Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

TMF: Nya energikrav kan innebära stora kostnadshöjningar för småhus

 1. L
  Medlem · Boden · 615 inlägg

  Låset

  Medlem
  Max installerad eleffekt för uppvärmning beräknas enligt:
  4,5 + 1,7 x (Fgeo – 1) [kW]

  Tillägg får göras med (0,025 + 0,02 x (Fgeo -1)) x (Atemp – 130) då Atemp är större än 130 m2 . Om den geografiska justeringsfaktorn Fgeo är mindre än 1,0 sätts den till 1,0 vid beräkning av installerad eleffekt.

  Fgeo varierar mellan 0,9-1,9 beroende på kommun. Kallare = högre Fgeo.

  Ex: Stockholm Fgeo = 1,0 medför att installerad eleffekt för uppvärmning får vara 4,5+1,7 x (1,0-1,0) = 4,5 kW
  Ex: Kiruna Fgeo = 1,9 medför att installerad eleffekt för uppvärmning får vara 4,5+1,7 x (1,9-1,0) = 6,03 kW


  Men det är inte så i dom gamla kraven, där det fanns ett tillåtet värde för elvärmda villor, och ett för icke-elvärmda.
  Nu är kravet 90 kWh/m2 oavsett värmekälla och var i landet man bor. Sen justeras det med primärenergifaktorer och geografisk korrektionsfaktor.

  Och ja. Det är ett betydligt krångligare sätt än tidigare att räkna på.

  Från BBR25:

  Installerad eleffekt för uppvärmning
  Den sammanlagda eleffekt som maximalt kan upptas av de elektriska apparater för uppvärmning som behövs för att kunna upprätthålla avsett inomhusklimat, tappvarmvattenproduktion och ventilation när byggnadens maximala effektbehov föreligger.
   
 2. T
  Husägare · Stockholm · 4 357 inlägg

  twoody

  Husägare
  Ja självklart dyrare men så lite att det inte spelar någon roll.
   
 3. E
  Medlem · 17 inlägg

  eken86

  Medlem
  Oavsett vad så är energihushållningskraven (just nu) en ren pappersprodukt.
  Säger man inför det tekniska samrådet att bostaden ska användas mindre än 4 månader per år så ställs inga krav alls.
  Sen är det naturligtvis ”win-win” att bygga energisnålt, men då till ett pris man själv anser är skäligt.
   
 4. Huddingebo
  Medlem · Stockholm · 3 342 inlägg
  Fastighetsklass 221 småhusenhet fritidsbostad försvann efter 2014. Nu är allt 220 småhusenhet, bebyggd.
  Samma krav gäller oavsett fritidsboende eller permanent.

  Kopierat från annan tråd.
  Här i Huddinge hade de aldrig köpt ditt resonemang.
   
 5. useless
  Lök. · Gävleborg · 28 192 inlägg
  Skatteverkets koder för fastighetstaxering har väldigt lite med Boverkets byggregler att göra.

  Läser man BBR kapitel 9 som handlar om energihushållning så står det :

  9:11 Tillämpningsområde
  Reglerna i detta avsnitt gäller för alla byggnader med undantag för
  – växthus eller motsvarande byggnader som inte skulle kunna användas för sitt ändamål om dessa krav behövde uppfyllas,
  bostadshus som används eller är avsedda för användning antingen mindre än fyra månader per år
  eller under en begränsad del av året motsvarande en energianvändning som beräknas vara mindre än 25 procent av vad som skulle vara fallet vid helårsanvändning,
  – byggnader där inget behov av uppvärmning eller komfortkyla finns under större delen av året, och
  – byggnader där inget utrymme avses värmas till mer än 10 ºC och där behovet av energi för komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi är lågt.



  Dvs, reglerna gäller inte för fritidshus eller andra tillfälliga bostäder.
   
 6. Huddingebo
  Medlem · Stockholm · 3 342 inlägg
  Försök att få igenom de där kraven på ett normalstort hus som du har tänkt att bo i större delen av året.
  Tror inte att det är så lätt att lura bygglovskontoren.
  Länka gärna till en enda som har fått igenom detta kryphål med ett "permanenthus".
   
  • Laddar…
 7. useless
  Lök. · Gävleborg · 28 192 inlägg
  Fritidshus byggs det väl massor av? Skulle det vara extra svårt att få bygglov till dom?
   
 8. Johannes Carlsson
  Allvetare · Halland · 8 284 inlägg

  Johannes Carlsson

  Allvetare
  En del områden tillåter inte fritidshus så man får bygga med full standard
   
 9. E
  Medlem · 17 inlägg

  eken86

  Medlem
  Om du vänder på resonemanget och säger: jag vill undantas kraven gällande energihushållning med anledning till att jag avser att bo i bostaden endast 3 månader varje år.
  Då menar du att Huddinge skulle säga; nähedu, här ska du bo hela året.

  Det är det jag menar är en ren skrivbordsprodukt.

  Sen när fritidshuset är på 250m2 bya, bergvärme,ftx och diverse ”lull-lull” så kan man ju enkelt konstatera att detta är ett hus avsett för permanentboende.
  Men det saknas dock lagstöd som jag ser det att kräva energibalansberäkning när byggherren säger att han vill undantas kraven.

  Hör av dig till en kommun där det byggs mycket fritidshus och fråga.
  Eller så frågar du din KA.
   
 10. Huddingebo
  Medlem · Stockholm · 3 342 inlägg
  Jag tror oavsett att det blir mycket svårt att få igenom.
  När jag sökte bygglov var det nära på omöjligt att få igenom vissa små undantag från saker som krävs idag.
  En sak gick de med på men det var efter genomlysning på typ deras veckomöte där man tog ett gemensamt beslut och gav mig ok.
  Få igenom fritidshusstandard på energiåtgång blir nog tufft annat än i glesbygd och gällande mindre hus med enklare standard.
   
 11. useless
  Lök. · Gävleborg · 28 192 inlägg
  Det beror väl till stor del på hur stadsplanen ser ut? Bygger man ett hus i ett område för fritidshus så borde det inte vara särskilt svårt att övertyga kommunen att det är tänkt att användas just som fritidshus?
   
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.