Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Takbalkar smalare än 45

 1. Z
  Medlem · 3 inlägg

  Zeiboll

  Medlem
  Jag är i processen att planera ett attefallshus och skulle behöva lite hjälp med dimensionering av takkonstruktion. Genom diverse beräkningsprogram har jag fått fram att nockbalken bör landa på 45x195 i c24. De tvärgående takbalkarna sitter 600 c/c beräknas till 45x120 i c14 och då bara med en nyttjandegrad av 37 procent. Min fråga är då om det är rimligt att minska bredden på takbalkarna till 28 eller 22 och också öka på höjden för att få plats med mer isolering. Förslagsvis har jag tänkt 22x195. De minsta dimensionerna i programmen är 45 och jag förstår att om man minskar måttet och ökar höjden finns det risk för att de ska tippa. Men det borde väl kunna motverkas av kortlingar och genom att fixera råsponten ordentligt? c/c- måttet vill jag av estetiska skäl gärna minska till 300 då balkarna kommer vara synliga i takfoten. Taket är 27 grader och snözonen 2,5 och takbeläggning kommer bli antingen plåt eller falor.

  Så går det att göra som jag tänker eller är det något jag har missat helt? Är det möjligt att ha takbalkar som är 22x195 och c/c-mått 300? Blir det onödigt dyrt? Överdimensionerat? Underdimensionerat? Annat?
   
 2. Lulaua
  Medlem · 531 inlägg

  Lulaua

  Medlem
  Hur litet hus ska du bygga? Dessa dimensioner känns klena.
   
 3. Z
  Medlem · 3 inlägg

  Zeiboll

  Medlem
  7,5 x 4 m. Mittbalken har fyra upplägg
   
 4. J
  Medlem · Blekinge · 10 117 inlägg

  justusanderssonPremiumikon: Hand

  Medlem
  Det handlar om skillnaden mellan teori och praktik. En regel med dimensionen 45x120 mm har tvärsnittsarean 5400 mm^2 och yttröghetsmomentet 648 cm^4. En regel med dimensionen 28x190 har samma tvärsnittsarea men yttröghetsmomentet 1600 cm^4. Varför använder då inte alla 28x190 i stället för 45x120? Svaret är att det är svårt att bygga med den precision som då krävs. Försök göra en snygg skarv med två råspontsbrädor på en 28 mm smal regel. Vissa typhustillverkare använder genomgående 35 mm breda reglar, men då rör det sig fabrikstillverkning. Virke till platsbyggda hus bör nog helst inte vara smalare än 45 mm. Förr ansågs 2 tum (dvs 50 mm) vara det smalast tänkbara.
  Det du räknat fram är inte överdimensionerat. Nockbalken ligger på gränsen. C 14 anser jag vara för låg klass för takbjälkarna, använd C 24. Använd inte C 14 överhuvudtaget till annat än kortlingar och liknande. Ögat är känsligt för deformationer i tak. Gå upp ett snäpp så står det sig bättre.
   
 5. Z
  Medlem · 3 inlägg

  Zeiboll

  Medlem
  Tack för svaret! Att det skulle bli svårare att spika på är en aspekt jag inte hade tänkt på innan. Vad kan man anse som acceptabelt gällande nedböjningen rent estetiskt? Antar att det är beroende av sträckan men det kanske finns några riktlinjer?
   
 6. J
  Medlem · Blekinge · 10 117 inlägg

  justusanderssonPremiumikon: Hand

  Medlem
  Ur normsynpunkt brukar kravet vara 1/300 av spännvidden, men det finns situationer när det är för mycket. Primärbalkar, t.ex. nockbalkar, som bär andra balkar, är särskilt känsliga. En estetisk bedömning är beroende av sammanhanget. Balkar som ingår i pergolor ser tråkiga ut även vid mycket små nedböjningar. Balkar över skjutfönster är också känsliga. Där brukar man ofta ange max nedböjning i absoluta tal i mm. Ibland tar andra krav t.ex. på begränsad svikt över.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.