Byggahus.se

Takfirma blåser kunder och saknar fallskydd

  1. Redaktionen
    På konsumentens sida Nivå 9
    Takföretaget Arga takläggaren AB får skarp kritik från Arbetsmiljöverket efter att det uppdagats att deras anställda saknat fallskydd på ett flertal arbetsplatser i Skogstorp. Företaget åläggs att betala 46 000 kronor.

    Du kan läsa artikeln här: Takfirma blåser kunder och saknar fallskydd