Byggahus.se

Telge får kritik för falsk marknadsföring

  1. Redaktionen
    På konsumentens sida Nivå 9
    Telge anklagar andra företag för att inte använda ren el, men får kritik för att de själva producerar fjärrvärme med fossila bränslen.

    Du kan läsa artikeln här: Telge får kritik för falsk marknadsföring