Hej!
Vi har tänkt tilläggsisolera våran källare utvändigt. Ytterväggen består idag bara av betonghålsten. Min tanke var att direkt utanpå putsen skruva eller limma dit färdiga kantelement, typ Siroc. Det skulle ju då innebära inifrån sett: betonghålsten, puts, frigolit, fibercementskiva. Någon som har någon åsikt om det här? Framförallt med avseende på fukt. Kondenspunkten blir ju i frigoliten.. Vad händer då? Borde jag sätta plastfolie först på putsen? Eller finns det något smartare sätt att tilläggsisolera en betongvägg på?
(Källardelen under mark är omdränerad med pordrän)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.