Byggahus.se

Testar igen; Granntvist vägservitut

 1. K
  Medlem · 27 inlägg

  Knet

  Medlem
  Hej!
  Vi har nyligen köpt ett hus på landet, där det är 3 fastigheter som delar på en väg (vi + två grannar)

  Vägen går först över annan mark (som inte ägs av nån av de 3 fastigheterna) fram till första grannen (kallad A nedan) för att sedan vika av mot vår fastighet (B) och fortsätter förbi oss till sista fastigheten (C). (Jag tror att vägen går på första fastighetens mark (A) efter deras infart).

  Tydligen vill inte markägaren stå för något underhåll på vägen eftersom det (nästan bara) är vi som använder den, så långt är det OK enligt mig. (Iofs kör han tydligen skogsmaskiner osv ibland, något som också sliter på vägen...)
  Vad vi förstått är det granne A som utför arbetet för underhåll av vägen, något som hon får bidrag av kommunen för. Enligt henne räcker det dock enbart till snöröjningen på vintern så säljaren och mäklaren nämnde att resterande summa delas upp på oss tre.

  Problemet uppstår dock när en av grannarna (den sista fastigheten, C) vägrar betala något underhåll eftersom hon hävdar att hon inte använder vägen (hon cyklar alltid och har brevlådan vid vägens början mm).
  Efter att ha samtalat med de båda grannarna var för sig upplever vi en hel del "pajkastning" mellan dessa. Även polisanmälningar och diverse trakasserier av annan karaktär har tydligen förekommit tidigare.

  Vi har föreslagit att vi ska träffas allihop för att slippa vara mellanhand och få höra all "skit" från de båda.
  Jag skulle vilja veta vad som gäller och vilka skyldigheter resp. rättigheter man har.

  Vad är en rimlig uppdelning av kostnaderna? Ska verkligen inte granne C betala något för underhållet pga att hon "aldrig" använder vägen? Trots allt kommer ju sopbilen och hämtar hennes sopor vid granne A's infart, samt att hon (C) även får besök av bilbundna bekanta osv...

  I vår fastighet är vägen upptagen som förmånsservitut, således borde samma sak förkekomma i granne C's fastighet.
  Är ett sådant servitut aldrig förknippat med några kostnader, kan man verkligen bara utnyttja vägen utan att bli tvungen att betala för sig?

  "Mötet" med grannarna är bokat nu till söndag (24/10), det ska bli väldigt intressant då de inte verkar ha talat med varann på flera år... Hoppas bara de inte ryker ihop och raserar vårt nyrenoverade hus...

  Synpunkter, tips och råd mottages tacksamt!!

  MvH - Tomas
   
 2. G
  Medlem · 2 147 inlägg

  Re: Testar igen; Granntvist vägservitut

  Det enda vettiga är att bilda en samfällighet (om det inte redan finns) för vägen och sedan dela kostnaderna lika mellan de tre fastigheterna.

  Argument som "Men vi använder ju vägen så lite" håller dåligt. En dag kan det tänkas att en ambulans eller brandbil behöver komma fram på vägen och då måste vägen ha fått sitt underhåll.
   
 3. B
  Medlem · 2 901 inlägg

  Re: Testar igen; Granntvist vägservitut

  Nedanstående citat kommer från "Fråga experten" här på forumet ang. juridiska spörsmål, kanske kan ge någon vägledning. Hursomhelst så bör du försöka, om du inte redan har det, att få tag på servitutavtalet så att det blit "svart på vitt" vad som står i det ;)

  //Christina.

  *CITAT*Jag undrar vem som är underhållsansvarig för en väg som går över fastigheten A till fastigheten B. Fastighet B har servitut på vägen. I detta fall är det en skogsväg på ca 100 meter som går genom annan fastighet för att nå fastighet B. Det är den enda vägen för att nå fastighet B.

  SVAR:
  Servitut är ett institut som syftar till att främja nyttjandet av mark. En fastighet (den härskande fastigheten) kan genom ett servitut erhålla en rätt att nyttja eller på annat sätt ta i anspråk en annan fastighet (den tjänande fastigheten). Ett servitut måste vara till nytta för den härskande fastigheten som sådan och inte enbart till nytta för den tillfällige ägaren till fastigheten. Exempel på servitut kan vara användning av väg, brygga, badstrand eller ledning. Servitut kan uppstå genom avtal mellan fastighetsägare eller i samband med så kallad fastighetsbildning. Ett servitut kan inte tvinga den tjänande fastigheten att utföra vilka prestationer som helst till förmån för den härskande fastigheten. Underhåll av väg är emellertid en så kallad positiv prestation som den tjänande fastigheten kan vara skyldig att fullgöra enligt servitutet. För att närmare kontrollera vad som gäller just detta servitut bör granskning av servitutsavtalet mellan fastigheterna eller fastighetsbildningsbeslutet ske.
  /Filip Rydin*slut CITAT*

   
 4. J
  Medlem · 27 inlägg

  Joda

  Medlem

  Re: Testar igen; Granntvist vägservitut

  Det normala är att det inte finns någon skyldighet att underhålla vägen för den som har vägen på sin mark. Enligt fastighetsbildningslagen måste det finnas en överenskommelse mellan fastighetsägarna för att någon sådan skyldighet ska inträda.
  För att kunna reglera kostnader så att alla fastighetsägare är med och bidrar kan man bilda en gemensamhetsanläggning (om det inte är så att alla är med och betalar frivilligt förstås). I en sådn anläggning ges fastigheterna andelstal som räknas ut efter det slitage som respektive fastighet genererar. På så sätt kan ingen vägra att betala så länge som fastigheten är med i gemensamhetsanläggningen.
   
 5. K
  Medlem · 27 inlägg

  Knet

  Medlem

  Re: Testar igen; Granntvist vägservitut

  Nu har vi haft vägmötet, som gick över förväntan.
  Alla kom överrens att vi skulle göra en gemensam insats för att åtgärda det mest akuta och att vi skulle dela på kostnaderna.
  Dagen efter ringer ena grannen (C) och hävdar att vi inte alls var överrens om att dela kostnaderna lika, man blir så trött...

  Jag ska nu ringa Länsstyrelsen och kolla vad de tycker vi ska göra åt saken.

  Det bästa kanske är att göra en uppdelning (typ 1/5 åt granne C som sällan använder vägen, och vi övriga två delar 2/5 var).
  Det gäller "bara" att få alla att komma överrens, och att få påskrivet svart på vitt.

  När jag nystat i allt detta har jag fått fram att det enbart är första grannen (A) som har servitut på första delen av vägen (som går över annan mark). Det vi övriga (B och C) har servitut på är enbart granne A:s mark. Frågan är vilka som ska vara med och dela på underhållet på första delen av vägen (som dessutom är den största delen).
  Kan vi utan servitut använda vägen, att vi så att säga "hakar på" första grannens servitut, eller måste alla som använder vägen ha egna servitut?

  MvH - Tomas
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.