Jag har en tillbyggnad till mitt hus som är ett garage som jag fick bygglov för för några år sedan.

Samma bygglovskontor nekar mig nu ett annat bygglov för att de anser att garaget "kan inredas för bostadsändamål i framtiden".

Bygglovet jag sökt har inget med garaget att göra, och har inga fönster förutom ett enda takfönster som pekar rakt upp i himlen, och en stor garageport som täcker hela fasaden mot vägen så när som på en dörr.

Jag förstår inte alls bygglovskontorets bedömning. Rimligtvis måste jag för att använda garaget som "bostadsändamål" göra en fasadändring för att sätta in fönster så jag får ljusinsläpp och ta bort garageporten och då får de göra en ny bedömning vid en sådan ansökan?
 
H
J JockeHX skrev:
Jag har en tillbyggnad till mitt hus som är ett garage som jag fick bygglov för för några år sedan.

Samma bygglovskontor nekar mig nu ett annat bygglov för att de anser att garaget "kan inredas för bostadsändamål i framtiden".

Bygglovet jag sökt har inget med garaget att göra, och har inga fönster förutom ett enda takfönster som pekar rakt upp i himlen, och en stor garageport som täcker hela fasaden mot vägen så när som på en dörr.

Jag förstår inte alls bygglovskontorets bedömning. Rimligtvis måste jag för att använda garaget som "bostadsändamål" göra en fasadändring för att sätta in fönster så jag får ljusinsläpp och ta bort garageporten och då får de göra en ny bedömning vid en sådan ansökan?
Överklaga till Länsstyrelsen, det är gratis att överklaga.
 
H HEM2121 skrev:
Överklaga till Länsstyrelsen, det är gratis att överklaga.
Jag har inte gjort överklagan till nämnden ännu, men jag är 100% säker på att jag får rätt av andra anledningar.

Men detta är deras huvudresonemang och jag hade gärna velat lösa detta genom att bara samtala med dem att de gjort en tankevurpa.

Med det sagt så kanske det är någon här på forumet som kan förklara för mig om det ens finns ett uns av sanning i att man kan inreda ett utrymme "för bostadsändamål" som jag tidigare fått bygglov för som garage, används som garage och helt saknar fönster på fasaden.
 
H
J JockeHX skrev:
Jag har inte gjort överklagan till nämnden ännu, men jag är 100% säker på att jag får rätt av andra anledningar.

Men detta är deras huvudresonemang och jag hade gärna velat lösa detta genom att bara samtala med dem att de gjort en tankevurpa.

Med det sagt så kanske det är någon här på forumet som kan förklara för mig om det ens finns ett uns av sanning i att man kan inreda ett utrymme "för bostadsändamål" som jag tidigare fått bygglov för som garage, används som garage och helt saknar fönster på fasaden.
J JockeHX skrev:
Jag har inte gjort överklagan till nämnden ännu, men jag är 100% säker på att jag får rätt av andra anledningar.

Men detta är deras huvudresonemang och jag hade gärna velat lösa detta genom att bara samtala med dem att de gjort en tankevurpa.

Med det sagt så kanske det är någon här på forumet som kan förklara för mig om det ens finns ett uns av sanning i att man kan inreda ett utrymme "för bostadsändamål" som jag tidigare fått bygglov för som garage, används som garage och helt saknar fönster på fasaden.
Vad gäller ditt nya bygglov, är det en tillbyggnad till huset? I så fall motsäger det ju att du skall bygga om garaget till bostadsdelen.
 
H HEM2121 skrev:
Vad gäller ditt nya bygglov, är det en tillbyggnad till huset? I så fall motsäger det ju att du skall bygga om garaget till bostadsdelen.
Jag ska lägga till en våning på huset och skapa en andra våning vilket är ok enligt detaljplan. Men jag har även en källare och 2014 kom en dom som gjorde att många källare klassades om till en extra våning om de har stora fönster och används som bostad.

i mitt fall går det inte att använda källaren som bostadsändamål pga dess konstruktion men garaget som är tillbyggt och kan nås från källaren vill de nu säga att den i framtiden kan användas för det syftet, och ”missar” helt att det då krävs ett nytt lov för fasadändring för att ta bort en stor garageport och sätta på fönster på fasaden.
 
 • Gilla
Kaqtuz och 1 till
 • Laddar…
O
Har du möjlighet att lägga upp bild på fasadritningarna här så man får en helhetsbild? Låter märkligt med kommunens resonemang.
 
BirgitS
Vad som står i detaljplanen är också intressant i sammanhanget.
J JockeHX skrev:
Men detta är deras huvudresonemang och jag hade gärna velat lösa detta genom att bara samtala med dem att de gjort en tankevurpa.
Går det inte att prata med handläggaren?
 
O oxöga skrev:
Har du möjlighet att lägga upp bild på fasadritningarna här så man får en helhetsbild? Låter märkligt med kommunens resonemang.
Jag ger dig denna fina bild.

Huset i mitten är gammalt och är ursprungshuset. Den har sedan blivit tillbyggd två gånger, en gång med en 2-våningstillbyggnad till vänster som har en ingång och sedan med garaget.

Tillbyggnaden till vänster har en krypgrund, mittenbyggnaden en källare med under 2m i takhöjd och små källarfönster.

Södra fasaden av källaren är i marknivå, men då berget sluttar kraftigt ner mot den södra fasaden ni ser så är hela bakkanten av huset, norr, helt under mark och sedan sluttar det neråt. Hela östra fasaden är under mark och i framkant på vänstra tillbyggnaden med några decimeter är det inte under mark.

Hela garaget är under mark förutom södra fasaden. Garaget delar inte bjälklag med övriga byggnadskroppar.
 
 • Schematisk ritning av ett hus med två våningar, källare, garage och sadeltak.
  Inloggade ser högupplösta bilder
  Skapa konto
  Gratis och tar endast 30 sekunder
Det som ska göras är alltså att gamla huset i mitten ska göras om till två våningar som tillbyggnaden till vänster är.
 
H
J JockeHX skrev:
Det som ska göras är alltså att gamla huset i mitten ska göras om till två våningar som tillbyggnaden till vänster är.
Säger detaljplanen att du får ha 2 våningar så ta med dig bygglovshandläggare ut. Kan du ändra källarvåningen prånget sätt å att de blir nöjda? Tycker att deras argumentet att garaget kan bli en bostadsdel är tunt, i så fall behövde du ju inte bygga till en våning, det rimmar inte. De är inte alltid så kunniga på kommunerna. De del är duktiga men det finns många som inte har nödvändig kunskap också.
 
Claes Sörmland
Byggnadsnämnden har helt rätt i att ditt garage typiskt sett tar en del av byggrätten för huvudbyggnaden eftersom den är sammanbyggd med den. De har också rätt i att du när du önskar kan du ta garaget i bruk för andra bostadsändamål.

Vad är det som begränsar din möjlighet att få bygglov? Är det byggrätten som är slut på tomten?
 
 • Gilla
MetteKson
 • Laddar…
O
J JockeHX skrev:
Det som ska göras är alltså att gamla huset i mitten ska göras om till två våningar som tillbyggnaden till vänster är.
Utifrån bilden så tänker jag att dom anser att källaren är att anse som en våning eftersom större delen av den långsida man ser ovan mark. Det ser med andra ord ut som om det är mer än 1,5 m differens mellan bjälklaget ovanför källaren och marknivån.
 
 • Gilla
Claes Sörmland och 1 till
 • Laddar…
H HEM2121 skrev:
Säger detaljplanen att du får ha 2 våningar så ta med dig bygglovshandläggare ut. Kan du ändra källarvåningen prånget sätt å att de blir nöjda?
Teoretiskt sett kan jag sätta igen de små källargluggar som finns där nu. Det skulle väl vara det. Men jag anser inte att det behövs eftersom källaren inte kan användas som bostadsyta ändå, allt vi har är pannrum, tvättstuga en hall och förvaring.

Det MÖD 2014:43 gjorde var att de källare som såg ut att vara suterrängvåningar skulle man utöver regeln om 1,5m i medelmarkhöjd till golvet ovanför även väga in "konstruktion och användningssätt". Jag kan ge dem att det kan se ut som en suterrängvåning, men de domar där de klassat om en källare till våning har stora fönster, full ståhöjd och används som bostadsyta. Allt som vi inte har.
 
 • Gilla
Claes Sörmland
 • Laddar…
O oxöga skrev:
Utifrån bilden så tänker jag att dom anser att källaren är att anse som en våning eftersom större delen av den långsida man ser ovan mark. Det ser med andra ord ut som om det är mer än 1,5 m differens mellan bjälklaget ovanför källaren och marknivån.
Nej det har inte ingått i deras resonemang och det stämmer inte heller. Garaget är en egen byggnadskropp och kan inte räknas in i några höjder dessutom.

Medelmarknivån har de inga synpunkter på.

Det som de fastnar på är hur det ser ut, men resten av resonemanget existerar inte.
 
BirgitS BirgitS skrev:
Låter som att det inte är en källare utan en souterrängvåning.
Det är ÄPBL som gäller. Dvs medelmarknivån är gällande, men man har lagt till att man måste bedöma konstruktion och användningssätt. En samlingsbild av hur källaren används helt enkelt.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.