Byggahus.se

Tillfartsväg saknas till tomt

 1. L
  Medlem Nivå 4
  Hej

  Vi har köpt en tomt i en fjällort, tomten saknar idag tillfartsväg då en ändring vid planeringen i området vid avstyckning gjorde att våran tomt inte har anslutning till den gemensamma vägen i området. Då bygglov är villkorat med att väg iordningställs så är detta något vi måste lösa innan vi kan komma vidare i byggplanerna.

  Det går idag en gång/cykelväg utanför tomten, för att nå samfällighetens väg behöver vi bredda/förstärka denna cykelväg utöver en sträcka på ca 10m samt lägga en vägtrumma över till når tomt
  Vi har nu kommit så långt att vi vet dels vem som äger servitutet för denna cykelväg (den lokala företagareföreningen) samt marken (stor markägare och den som för ca 10 år sedan styckade av området)

  Innan vi går vidare från detta läge har vi lite frågetecken kring juridiken i detta. Vem är det vi ska kontakta som motpart för ett sånt här servitut/avtal? Räcker det med ett skriftligt avtal från servitutsägaren om att förstärka vägen och upprätta en infart eller är det markägaren vi behöver skriva ett avtal med ? Eller är det så att vi behöver få till något mellan alla 3 parter?

  //Jimmy
   
 2. C
  Medlem · Nivå 4
  Hej, vi kan börja med att det finns två olika typer av servitut, så du behöver först veta vilken som gäller. Det finns avtalsservitut och officialservitut. Du kan väl läsa på om dem och kanske vet redan då vilken som gäller.
   
 3. N
  Medlem · Nivå 5
  Skall inte servitut så att man kan komma till sin tomt vara klart vid avstyckning?
   
 4. E
  Medlem · Nivå 23
  Det blir väl så här, ett servitut med makägaren för infarten, samt att ni går med i samfälligheten för att nyttja deras väg.
   
 5. L
  Medlem Nivå 4
  • Laddar…
 6. L
  Medlem Nivå 4
  Tomten styckades för snart 10 år sedan och då var det nog en ickefråga där alla parter nog hade en plan för hur det skulle genomföras. Nu är det fortfarande inte bebyggt och detta har nog fallit i glömska så det handlar om att nysta om och få till en överenskommelse lite i efterhand.
   
 7. L
  Medlem Nivå 4
  trots att vi behöver göra åverkan på gångvägen som företagarföreningen har servitut för ? Samfälligheten är vi redan del av trots att vi inte ännu har någon anslutande väg...
   
 8. E
  Medlem · Nivå 23
  Åverkan på gångvägen? Ni får väl bygga väg så att gångvägen inte försämras, jag ser inte några problem bara ni tar det med styrelsen för föreningen INNAN allt rullar igång så att dom får vara med och bestämma utformningen. Det sista ni ska göra är att i "smyg" skaffa en "rättighet" som ni stoppar under styrelsens näsa. Så börja med vägföreningen. OCH ni kommer på ett eller annat vis att få rätt till infart på tomten Kanske inte som ni helst vill men det återstår att se.
   
  • Laddar…
 9. M
  Medlem · Nivå 6
  du får nog se det som att anläggningen (vägen i fråga) är företagarföreningens, så ska du göra något med den får det ju vara i någon form av samförstånd. Sen är det ju markägaren du behöver avtala om för servitutet.
   
 10. Hemmakatten
  Medlem · Nivå 19
  Det anses vara mer eller mindre en rättighet att kunna ha tillgång till en ut/infartsväg till en bostadsfastighet med undantag för vissa fritidshus, öar och andra speciella situationer.

  Den ni ska kontakta är Lantmäteriet (LM). Anser LM att ni har rätt till utfart kommer de att utfärda ett officialservitut vilket är den starkaste formen av servitut och brukar ge rätt "för all framtid".

  LM gör en utredning, och om de bedömer ni har en rätt till väg, förlägger de vägen på det de anser är den bästa platsen.

  Var dock beredda på att detta tar tid, kötid och utredningstid OCH kommer att kosta en bra slant. Jag gissar nu, men minst +50tkr med tanke på hur många inblandade parter, fastighetsägare, samfällighetsföreningar mm det finns.

  Detta är dock det enda framtidssäkra alternativet och förutom att det ger ett framtida marknadsvärde för er fastighet så får ni ett lugn i denna fråga och inget framtida tjafs. Jag skulle definitivt gå den vägen och se kostnaden som en framtidssäkring.
   
  Redigerat 25 okt 16:59
 11. Henningelvis
  Medlem · Nivå 6
  Vad står det om infart i avstyckningshandlingarna? Det kan ju finnas en sådan inritad där. Eller är ni säkra på att det inte redan finns ett servitut? Alla servitut är ju inte registrerade separat hos lantmäteriet.
   
 12. L
  Medlem Nivå 4
  Jag har gjort en liten principskiss för att förtydliga, styckningsdokumenten anger inget om någon väg tyvärr.

  Vi vill i den mån det går försöka lösa det via dom berörda parterna utan att blanda in LM, ett servitut utan begränsningar bör väl vara fullgott om det är utan tidsgräns (självklart skall det fortfarande registreras hos LM)?

  Om dom sätter sig på tvären får vi nog gå vägen via ett officialservitut, en mellanväg här kan också vara att vi ser till att få ok från berörda parter innan vi blandar in Lantmäteriet, detta bör ju väsentligt snabba på processen och även dra ner kostnaden för ett officialservitut.

  Sista utvägen är helt enkelt att gå på grannen och försöka få till en infart från deras tomt, detta misstänker jag blir den dyraste lösningen så den vill vi undvika...
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  Skiss.jpg
   
 13. M
  Medlem · Nivå 6
  är gångvägen ett avtal eller officialservitut?
   
 14. Fotografen
  Medlem · Nivå 19
  Mja...vad står det i pappren från avstyckningen?
  Finns det inget servitut för att ta sig ut till vägen där vill jag påstå att Lantmäteriet gjort en blunder.
  Isf, kontakta LM.
  Jag rekomenderar inte något avtal, utan endast officialservitut!
  Mina fem öre.
   
  Redigerat 25 okt 18:56