Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Tolkning av detaljplan

 1. Byggare_Anders
  Medlem · 122 inlägg

  Byggare_Anders

  Medlem
  I en viss detaljplan står följande;

  "...får tomtplats bebyggas med endast en bostadsbyggnad och ett uthus. Byggnadernas sammanlagda areal får ej överstiga 150 kvm, varav uthuset må upptaga högst 40 kvm."

  Frågan är nu om man bara vill bygga en bostadsbyggnad på tomten och inget uthus alls, hur stor får då denna bostadsbyggnad maximalt vara? Vad är era synpunkter på hur DP skall tolkas?
   
 2. A
  Byggveteran · Trollhättan , Västra Götaland · 1 966 inlägg

  anaitis

  Byggveteran
  150 m2
   
 3. Byggare_Anders
  Medlem · 122 inlägg

  Byggare_Anders

  Medlem
  Precis. Det är den tolkning som vi gör också. D v s man har 150 kvm att disponera. Väljer man att bygga ett uthus (som är en rättighet men inte en skyldighet) så får detta vara max 40 kvm. Detta möjliggör många olika kombinationer på huvudbyggnad och eventuellt uthus. Den sammanlagda byggarean får i varje fall vara 150 kvm. Matematiskt;

  A+B < 150
  B < 40

  En enskild bostadsbyggnad (utan uthus på tomten) får vara upp till 150 kvm. Det är också exakt den tolkning som alla oberoende jurister och arkitekter jag talat med också gör. Det är också just den tolkning som stadsarkitekten, Länsstyrelsen och Boverkets jurist för planfrågor gör, efter jag kontrollerat detta noga med dem.

  Nu till det lilla problemet.

  Bygglovsansökan lämnades in i februari för att bli klar till sommaren (midsommar). Huset är ritat med 150 kvm byggrätt som utgångspunkt. Jag har dock välsignats med en handläggare av bygglovet på kommunen som envisas med att tolka detaljplanen ungefär som att "om man inte bygger ett uthus så försakar man 40 kvm, så byggrätten för en enskild bostadsbyggnad är därför i vilket fall som helst max 110 kvm". Det finns inga liknande ansökningar som bedömts med det underliga, inkorrekta resonemanget som inte har något stöd i detaljplanen eller andra fall. Handläggaren är helt ensam om denna tolkning, men kräver sålunda att vi börjar om från början. Handläggningen har vidare fördröjts då ärendet verkar ha begravts i en byråkratisk röra hos kommunen, där frågor som vi ställer ej besvaras av kommunen, och där kommunen verkar ovillig att bekänna att ett fel begåtts, och ovillig att korrigera detta besked. Vi har tagit upp detta med handläggarens chef och stadsarkitekten (som ju redan sagt själv att han stöder vår tolkning i sakfrågan), men inget händer. Hela processen står still.

  Vad föreslår ni?

  Anmälan för brott mot Förvaltningslagen (1986:223)? Kommunen har hittills brutit mot ca 5-6 viktiga paragrafer i handläggningen av detta ärende. Anmälan till Länsstyrelsen eller Boverket? Personliga anmälningar av tjänstemän för tjänstefel, underlåtenhet, etc?

  Vi medborgare följer lagar från vi vaknar till vi går och lägger oss. När vi ska bygga hus har vi också en uppsjö paragrafer, regler, anvisningar och rekommendationer att rätta oss efter. Fine. Men får kommunen hantera bygglovsärenden med vilken nonchalans och inkompetens som helst? Någonstans går väl gränsen?
   
 4. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem
  att göra; Be handläggaren om ett beslut, ett slutligt beslut i ärendet = er ansökan, då ni vill får ärendet prövat i domstol.
   
 5. Hemmakatten
  Medlem · 12 266 inlägg
  Precis. För att kunna överklaga måste ni ha ett skriftlig, formellt beslut.
  Eftersom beslut om bygglov verkar vara delegerat till tjänsteman så är er första överklagningsinstans byggnadsnämnden. För att kunna göra detta (tar ett antal månadet) behöverni beslut från tjänstemannen.Kräv skriftligt beslut omedelbart. I annat fall skriver ni direkt till nämnden och begär beslut av dem.
   
 6. Byggare_Anders
  Medlem · 122 inlägg

  Byggare_Anders

  Medlem
  Jo den metoden sätter nog saker på sin plats. Mina juridiska ombud skulle ställa myndigheten och tjänstemannen i fråga till svars med besked, det kan de vara så säkra på, inklusive skadeståndsanspråk som de ej skådat tidigare.

  Nackdelen med den metoden är dock att officiellt avslag och överklagan av bygglov kombinerat med rättsliga processer kan ta flera år. Då fördröjs bygget med kanske 3-5 år medan man spenderar mycket av sin lediga tid att plöja igenom den underbara svenska offentliga förvaltningens kvarnar.

  Eftersom Boverkets jurist för planbestämmelser, Länsstyrelsens planenhet samt stadsarkitekten i kommunen (samt ett helt koppel med oberoende jurister och arkitekter) redan tydligt sagt att vår tolkning är korrekt - enligt detaljplanen kan vi bygga ett hus som är 150 kvm om vi vill - får då en ensam, bitter, oförmögen, omedgörlig, vrång, illvillig, förmäten tjänsteman som bara suttit på sin nuvarande position i 3-4 år tillåtas att så enkelt kasta omkull ett flermiljonersbygge och förstöra flera år av mitt liv? Har den enskilde tjänstemannen verkligen så stor makt?

  Kan man inte istället via anmälan till högre myndighet "pricka" eller diskvalificera denne person från sin tjänsteutövning utan att samtidigt avbryta ens egen bygglovsprocess, och istället t ex kräva att en annan mer seriös handläggare tar över ärendet?
   
 7. Hemmakatten
  Medlem · 12 266 inlägg
  Ditt resonemang haltar.

  Om nu stadsarkitekten och handläggarens chef stöder er så är det enkelt för dessa att ta ett beslut i positiv riktning. Går beslutet inte er väg så begär ett beslut i byggnadsnämnden. kan inte för mitt liv förstå att detta skulle ta mer än max ett halvår.

  Vid negativt beslut av en tjänsteman kan man dessutom begära en överprövning innan ärendet går till nämnden. Från nämndens beslut är det väl bara att överklaga till Länsstyrelen. eftersom dessa ser positivt på ert ärende torde ett beslut därifrån inte ta mer än någon månad.

  Att försöka "pricka" tjänstemannen hjälper ju inte er ett dugg. Ni måste, oavsett detta, begära ett beslut hos nämnden.

  Men det är lite dubbla besked här. Å ena sidan en 'bitter' tjänsteman som ingen håller med, å andra sidan en mångårig överklaganprocess (dvs. alla skulle då hålla med tjänstemannen).
   
 8. Byggare_Anders
  Medlem · 122 inlägg

  Byggare_Anders

  Medlem
  Nej Hemmakatten, mitt resonemang haltar inte.

  Som jag nämnde så har vi redan tagit upp detta (ett flertal gånger) med handläggarens chef och stadsarkitekten, som stöder oss, men inget har hänt hittills. Dessa vet också om hur Boverket och Länsstyrelsen ser på fallet, det har vi informerat dem om. Men allt står still. Kommunen svarar inte ens på frågor längre. Radiotystnad. Hela gänget sitter vägg i vägg i vägg med varandra, men jag kan för allt i världen inte klura ut vad som pågår, vecka efter vecka. Termen "beslutsångest" får en ny innebörd.

  Handläggaren är ensam med sin egen tolkning. Men oavsett det, har det sagts på annan plats att en överklagandeprocess rent generellt lätt kan bli flerårig, även om du i ditt inlägg Hemkatten får det att låta som en marginell formalitet, nästan en bagatell när jag läser ovanstående. För mig kostar varje ytterligare månad nu som detta fördröjs stora pengar.

  Det som kanske är ännu allvarligare är tjänstemannens och kommunens brott mot Förvaltningslagen på ett antal punkter genom sitt agerande;
  http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19860223.htm

  Som medborgare naggas förtroendet för de skattefinansierade institutionerna, som skall vara medborgarna behjälpliga enligt lag, i kanten en del mot bakgrund av hur kommunen agerar (eller inte agerar) i detta fallet, och det gör att tilltron till en eskalerad process också är klenare än den borde.
   
 9. H
  Moderator · Stockholm · 46 834 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Resonemanget haltar, därför att en överklagande process tar flera år OM någon överklagar. Om detta ärende kommer upp i nämden, vilket det gör snabbt om du kräver att handläggaren fattar ett beslut, så kommer nämnden med mycket stor sannolikhet att bifalla ditt bygglov. Ingen kommer då att öveklaga, handläggaren får inte överklaga. SKulle mot förmodan nämnden inte våga stöta sig med sin anställde (sådant händer) så får ni överklaga till länstyrelsen, men sedan är det slut, kommunen kommer inte att överklaga.

  Ett smidigt sätt att hantera ärendet är att du tar reda på när handläggaren är på semester, gå upp till stadsarkitekten och kräv ett beslut. Med skaplig sannolikhet komemr han att bli glad över att då lösa sitt chefsproblem genom att ta över ärendet och bifalla det. Troligen är han för feg chef för att ta över direkt i strid med sin underordnade.

  Jag känner till ett fall där det gick till precis så.
   
 10. Hemmakatten
  Medlem · 12 266 inlägg
  Det viktigaste är att få ett formellt beslut eftersom det är först då du kan agera. Eftersom du inte får det av tjänstemannen måste du skriva ett brev till nämnden och begära ett beslut från den.

  Men man undrar ju lite om det verkligen bara är tjänstemannen som är ensam om sin synpunkt, eftersom ingenting händer. Har du pratat med och informerat byggnadsnämndens ordförande? Annars kanske det är en framkomlig väg.

  Men eftersom du har Länsstyrelsens stöd så innebär ju det att så fort ärendet kommer till dem så får du ett för dig positivt beslut. Men innan dess måste du som sagt ha ett beslut från byggnadsnämnden.
   
 11. Swetrot
  Medlem · Gävleborg · 3 106 inlägg

  Swetrot

  Medlem
  Precis som de andra redan sagt, se till att få ett beslut i din hand som, om det är negativt, går att överklaga.

  Det kan vara så att det inte hinner upp i byggnadsnämnden förrän i Augusti/September p.g.a. att Sverige stänger för semester. Om du behöver dra det vidare så brukar Länsstyrelsen ta 1-3 månader på sig.

  Det jag tror är en nöt i sammanhanget är att de nekat en massa andra att bygga större än 110m2. Och att de inser att de gjort fel, och att det kan bli ett oherrans liv om 150m2 går igenom nu. Men, det är inte ditt problem, utan försök få dem att skynda på med ett beslut. Om inte annat får du bussa JO och pressen på dem.
   
 12. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem
  Byggare:Anders, lite svårt att förstå det hela. Har Du lämnat in en bygglovsansökan för ditt bygge på 150 kvm? Eller är det en formell fråga du ställt till kommunens bygghandläggare, om vilka regler som gäller för området?
  Som du förklarat i ditt inlägg, uppfattar jag också att maxgränsen för bygge på området är satt till 150Kvm. Men visst, det kan vara så att handläggaren varit med när detaljplanen upprättades, och det då talades om just villan contra garagets storlek. När sedan detaljplanen offentliggjordes, fick den en något märklig/svårtolkat utseende, vad gäller den tillåtna storleken.
  Om du nu lämnar in din byggansökan, så tar det inte så lång tid innan du erhåller svar på denna.
  Har du själv kollat i området hur kåkarna ser ut där? Är samtliga på 110Kvm?
  När det gäller dina funderingar på anmälan i olika former mot handläggaren, så ger det inget konkret i ärendet, mer än att du tröttar ut dig själv.
  JO (Riksdagens Ombudsmän) har uttalat, att tjänsteman kan besluta som denna önskar, om inte den enskilde är nöjd med beslutet, tja, då får väl denne överklaga! Själv delar jag inte JO:s uppfattning, när det gäller allmänhetens tilltro till myndighet.

  Det Du kan anmäla till JO, är handläggningstiden för en bygglovsansökan, om denna nu överskrider den normala tiden man har för bygglovsärende i din kommun. Du kan inte anmäla beslutet, om detta går dig emot, till JO.
   
  Redigerat 2 jun 2008 19:52
 13. Byggare_Anders
  Medlem · 122 inlägg

  Byggare_Anders

  Medlem
  Byggrätten är utan minsta tvivel 150 kvm enligt detaljplanen. Det är även detta som gällt för andra fastigheter under samma detaljplan. Detaljplanen är 60 år gammal.

  Bygglovsansökan är inlämnad med byggrätt 150 kvm som utgångspunkt.

  Handläggaren, som ej jobbat länge på denna kommun, verkar ha gjort ett misstag när denne läst igenom DP mycket snabbt, och av någon anledning fått för sig att byggrätten är 110 kvm. Att fela är mänskligt - vi gör alla små misstag här och där, då och då. Efter vi påpekat detta lilla enkla tolkningsfel, med stöd av stadsarkitekten, Länsstyrelsen, Boverket och ett antal jurister och arkitekter, så hade vi hoppats att handläggaren kunde korrigera detta kvickt och lätt och processen få fortsätta.

  Men se det gick ju givetvis inte. Att justera ett enkelt litet administrativt pyttefel är ju tydligen något förfärligt och otänkbart för vissa människor. Handläggaren verkar nu istället av ren stolthet kombinerat med nedrighet gett sig tusan på att sätta käppar i hjulet på detta. Handläggaren är helt enkelt inte stor nog som människa att rakryggad säga "ok, det verkar som ett litet förbiseende skett, jag rättar till det nu" så livet kan gå vidare för alla. Handläggaren tycks dessutom ha intressen och inkomster utanför sin anställning på kommunen som i vissa fall kan antas vara oförenliga med en objektiv bedömning av vissa typer av bygglovsansökningar - d v s jäv - men detta kan vara svårt att bevisa och detta vill jag inte utveckla vidare nu.

  Hursomhelst, frågan har sålunda två aspekter;

  1. Det besked som hittills erhållits från handläggaren - som ännu är informellt eftersom vi ej ännu begärt formellt avslag - är grundat på helt fel förutsättningar. Att erhålla ett formellt avslag vore som att få ett skriftligt intyg på att man just dömts till straff i en fotbollsmatch när det ju var ishockey som spelades på planen och det var ishockeyregler som ju skulle följas. Eller som att få parkeringsböter i Ystad när man var på bilsemester i Piteå. Därför arbetar vi istället för att handläggarens chef och stadsarkitekten skall bryta dödläget och agera så att vår ansökan kan behandlas på ett korrekt sätt från början, så att vi slipper turer med överklaganden hit och dit och yrkespolitiker involverade senare i bedömningsprocessen.
  2. Den andra och kanske ännu allvarligare aspekten av detta är ju dock kommunens underlåtenhet i sin administration och brott mot ett halvdussin nyckelparagrafer i Förvaltningslagen hittills som skall skydda medborgarens intressen gentemot myndigheter. I veckor har kommunen t ex vägrat svara på frågor. Detta är som sagt mycket allvarligt, och leder mig att tro att någonting är seriöst fel någonstans i maskinen. En separat rättslig process mot en icke fungerande maskin - som ej är avhängig min bygglovsansökan - kanske skulle gagna invånarna i kommunen på lång sikt.
   
 14. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem
  Ja Du får gå vidare till Byggnadsnämndens ordförande, och informera om läget på kontoret, över denne finns ett kommunalråd, och över kommunalrådet finns ortens tidning = många vägar att gå för att hänga ut en okunnig handläggare, som dina skattepengar avlönar.
   
 15. Byggare_Anders
  Medlem · 122 inlägg

  Byggare_Anders

  Medlem
  Ja. Fick just reda på att absolut ingenting diarieförts av kommunen i detta ärende den senaste månaden, trots mer än ett dussin ytterst viktiga skrivelser från oss (som bygglovsavdelningen muntligen bekräftat att de mottagit när vi ringt). Detta är ett skarpt brott mot gällande lagar och regler om offentlig förvaltning. NOLL registrering av våra skriftliga frågor och framställningar den senaste månaden i diarierummet!

  Rena cirkusen. Totalt oseriöst.

  Verkligen en underbar känsla som laglydig skattebetalande svensk, som lämnade in en fullt korrekt ansökan i februari för att få detta avklarat till midsommar, att vara helt i händerna på den avigaste handläggaren hos en så förunderlig kommun.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.