Byggahus.se

Tillgänglighet i uterum

 1. B
  Medlem Nivå 1
  Ja, det är därför 4,5 metersgränsen blir aktuell. Hoppas de ser det likadant på det.
   
  • Laddar…
 2. A
  Medlem · Nivå 7
  Bedöms det som lämpligt ska det enligt byggnadsstadgan inte vara en avvikelse som belastar fastigheten utan åtgärden ska bedömas som planenlig.

  Kan tyckas vara en liten skillnad, men kan vara viktig vid ev kommande avvikelser då summan av redan beviljade avvikelser ska vägas samman med den planerade avvikelsen.
   
  • Laddar…
 3. B
  Medlem Nivå 1
  Har nu varit och träffat bygglovsarkitekten på kommunen, det gick inte bra...

  bygg och miljö kommer inte förorda till byggnadsnämnden att mitt bygglov ska godkännas på grund av att detaljplanen är äldre än 1987 och att min huvudbyggnad då kommer hamna mindre än 4,5 meter från tomtgräns. Ett rättsfall från Falsterbo (c:a 2016) är prejudicerande och övertrumfar lagtexten om avvikelse med hänsyn till att det inte innebär fara för fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och utan att ett lämpligt bebyggande av området försvåras.

  Inga tillbyggnader av huvudbyggnader på de gamla detaljplanerna som innebär att de hamnar närmre tomtgräns 4,5 meter kommer att godkännas i kommunen (Gäller egentligen hela landet). Av ovan nämnda skäl.

  Jag misstänker att hon övertolkar det här rättsfallet. Jag misstänker att hon var inblandad i det. Jag avser kontakta byggnadskontorets chef samt byggnadsnämndens ordförande.
   
 4. A
  Medlem · Nivå 7
  Intressant, fick du något målnummer till mark- och miljööverdomestolen för det ärendet? Bland annat P5634-16 dat 2016-11-23 medger avsteg.
   
 5. B
  Medlem Nivå 1
  Jag har bett om målnumret.
   
 6. B
  Medlem Nivå 1
  Idag meddelar bygglovsarkitekten att de inte kan förorda ett positivt beslut på grund av att det i detaljplanen står ett F för fristående.

  Rättsfallet hon hänvisade till handlade om en nybyggnation av ett enplanshus där grannarna initialt överklagade på grund av blockerad havsutsikt. Rättsfallet är inte från MÖD och därmed inte prejudicerande ändå...

  Det är uppenbart för mig att de inte reder ut det, hoppas att det "bara" beror på överbelastning. Jag har dragit tillbaka min ansökan. Jag slipper betala för avslaget vilket jag ser som ett tecken på att de åtminstone skäms.

  Där tar sagan slut, 10.000 läropengar blev det ändå för ritningarna.
   
 7. Heij83
  Lösvirkesbyggare · Nivå 8
  Du gör rätt i att jaga ordförande och vise ordförande i byggnadsnämnden.
  Hör dig även för ifall det fins någon politiker i nämnden som brinner för fall som detta.

  Vi lyckades med något som var helt omöjligt enligt min handläggare. Tjänstemännen körde över handläggarna totalt.
   
 8. Hemmakatten
  Moderator · Nivå 18
  Vår byggnadsnämnd beslutade också, i motsats till tjänstemännen, att ge oss bygglov. Var iofs innan den nya PBL.
   
 9. B
  Medlem Nivå 1
  Efter att jag varken fått svar från ordföranden i byggnadsnämnden eller chefen på bygg och miljö har jag beslutat att gå vidare med en JO anmälan. Jag tänker anmäla bygglovsarkitekten då denne agerat oprofessionellt. Dels så kan man se en trend i kommunikationen där hon agerar för att jag ska dra tillbaka min anmälan och dels att hon hittar på nya anledningar till varför mitt bygglov ska avslås.

  Först hävdade hon att det omöjligt gick att godkänna bygglovet eftersom det skulle byggas inom 4,5 meter från tomtgräns, eftersom detaljplanen var äldre än 1987. När jag då påpekade att lagtexten gav möjlighet till undantag ändrade hon sig.
  Den andra anledningen till att det inte gick att bygga som jag ville var ett rättsfall som skulle vara prejudicerande. Det visade sig att rättsfallet inte är från MÖD utan från Mark och Miljödomstolen.
  Den tredje anledningen blev då att detaljplanens benämning BF skulle innebära att det måste vara "Luftigt" mellan byggnaderna. BF betyder vad jag kan läsa mig till endast att byggnader på en tomt inte får vara sammanbyggda med byggnader på angränsande tomt.

  Är det någon som har erfarenhet av JO anmälan och som har något tips?
   
 10. Heij83
  Lösvirkesbyggare · Nivå 8
  vi gjorde en JO anmälan angående vårt försenade bygglov, har inte hört ett ljud.
  Du måste nog formulera dig väldigt tydligt i någon form av juridisk språkbruk.
   
 11. B
  Medlem Nivå 1
  Tack, ska rådgöra med en jurist.
   
 12. Heij83
  Lösvirkesbyggare · Nivå 8
  sen tror jag inte du får ut något av anmälan mer än att kommunen får på näsan.
  Så lägg inte all din energi och massa pengar där.
   
 13. B
  Medlem Nivå 1
  Tänker inte lägga några pengar. Känner en jurist.

  Jag har varit i kontakt med personer som har liknande upplevelser av den här bygglovsarkitekten från andra kommuner. Någon måste sätta ner foten nån gång.
   
 14. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 9
  Jag har inte läst allt, men känner drt som tveksamt att anmäla enskilda personer. Fundera över att kontakta politiker , gärna från det parti som du själv röstar på. Berätta om dina problem och vilken lösning du kan se. Kanske kan du få upp problemen till ett ställningstagande i nämnden.