Byggahus.se

Tilläggsisolering trä och stenhus

  1. L
    Medlem Nivå 9
    sitter och budgeterar sommarens projekt. Men tvekar inför metod.
    Vi har ett suterränghus med en leca-murad idag putsad våning och så trähus ovanpå.
    vi vill dra ner nya träfasaden på framsidan (där vi har två synliga våningar).
    tyvärr har vi ingen luftspalt och lukt i träfasaden så måste riva allt in till inneväggen så befintligt vindskydd försvinner.

    Vi planerar lägga på 10 cm till. Vilken metod rekommenderar ni, vi har tittat på västkustskiva är detta att rekommendera eller finns annat?
    Kan man sätta västkustskiva direkt på leca? Vi tänker frigolit nertill nån meter upp för fuktvandringen. Men träreglar att fästa fasaden i.

    Då skulle väggen bli enligt följande:
    1. längst ner ca 30 cm: 10 cm frigolit och sockelskiva. frigoliten kommer gå en frigolitskiva upp.
    2. sen träreglar med västkustskiva mellan, vindduk (behövs det på murat och putsat underlag?) luftspalt, träfasad upp till leca slutar, ca 2 m.
    3. sen ny isolering (95), västkustskiva, vindduk, luftspalt, träfasad på resten.