Byggahus.se

Taklutning - Tolka detaljplan

 1. B
  Medlem · 11 inlägg

  Bashi

  Medlem
  Hej,

  Tittar just nu på en tomt, och drömmen är att bygga ett modernt hus med relativt platt tak.

  Hur ska man tolka denna text om takhöjd/vinkel i detaljplanen. Måste man bygga med 45 graders lutning? Ingen om området verkar ha byggt med den vinkeln... Dock inte sett någon med platt tak heller för den delen. Expansivt område där många bygger nya villor.

  "
  Huvudbyggnaden får vara högst 160 kvm i byggnadsarea och max 250 kvm i bruttoarea. Byggnaden får ha en högsta nockhöjd på 8 meter.

  Byggnadshöjd beräknas i regel från markens medelnivå invid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän plats, ska beräkningen dock i allmänhet utgå från den allmänna platsens medelnivå framför huset. Byggnadshöjden räknas till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak.
  "
   
 2. N
  Medlem · 50 inlägg
  Nej, de du läser om 45 graders vinkel har inget med att du måste ha den vinkeln på taket, bara att beräkningen av byggnadshöjd för huset går till så enl standard.
   
 3. B
  Medlem · 11 inlägg

  Bashi

  Medlem
  Tack för snabbt svar, följdfråga:

  Så om jag vill ha platt tak och en villa på 16x10, där bestämmelsen säger max 8m nockhöjd. Med denna definition, hur högt får man bygga. Sjukt luddiga svar jag hittar kring denna fråga överlag.
   
 4. B
  Allvetare · Stockholm · 7 800 inlägg

  b8q

  Allvetare
  Om det inte står något alls om max byggnadshöjd utan bara max nockhöjd, så kan du ju bygga ett platt tak på 8m...
   
 5. O
  Medlem · 111 inlägg

  oxöga

  Medlem
  Precis, här har kommunen velat hålla nere totalhöjderna för de nya husen då de blivit högre än 8 m om området byggts ut med hus som haft taklutning om 45 grader. Står det inget annat i detaljplanen om utformning eller liknande bör det inte vara problem med platt tak så länge alla övriga krav uppfylls.
   
 6. B
  Medlem · 11 inlägg

  Bashi

  Medlem

  Hej,

  Fast det står ju såhär.

  "Huvudbyggnaden får vara högst 160 kvm i byggnadsarea och max 250 kvm i bruttoarea. Byggnaden får ha en högsta nockhöjd på 8 meter.

  Byggnadshöjd beräknas i regel från markens medelnivå invid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän plats, ska beräkningen dock i allmänhet utgå från den allmänna platsens medelnivå framför huset. Byggnadshöjden räknas till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak.
  "
  Sjukt onödigt svårformulerad text. Vad innebär denna standarden av att definiera en höjd. Finns det någon formel som kan trycka in för att försöka förstå?
   
 7. G
  Medlem · 99 inlägg

  Grisbacka

  Medlem
  • Laddar…
 8. F
  Medlem · 281 inlägg

  FGLIN

  Medlem
  Ja det är lite kryptiskt särskilt om man inte är van vid teknisk text. Om taklutningen är mindre än 45 grader blir det helt enkelt skärningen mellan vägglivet (väggplanet räknat på utsidan men under lockläkt eller lockbräder) och takplanet alltså takets ovansida (har du falsad plåt bör du kunna räkna plåtytan men bortse från falsarna jft lockläkten, du behöver inte heller bekymra dig över att vattplåtarna ligger lite högre). Detta är alltså höjden till taket utsida rakt ovanför vägglivet (förutsatt att du har lodräta väggar). Om taklutningen är mer än 45 grader (ovanligt utom på kyrktorn) får man i stället räkna med ett tänkt 45-graders tak med samma nockhöjd. Det ser ju ut som detaljplanen anger nockhöjd, inte bygghöjd och då skulle du ju inte behöva bekymra dig om hur bygghöjden beräknas
   
  • Laddar…
 9. B
  Medlem · 11 inlägg

  Bashi

  Medlem
  Vill passa på att tacka alla!

  Nu är det bara att vinna budgivningen och så ska jag skapa en bygg tråd:)
   
 10. H
  Moderator · Stockholm · 43 690 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Det är en lite ovanlig formulering i det. planen. Jag misstänker att den skall tolkas så att om du bygger ett platt tak så måste toppen av ett 45 graders plan ligga under 8 m. Alltså en ”virtuell nock”. Kolla med kommunen hur det skall tolkas.
   
 11. T
  Medlem · 98 inlägg

  Telefu

  Medlem
  Planbestämmelsen är att nockhöjden får vara max 8 m.
  Sen nämns byggnadshöjd och vilken bashöjd man utgår från när byggnaden ligger nära allmän platsmark.
  Fast i den text vi fått se finns ingen planbestämmelse om att man ska använda byggnadshöjd för att reglera höjden på byggnader. Rörigt.

  Skulle fråga kommunen med inställningen att varför står det en massa om byggnadshöjd? Mycket pengar i husköp och lika bra att kolla.

  Glöm inte kolla max antal våningar också.
   
  • Laddar…
 12. G
  Medlem · 99 inlägg

  Grisbacka

  Medlem
  Jag tolkar det som en standardformulering som läggs in för att förklara begreppet byggnadshöjd, då det IME är den vanligaste regleringen i en DP. Att denna detaljplan till synes inte reglerar byggnadshöjd kan ju göra det lite förvirrande, men ändrar egentligen inget. Dock är det ju såklart bäst att kolla med kommunen, vi har ju heller inte sett hela texten eller alla bestämmelser.
   
 13. H
  Moderator · Stockholm · 43 690 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Jo, det vanliga är ju att det. planen reglerar byggnadshöjd och Max vinkel. Nockhöjden blir i någon mening bestämd sv dessa begränsningar. Här har man specat nockhöjd, med påpekande om hur regeln om 45 graders planet påverkar byggnadshöjden. Jag tror att man skall se uppgifterna som att byggnadshöjden blir indirekt bestämd av nockhöjd och 45 gradersplanet.
   
  • Laddar…
 14. F
  Medlem · 281 inlägg

  FGLIN

  Medlem
  Glöm inte att även bredden påverkar nockhöjd om man utgår från bygghöjd och takvinkel.
   
 15. B
  Medlem · 11 inlägg

  Bashi

  Medlem
  Hej,

  Fastnat igen här.

  Vet inte hur jag ska tolka detta - missade denna raden. Kommer de innebär att man kan ha mindre än 27 grader?

  "
  På varje fastighet får endast en huvudbyggnad uppföras. Huvudbyggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Byggnadsarean begränsas till högst 160 kvm och bruttoarean till högst 250 kvm. En bestämmelse om en högsta nockhöjd för huvudbyggnad på 8 meter införs i planen. Två våningar tillåts inom hela planområdet. Takvinkeln är obegränsad när det gäller huvudbyggnaden, men den högsta nockhöjden på 8 meter innebär att man i princip kan ha en takvinkel på mer än 27 grader om två fulla våningar byggs. Huvudbyggnad får inrymma två lägenheter. Huvudbyggnad får även inrymma bostadsanknuten icke störande verksamhet om högst 50 kvm lokalyta. Ytan inräknas i huvudbyggnadens totala bruttoarea.
  "
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.