Byggahus.se

Tillsynsärende hos byggnadsnämnden

 1. E
  Medlem · 65 inlägg
  Detta gäller en nybyggd bostadsrättslägenhet.
  Jag har envetet försökt få byggnadsnämnden att inleda ett tillsynsärende gällande flera avvikelser från Boverkets regler och även Folkhälsomyndighetens regler. Först vägrade de mht att slutbesked redan lämnats. Sedan efter att jag frågat en advokat ändrade kommunen sig och erkände att ett givet slutbesked inte hindrade att ett tillsynsärende påbörjades. Därefter har byggnadsnämnden nekat, de säger sig inte ha argument som möjliggör. Då konsulterade jag en i en annan kommuns byggnadsnämnd. Hen säger att det är ett solklart ärende att ta upp som tillsynsärende. Dessutom skall ett avslag vara skriftligt och motiverat och det skall finnas anvisning hur jag kan överklaga i Länsrätten. Jag har bara fått avslagsemail att jag skall vända mig till miljö och hälsa istället. Det är ju ett byggnadstekniskt ärende som miljö och hälsa inte har fackkunskap om!
  När jag fått veta om hur ett avslag formellt skall göras, skrev jag en ny begäran om tillsyn och begärde, om det skulle avslås, att få avslaget på ett formellt riktigt sätt. I mottagningserkännandet från byggnadsnämnden står att de fört över ärendet till miljö och hälsa! Detta hände i juni 2020. Därefter har inget hörts från kommunen. Nu har det blivit vinter och jag har kunnat få fram flera mätningar som klargör bristerna och sammanlagt 5 tilläggsskrivelser med mätvärden och tekniska förklaringar till varför har jag sänt till byggnadsnämnden. Ingen mottagningsbekräftelse ännu.
  Nu undrar jag, förutsatt att kommunen äntligen sätter igång ärendet, hur går turerna om de slår ner på bygget och kräver åtgärder? Vem åker på smällen? Drabbas bostadsrättsföreningen eller drabbas byggföretaget? Finns det någon läsare av detta forum som har erfarenhet?
  Jag går inte in i detaljerad teknisk beskrivning här, då parterna skulle känna igen sig.
   
 2. K
  Medlem · 2 030 inlägg
  Gäller detta lägenheten byggd 2013?
   
 3. Claes Sörmland
  Medlem · 6 238 inlägg
  Det är bostadsrättsföreningen som åker på tillsynen, de är ju fastighetsägare. Skulle kommunen önska åtgärd så riktar de sig till föreningen.

  Men det låter ju som att situationen inte är så prioriterad så förvänta dig inte för mycket. Kommunen jobbar ju inte för dig utan gör sina egna bedömningar.
   
  • Laddar…
 4. M
  Medlem · 1 422 inlägg
  Då du i forumet inte kan ge några detaljer i ärendet är det svårt att uttala sig om det bör handläggas av kommunens miljö eller byggavdelningen. Din kommun har gjort bedömningen att det är miljö och hälsa som i huvudsak ska utreda ärendet. Kommer det sen till byggnadstekniska frågor brukar de rådfråga byggavdelningen (inspektör).

  Dessvärre tror jag att du kan få vänta på att ditt ärende behandlas. Kommunernas miljöavdelning har för tillfället fullt upp med det arbetet som rör Covid-19 (tillsyn trängsel restauranger, försäljning av alkohol mm mm). Detta är nya arbetsuppgifter som läggs ovanpå det ”vanliga” arbetet, dessutom är sjuk och VAB frånvaron extra hög i dagsläget. Därav långa handläggningstider.

  När miljö får ett ärende på sitt bord gör de en snabbkoll att det inte är något som innebär ”omedelbar risk för människors liv och hälsa” där de måste agera omgående. Jag gissar att ditt ärende inte hamnade i den kategorin och därför får du vänta.

  Vill du veta status på ditt ärende kontakta miljöavdelningen direkt och fråga hur det ligger till. Om en handläggare blivit tilldelad ditt ärende kan du ta dennes kontaktinfo. Då har du någon att diskutera ärendet med framöver. Du kan också få motivering till varför de ska ansvara för handläggningen och inte bygg.
   
  Redigerat
 5. Claes Sörmland
  Medlem · 6 238 inlägg
  I grund och botten så är det bostadsrättsföreningen som sitter med ansvaret för byggnaden och bostadsrättsinnehavaren för underhållet av de delar som gäller lägenhetens inredning (det som definieras i bostadsrättslagen och föreningens stadgar). Finns det en konflikt där är nog sällan kommunens tillsyn verktyget för att komma vidare.

  Gäller det ventilation så är nog nedslag via OVKn det sätt där kommunen oftast dyker upp som aktiv tillsynspart.
   
  • Laddar…