommer pröva ärendet. Därav får ni vänta på deras nästa drag. kommunens beslut har därmed inte fått laga kraft.
  ’ni får vänta och se
   
 4. Stampen
  Medlem · Stockholm · 70 inlägg

  Stampen

  Medlem
  Tack, och då borde vi kunna se deras nästa drag här inom 3 veckor från delbeslut + postgång eller liknande rimligen?

  vad fick ni för besked i ett ärende?
   
 5. Stampen
  Medlem · Stockholm · 70 inlägg

  Stampen

  Medlem
  Hur lång tid har de på sig att överpröva då? När kan man förvänta sig återkoppling från LST i ärendet, detta står ju som ett ”delbeslut” och att kommunikation skall ske inom 3 veckor - jag tänker på sista stycket i deras beslut ”inom tre veckor skall LST avgöra om prövning skall ske” - detta kom ju i princip med vändande post från LST?
   
 6. Jiji
  Medlem · 1 725 inlägg
  Lst har beslutat att de ska pröva kommunens beslut. De vill bara visa att de fattat det beslutet inom den lagstadgade tiden. Själva resultatet av ärendet kan dröja. Men jag tycker att ni ska skicka in material som stöder att tomten är lämplig för bebyggelse. Och att det inte innebär påtaglig skada för de värden strandskyddet ska värna om ni bygger där. Om er tomt tex inte utgör koppling ner till stranden för att det är tomter runt om, att den redan är bebyggd, utgörs av påförda massor eller vad det nu kan vara. Väldigt ofta handlar det om att visa att det inte skadar friluftsliv och flora och fauna kopplat till det strandnära läget. Det är inte alltid kommunen formulerar det så bra i sin dispens.

  Lst ska granska alla dispanser. Fast det hinner de så klart inte i kommuner med mycket stränder.
   
  • Laddar…
 7. Stampen
  Medlem · Stockholm · 70 inlägg

  Stampen

  Medlem
  Tack, då är det ett sånt case där vi blev "plockade ur högen" helt enkelt.

  Ska ta kontakt med dem här framöver, tomten är avstyckad och bl.a. bebyggd sedan tidigare (förvisso endast med friggebod/förråd). Vi kommer att ta fram material som visar att tomten är ianspråktagen och bildar lucktomt mot övriga fastigheter i ett i övrigt ansett som "bebyggt" område.
   
 8. Hemmakatten
  Medlem · 11 667 inlägg
  Just en "lucktomt" vill Lst ha kvar så att allmänheten får tillgång till sjön. Att sen er tomt till 95% består av strandskydd är inte heller någon framgångsfaktor för er.
   
  • Laddar…
 9. Stampen
  Medlem · Stockholm · 70 inlägg

  Stampen

  Medlem
  Det finns fri passage på båda sidor om dessa fastigheter ner till vattnet, luckan i det här fallet ligger inom det man kan anse vara hemfridzon för grannfastigheterna då det bara är 30 meter eller liknande mellan husknutarna och tomten är ianspråktagen med ett antal byggnader från 40-70-talet.

  Att 95% av tomten ligger inom strandskyddslinjen medför att det ej går att bygga utanför strandskyddat område, och läser man miljöbalken så står det i slutklämmen i 7 kap. 25§ Intresseprövning. Fastigheten skulle således bli mer eller mindre värdelös och vara till men för ägaren om det ej får uppföras en byggnad på den enligt tidigare beviljad avstyckning med förhandsbesked om bygglov (från 2001).

  7 kap. 25§ Intresseprövning
  Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel skall hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses.
   
 10. Stampen
  Medlem · Stockholm · 70 inlägg

  Stampen

  Medlem
  Uppdatering - vi använde sommaren för att skriva en komplettering till vårt ärende där vi framhöll att fastigheten redan är ianspråktagen samt att det enskilda intresset skall vägas in och nu så har Länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft:


  Sammanfattning
  Länsstyrelsen finner sammanfattningsvis att förutsättningar för dispens föreligger för det ansökta fritidshuset. Nämndens beslut ska därmed stå fast.

  :D
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.