Byggahus.se

Takutsprång=Byggyta ?

 1. K
  Medlem · Västra Götaland · 21 inlägg

  Knuttan

  Medlem
  Jag hade för en tid sedan en diskussion med en kommun angående principer hur Byggyta beräknas vid nybyggnation. En sak som hävdades var då att om taket sticker ut mer än 50 cm utanför fasaden, så räknas hela delen av takets utsprång in i byggytan, dvs inte bara den del som är utöver de 50 cm som är godkänt. Eftersom det hus vi ev. vill bygga ska ha valmat tak är 50 cm i minsta laget. Med de begränsingar i maximalt tillåten byggarea som gäller för det aktuella området, kommer denna regel för vår del vara det som hindrar oss från att bygga något hus.
  Jag tycker att resonemanget om takustprång är vansinningt ologiskt eftersom det innebär att ett större hus kan anses ha en mindre byggyta än ett hus som egentligen är mindre.
  Ett exempel som säger det mesta följer här:
  Två olika hus, A och B, har exakt likadana tak på 10*10 m, dvs 100 kvm.
  Hus A har takutsprång på 60 cm, vilket ger en byggyta vid fasaden på 8,8*8,8m = 77,4 kvm.
  Hus B har takutsprång på 50 cm, vilket ger en byggyta vid fasaden på 9*9 m = 81 kvm.
  Hus B är enligt min åsikt större än hus A. Men med den ovan nämnda regeln för maximalt takutsprång skulle man komma fram till att Hus B har en total byggyta på 81 kvm, medan hus A har en total byggyta på 100 kvm. Huset på 77,4 kvm blir helt plötsligt 19 kvm större än det på 81 kvm.

  Är det verkligen korrekt från kommunens sida att beräkna byggyta på detta sätt ?
  Om det är så, finns det något sätt att kringgå detta ?
  Intressant vore ju att t.ex. begära bygglov för hus B, men sedan istället bygga hus A. Skulle man då bli tvungen att riva huset när kommunen inser detta, bara för att det vid fasaden är mindre än på bygglovet men därför totalt sett blivit för stort ?

   
 2. H
  Moderator · Stockholm · 43 460 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Takutsprång=Byggyta ?

  Beror det inte lite på vilken höjd det ligger på också.

  Utskutande byggnadsdelar, typ balkong räknas in i byggytan om de ligger på mindre än 3m höjd. vet inte om det kan gälla även takutsprång.

  Jag förstod inte riktigt det där med valmat tak, varför skulle det göra att 50cm inte räcker?
   
 3. K
  Medlem · Västra Götaland · 21 inlägg

  Knuttan

  Medlem

  Re: Takutsprång=Byggyta ?

  I mitt fall gäller det ett enplanshus, så taket hamnar inte speciellt högt upp. Angående kopplingen mellan valmat tak och 50 cm utsprång så är det en rent estetisk detalj. De flesta nybyggda hus med valmat tak och lite kinavipp som jag sett har ett utsprång på ca 70-80 cm.  Jag tror att det ser mindre tilltalande ut om man krymoer detta utsprång ända ner till 50 cm.
  Ett längre takutsprång skyddar dessutom fasad och fönster bättre. Man är ju lat och vill ha ett hus som kräver lite underhåll, vilket för övrigt också är ett motiv för valmat tak. Man slipper ju då vindskivor och höga gavlar.
  Men det jag är ute efter är principen för hur det egentligen ska gå till att definiera byggytan. Är det korrekt att resonera som handläggaren så får man väl sedan ta ställning till om man kan acceptera ett i mitt tycke fulare hus eller att helt avstå från att bygga.
   
 4. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Takutsprång=Byggyta ?

  Vad jag kan påminna mig, när vi talade gränser för min villa med valmat och kinastuk
  totalt 90cm med takrännan, var att taket och burspråk inte räknades in vid gräns 4.5m.
  Men vad gäller byggytan, då räknas burspråket in.
   
 5. K
  Medlem · Västra Götaland · 21 inlägg

  Knuttan

  Medlem

  Re: Takutsprång=Byggyta ?

  Saturnus2:
  För ditt bygge räknades alltså takutsprånget inte med i varken byggyta eller vid mätning av 4,5-meters-regeln mot grannar. Är det korrekt uppfattat ? Talar väl i så fall för att handläggaren i "min" kommun är lite speciell om man säger så. Skulle du fått problem med ditt bygglov om ditt takutsprång hade räknats som byggyta ?

  På följande länk finns info från en annan kommun som hävar att deras regler följer Svensk Standard (SS) 02 10 52
  http://www.varmdo.se/bygg/bygglov_ytberakningar.htm

  Bl.a. står där följande:
  "Vid beräkning av byggnadsarea inräknas inte normalt takutsprång där sådant kan urskiljas; vid öppna utrymmen där sådant taksprång ej kan urskiljas - t ex vid större konsolburna skärmtak - frånräknas ett tänkt taksprång av 1,5 m"

  Man kan också läsa följande angående OPA, öppenarea:
  "Med öppenarea till en byggnad avses arean av helt eller delvis öppna delar i anslutning till en byggnad, anordnade för vistelse eller förvaring. "

  Knäckfrågan är väl vad som egentligen menas med definitionen "Normalt takutsprång".
  Men helt klart är att man måste vara en väldigt stor optimist om man tror att ett takutsprång på 80 cm kan ge skydd mot regn vid vistelse eller förvaring.

  Fler kommentarer och erfarenheter i detta ämne tas tacksamt emot !
   
 6. L
  Medlem · 36 inlägg

  leffe6

  Medlem

  Re: Takutsprång=Byggyta ?

  Byggyta är den yta som fasaden projicerar på marken, dvs du ska INTE räkna med takutsprånget.
  Balkong, vet ej. Har svårt att tänka mig att den räknas in.
  Det finns inga exakta regler, utan tolkningen av en standard, kommer ej ihåg nret.
  Kan man ha nåt under, eller utnyttja ytan under ett "utsprång", tex balkong eller tak, så räknas ej den ytan in i byggyta.

  Mycket enkelt uttryckt, så är det utsida grunden som räknas. Dock går fasaden går ca 75mm utanför, lite beroende på typ av fasad...om man vill vara exakt dvs.
   
 7. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Takutsprång=Byggyta ?

  Ena långsidan ligger 4.5m från gränsen till granne (väggen) och det har aldrig varit tal om takutspånget. Denna sida har också senare varit föremål om en tvist med grannen som ville bygga garage i tomtgränsen, ett ärende som slutligen avgjordes i kammarrätten till min fördel=inget garage.. inte vid något tillfälle har mitt takutsprång varit med i den segdragna tvisten om grannens garageplacering. Från gatan har vi 6m prickemark, och det är väggen som står 6m från gatan, burspråket bygger ut ca 30-40cm, men räknas inte in i avståndet. Takutsprång på 80cm får nog anses som normalt. Om du nu har en trilskande bygginspektör som inte förstår reglerna, så kan det tyvärr dra ut på tiden, om inte Du känner till dina rättigheter i förvaltningsfrågor.
  Tyvärr brukar det dra ut på tiden att lära okunniga tjänstemän lagar och regler. Men anser du att du har rätt, så får du begära ett beslut av tjänstemannen= ett beslut med motivering, så får du svart på vitt hur han tolkar reglerna, beslutet får du sedan överklaga=tar tid. Du kan även begära att nämnden skall pröva ditt ärende, och då kan du begära personlig inställelse, där du får möjlighet att inför nämnden framföra dina synpunkter. Du kan även fota en del andra kåkar i området som har samma utsprång som du önskar, och visa dessa foton för nämnden. Du får m a o jobba för din sak, tyvärr. JO har uttalat, att tjänstemän inte behöver följa lagen, är den enskilde inte nöjd med ett beslut, tja, då får han väl överklaga!!!!

  så här kan det gå när dom djävlas med mig;
  http://img.photobucket.com/albums/v388/Z-Jensen/ingvarkarlsson.jpg

  ps. om du vill få bättre fart på tjänstemannen, så tala om för honom att du osäkrat revolvern, det brukar hjälpa ;D

  så här ser mitt ut.http://img.photobucket.com/albums/v388/Z-Jensen/tegel1.jpg
   
 8. K
  Medlem · Västra Götaland · 21 inlägg

  Knuttan

  Medlem

  Re: Takutsprång=Byggyta ?

  Tack för tipsen Saturnus2. Snyggt hus, inte minst taket och det läckra utsprånget. :)
  Jag har inte ännu någon tomt, och vet inte heller om jag kommer att få någon tillräckligt stor i det tänkta området. Det hänger mycket på vad andra före mig i kön prioriterar när nya tomter släpps i juni. Men efter ditt och andras svar känns det i varje fall mer sannolikt att de tomter som räcker till om man räknar byggytan vid fasaden, bör räcka till även om man vill att taket sticker ut mer än 50 cm.
   
 9. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Takutsprång=Byggyta ?

  Tack, jag hör att Du har god smak :) jag har ritat kåken själv, och när kommunens arkitekt hörde att jag ville ha svart tak, så blev det ett ramaskri. Tänk dig för, det kommer att bli en padda, taket kommer att tynga ned hela kåken, taket är på drygt 300kvm. Så jag funderade på ett grönt glacerat, men den gröna (holländska) fanns inte att få tag på, så jag valde Zandas med granular= det dyraste och sämsta!!
  All skit fäster på pannorna. Vad gäller byggyta, får vi bebygga 33% av tomten, men mitt blev 41%, inga klagomål= mindre avvikelse.
   
 10. V
  Medlem · 24 inlägg

  Vreborret

  Medlem

  Re: Takutsprång=Byggyta ?

  Låt mig bringa reda i mörkret.
  En tjänstemans bedömning kan inte överklagas. Ärendet måste upp i nämnden. Begär alltid lagrum av tjänstemannen på vilket han grundar sin bedömning om han nu inte mäktar med att ge dig det utan påpekan.

  Takutsprång:
  Om nu din kommun tolkar takutsprång som del av byggnadsarean fråga följande:
  Man får utan bygglov bygga skärmtak om max 12kvm dock begränsar lagen inte antalet skärmtak så ditt taksprång utöver de 50cm tillåtna är att betrakta som skärmtak....
  Eller fråga rent hypotetiskt om någon skulle vilja förlänga sitt befintliga takutsprång krävs bygglov då? med följdfrågan på vilka grunder? Du får troligtvis svaret pga fasadförändring då rätt svar skulle vara tillbyggnad enligt deras resonemang om att takutsprånget ingår i byggnadsarean.

  Ytterligare en väg är att pröva saken som en "mindre avvikelse" från detaljplanen, vilket innebär att grannar och berörda runtomkring måste höras innan bygglovbeslutet.

  Lycka till ;)
   
 11. G
  Medlem · 174 inlägg

  grodis

  Medlem

  En tjänstemans beslut kan överklagas!
   
 12. G
  Medlem · 174 inlägg

  grodis

  Medlem
  Enligt Svensk Standard (SS) 02 10 53 är taksprång mätvärda om de är bredare än 0,50 m.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.