Byggahus.se

Tillgänglighet i uterum

 1. Heij83
  Lösvirkesbyggare · Nivå 8
  Kontakta ordförande i byggnadsnämnden och påtala det orimliga.
  Har du tur så får du denne med dig och tar upp dit ärende på nästa möte.

  Jag gjorde på detta vis och fick igenom mitt
   
 2. D
  Medlem · Nivå 20
  Ja, men kraven är väl. Kök, toa, ett sovrum och en sällskapsyta. Har man det så får det finnas ytterligare ytor som inte är tillgängliga vad jag vet. Men jag är inte djupt insatt. Så om det finns ett sovrum som är tillgängligt borde det räcka.
   
 3. B
  Medlem Nivå 1
  Det är in till huvudbyggnaden det finns en trappa. Utan rampen så är bara gästrummet och uterummet tillgängligt. Att toaletten sedan inte kan anses vara tillgänglig ännu är en annan sak. Den kommer säkert behöva anpassas när/om vi renoverar den eller i närheten av den. Att kräva fullständig tillgänglighetsanpassning vid varje ändring hade ju inte varit rimligt om man ska bygga ett uterum.

  Jag köper hela tillgänglighetstänket. Men jag fattar inte varför jag måste bygga det. Om jag gör uterummet större så kan jag rita in en ramp, men varför måste jag bygga den. Och det blir ännu mer idiotiskt när jag dessutom kan bygga den i plyfa som håller en vecka. Men jag får väl bita i det sura äpplet.
   
 4. V
  Medlem · Nivå 9
  det är idiotiskt, men du har två alternativ: 1 bygg plyfaramp 2 driv frågan till nämnd/LS dvs överklaga.
   
 5. B
  Medlem Nivå 1
  Har landat i den slutsatsen också. Tack för hjälpen
   
 6. B
  Medlem Nivå 1
  Har träffat en bygglovshandläggare nu. Tyvärr fick jag inte svar på alla frågor, men en del av dem. Jag fick tipset att låna en hiss till slutbesiktningen om jag inte kan bygga så stort att en ramp får plats. Satt och funderade i bilen på väg hem. Jag har pratat med många om det här, byggare, husförsäljare, er här på forumet och så vidare. Alla säger samma sak. Rita in en ramp, bygg den så billigt som möjligt och riv den efter slutbesiktning. Det verkar alltså vara kutym att göra så. För kommunen funkar det här bra eftersom de egentligen struntar i tillgängligheten, de vill bara ha ryggen fri i händelse av att huset måste tillgänglighetsanpassas. Men vad gäller juridiskt för mig som husägare? Vad händer om jag bygger ett litet uterum, lånar en lyft, säljer huset och den nya ägaren bryter båda benen. Kan jag på något sätt bli tvingad att faktiskt installera den där lyften då?
   
 7. V
  Medlem · Nivå 9
  Nej
   
 8. B
  Medlem Nivå 1
  Tydligt svar. :D
   
 9. B
  Medlem Nivå 1
  Fick mail från annan person på byggkontoret. Enligt henne går det inte att bygga alls eftersom huvudbyggnaden då kommer mindre än 4,5 meter från tomtgräns vilket inte skulle vara tillåtet om detaljplanen är äldre än 1987.

  så nu är jag tillbaka till att det inte blir nåt. Riktig cirkus det här...
   
 10. R
  Medlem · Nivå 7
  Den gamla §39 byggnassstadgan alltså, en synnerligen subjektiv lagparagraf.
   
 11. A
  Medlem · Nivå 7
  Angående 39 § byggnadsstadgan som de hänvisar till här får byggnadsnämnden enligt tredje stycket medge undantag från denna regel om det finns särskilda skäl samt om det kan ske utan men för grannar samt inte medför fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet. Om ni klarar dessa krav så ska tillbyggnaden bedömas som planenlig och det ska vara ok.

  Särskilda skäl är en bedömning från fall till fall, men ex på giltiga skäl kan vara att det inte går att placera tillbyggnaden på annan ändamålsenlig plats, nivåskillnader på platsen som försvårar tillbyggnad på annan plats samt om det finns något ledning/rättighet eller liknande som belastar fastigheten som gör att tillbyggnaden inte går att placera på någon annan plats.

  Löser ju inte tillgängligheten, men ett problem mindre att lösa kanske.
   
 12. B
  Medlem Nivå 1
  Jag anade att det frekvent görs avsteg från den här regeln eftersom i stort sett samtliga detaljplaner i kommunen är äldre än 1987. Jag torde ha goda möjligheter till att få igenom det med hänvisning till lagtexten. Fick ytterligare mail om komplettering från kommunen idag. Är det till byggnadsnämnden man luftar sitt missnöje med byggkontoret? Det börjar bli lite väl arrogant och nonchalant från deras sida.
   
 13. A
  Medlem · Nivå 7
  Det har tidigare varit praxis att avsteg från 39 § betraktats som mindre avvikelse från detaljplanen, detta är dock inte rätt då åtgärden ska bedömas som planenlig om skälen uppfylls. Skillnaden är att en avvikelse belastar fastigheten vid ev framtida ärenden som kräver avvikelser av annan art då en samlad bedömning av tidigare och berörd avvikelse ska göras.

  Något att ha med sig.

  Angående tillgängligheten regleras det i byggreglerna:
  3:146 Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostäder i ett plan
  Rum, balkonger, terrasser och uteplatser ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För sådana terrasser som kompletterar tillgängliga och användbara samt väl placerade balkonger är tillgängligheten och användbarheten tillgodosedd, om det med enkla åtgärder i efterhand går att ordna en ramp.

  Minst dörren till huvudentrén samt minst en dörr till varje rum (inklusive rum för matlagning och ett hygienrum), balkong, terrass och uteplats ska medge passage med rullstol. Det ska finnas tillräcklig plats att öppna och stänga dörrarna från rullstolen.

  Minst ett hygienrum ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga och utformas så att det lätt kan ordnas plats för medhjälpare. I det tillgängliga och användbara hygienrumet ska också gå att ordna en separat duschplats om en sådan saknas från början. (BFS 2013:14).

  Allmänt råd
  Dimensionerande mått som är lämpliga med hänsyn till tillgängligheten och användbarheten i rum finns i SS 91 42 21 (normalnivån). Studentbostäder om högst 35 m2 enligt avsnitt 3:225 kan utformas utan plats för medhjälpare på sängens bortre sida. Plats för medhjälpare och separat dusch kan ordnas t.ex. genom att ett badkar tas bort. Regler om lämplig utformning av trösklar finns i avsnitt 3:143. (BFS 2016:6).

  3:147 Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostadslägenheter i flera plan
  Kraven i avsnitt 3:146 ska uppfyllas på hela entréplanet.

  Och vid ändring gäller följande:
  3:5111 Tillgänglighet och användbarhet vid tillbyggnad av en- och tvåbostadshus
  En tillbyggnad får inte innebära att bostaden, i dess utformning före tillbyggnaden, försämras med avseende på tillgänglighet och användbarhet.

  Vid tillbyggnad i markplanet ska man, för den tillbyggda delen, eftersträva samma nivå på tillgänglighet och användbarhet som gäller för uppförande av nya byggnader. Finns det skäl att medge avsteg från det kravet ska ändringen var projekterad och utförd på ett sådant sätt att den tillbyggda delen utan svårighet kan göras tillgänglig inifrån bostaden i efterhand, om det inte finns synnerliga skäl. (BFS 2016:6).

  Allmänt råd
  Skäl för att medge avsteg från kraven på att tillbyggnaden ska vara tillgänglig och användbar kan vara om det med hänsyn till byggnadens kulturvärden, boendekvaliteter eller stads- och landskapsbilden är olämpligt att lägga tillbyggnaden på samma nivå som huvudbyggnaden. Ett annat skäl för att medge avsteg kan vara om det skulle medföra oskäligt höga merkostnader att lägga tillbyggnaden på samma nivå som huvudbyggnaden. Kravet på att den tillbyggda delen ska kunna göras tillgänglig i efterhand är uppfyllt om det finns plats och övriga förutsättningar för att installera ramp, hiss eller annan lyftanordning. (BFS 2016:6).
   
 14. B
  Medlem Nivå 1
  Tack, jag ska ta med mig det till möte med handläggare i veckan.
   
 15. Anna_H
  Husägare · Nivå 19
  Är det för att det befintliga gästrummet plötsligt räknas in i huvudbyggnaden om du bygger ihop dem som de pratar om 4,5-metersgränsen?

  Det torde ju isåfall vara en mindre avvikelse eftersom du i praktiken inte bygger närmare, det står där ju redan?