Svartmögel, missfärgning eller både och?

3k läst  9 svar

 1. B
  Medlem Nivå 2
  Hej!

  En rätt stor del av min ved har missfärgats, alternativt möglat (svartmögel). Jag är osäker på vilket.
  Lägger upp fem bilder:
  1 översiktsbild på fem klabbar i lite olika skick.

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  mogel_eller_ej (1)_w.jpg


  2 mer närgående bilder på de 2 klabbar som är mer ”drabbade”

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  mogel_eller_ej (2)_w.jpg


  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  mogel_eller_ej (3)_w.jpg


  2 mer närgående bilder på de 2 klabbar som är mindre ”drabbade”

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  mogel_eller_ej (4)_w.jpg


  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  mogel_eller_ej (6)_w.jpg


  Bilderna är inte helt överensstämmande i färgåtergivningen - jag skulle säga att tonen på missfärgningen/svartmöglet är en liten aning mer åt det blåtonade, framförallt på de bilder där missfärgningen/svartmöglet inte är lika framträdande/långt gånget, men ändå väldigt nära eller nästan helt svart.
  Vad säger ni? Någon form av ”naturlig” missfärgning, mögel, eller kanske både och?

  Alla svar är av intresse
   
 2. S
  Medlem · Nivå 11
  varför undrar du? Ska du slänga veden om det är mögel? Den har väl bara legat lite dåligt ventilerat, svartprickar kan man se på färskt virke från brädgården också. Helt normalt och behöver inte innebära nåt.
   
 3. S
  Medlem Nivå 7
  Skulle kunna vara vedsvamp. Fler bilder skulle hjälpa. Besiktningsmannen borde iofs upptäckt det. Hör med ditt försäkringsbolag om din hemfsk täcker sådana här otäcka skador. Lycka till.
   
 4. Oldboy
  Medlem · Nivå 13
  Det där är rätt vanligt på ved. Kan orsakas av att veden är rejält fuktig när den huggs/klyvs, el att den får snö/regn på sig, el katt-/rått-/muspiss, och/el att den inte ligger tillräckligt luftigt. Trist att hantera, men det brinner lika bra för det, om veden är torr när den eldas förstås.
   
 5. S
  Medlem · Nivå 11
  Eller så har ts gjort som många andra gör..........de är rädda för att veden blir blöt så de har en presenning som täcker allting och till den grad att veden aldrig luftas.
   
 6. B
  Medlem Nivå 2
  Tack för att ni hör av er!

  Min fråga var alltså vilket slags angrepp/missfärgning det handlar om.
  Och det är väl tveksamt om den frågan blivit löst än.

  Att det går att elda med ved med dessa angrepp har jag aldrig tvivlat på (förutsatt att den är torr - och torr det är veden i det här fallet).

  Att lägga ved under presenning, för dem som nu eventuellt skulle fundera på något sådant och för att saken kommit att tas upp i tråden, är vanskligt och för den som trots allt vill pröva på det gäller att endast ha presenningen på under regniga dagar - i annat fall blir effekten den motsatta, inte sällan med möglig ved som resultat. Kan bli en hel del jobb under regniga somrar...

  När det gäller sådant som varför en TS ställer en viss fråga anser jag att man skall låta det vara TS egen angelägenhet. Det är sällan den frågeställningen är relevant för frågan som sådan (även om avsikten hos den som ställt en sådan fråga säkert är god) - och skulle så vara får man väl göra en omprövning från fall till fall.
  Och när vi ändå är inne på ämnet trådformalia, hit anser jag även att gissningar och/eller ogrundade spekulationer kring problemet som en TS ventilerar hör, Har man någon fundering kring något som inte direkt kan relateras till en TS fråga är en direkt fråga, i den mån den alls har något berättigande, det bästa. Tråden håller sig till frågan, blir enkel för TS och andra att följa och resulterar förhoppningsvis i det svar som TS verkligen var ute efter.

  Angående svartmögel:
  Då svartmögel (som, om rätt skall vara rätt, är en sammanslagning av ett antal olika arter av mögeltyper med vissa gemensamma karaktäristika), som all annan svamp, jäst och mögel, avger sporer och då dessa, när det gäller svartmögel, inte sällan innehåller mykotoxiner (aggressivt giftiga metaboliter), som under för dem gynnsamma omständigheter kan föröka sig snabbt, kan det vara intressant för den som vill veta något om varför det kan finnas anledning att överväga att ta in ved som angripits av svartmögel att ta till sig informationen i t.ex. dessa länkar:

  Svartmögel
  Mer om svartmögel
  Typer av svartmögel
  Mer om svartmögelarter
  Svartmögelrelaterade symptom och sjukdomar
  Mer om mykotoxin
  Identifiera svartmögel

  Människors disposition att reagera på svartmögel skiljer sig avsevärt från individ till individ. I min bekantskapskrets finns det somliga som blir allvarligt sjuka av minsta spor från svartmögel medan andra inte känner något märkbart obehag - i alla fall inte på en gång, vilket kan vara bedrägligt, något som också framgår för dem som tar sig tid att sätta sig in i ämnet.

  Vad som också avgör effekterna av att förvara ved med svartmögel i boendemiljö är sådant som förvaringstid, förvaringsplats, luftfuktighet, luftcirkulation, inomhustemperatur, för att nämna några faktorer. D.v.s. frågan om att förvara eller inte förvara svartmöglad ved inomhus/i boendemiljö är ett ämne i sig och knappast något man kan ha någon exakt uppfattning om, särskilt inte i någon generell mening.

  Att rätt avgöra vad som är (olika sorters) svartmögel är inte alltid så lätt (som framgår av länkarna ovan). På ved har jag ofta sett svartblåaktig missfärgning (som inte är svartmögel), dock aldrig som i de exempel som framgår av de två värst anlöpta vedklabbarna i det här fallet där det skulle kunna röra sig om torkat svartmögel, men också om något annat, vilket var anledningen till att frågan ställdes på ett forum med så stor spridning som detta där just egna erfarenheter inte sällan kan vara till lika stor nytta som råd från renodlade experter.

  När det gäller tänkbara orsaker till det som syns på bilderna gör Oldboy rätt analys:
  Detta år lade jag in veden direkt i vedboden (som är mycket väl genomluftad) efter kapning och klyvning som skedde för hand under perioden mars - juni (utan att först torka den på vedbacken alltså). Det har fungerat väl tidigare år (många år) tack vare den mycket luftiga vedboden men i det här fallet fanns det ved som var mer fuktig än tidigare år, vilket säkert kan vara en förklaring.

  Frågan om vad som syns på bilderna kvarstår dock som sagt...
   
 7. Oldboy
  Medlem · Nivå 13
  Som konstaterat finns det mkt det kan vara. Omöjligt att avgöra utifrån bild. Avskrap måste nog skickas in till lämpligt laboratorium om man vill veta sådana detaljer.
   
 8. Ö
  Medlem Nivå 8
  Jag gissar på Blånad (tror jag det kallas), blir ofta så på framförallt furu har jag märkt. Vad är det för trädslag...
  Blånad är väl inte mögel tror jag utan nån form av svamp. Helt ofarligt skulle jag tro och bara o elda på
   
 9. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 15
 10. B
  Medlem Nivå 2
  @ öringen och Claes Sörmland:
  Liksom ni, är jag, som jag antytt ovan, inne på (hoppas på) blånad (blånadssvamp). Helt säker är jag som sagts ännu inte. Och precis som ni skriver är det huvudsakligen fur som är drabbad (veden består mest av gran och fur, plus någon skvätt björk och annat löv). Det skulle kunna tyda på blånad, vilket ju är att föredra framför svartmögel. Men även om blånadssvampar i sig inte är hälsovådliga (vad man hittills känner till) så har de en negativ inverkan på vedens extraktivämnen (ämnen som skyddar mot rötangrepp) och kan alltså indirekt ha en negativ strukturell inverkan (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

  Tyvärr verkar det, på webben, vara rätt ont om bilder på blånadssvampar, vilket annars skulle ha kunnat underlätta klassificeringen i det här fallet. Här är dock några jag tittat på:
  Blånadsvamp
  Lavtox

  Om det är någon som har fler bilder vore det intressant att få länkar till dessa.

  Vetenskapligt (inom mykologin t.ex.) räknas mögel in bland mikrosvampar även om mögel på många sätt skiljer sig från makrosvampar men bägge klassificeras alltså som svampar.

  Träguiden , LFS och på länken till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ovan finns mer information om blånadssvamp.

  LFS info om blånadssvamp skriver man bland annat:
  "Blånadssvampen är ofta inte ensam om att ge färg utan kan tillsammans med olika arter av mögel likt cladosporium och alternaria kallat svartmögel vara upphov till infärgningen. Det kan okulärt vara mycket svårt att bedöma vilka svamparter man har funnit, därför kan om besked krävs mögelanalys via specialiserat laboratorium behöva genomföras."

  Det var det Oldboy var inne på tidigare i tråden.

  Man nämner där också möjligheten att belysa blånadssvamp med blåaktig ledlampa för att frilägga den svampens fluorescerande sken.
  Jag har testat metoden - utan att veta om just det blåa ljus min ledlampa använder är det rätta - och inte fått det beskrivna resultatet, men det kan ju också bero på kvaliteten av det blå ljus jag använde (det finns speciella mögeldetektorer och inspektionslampor som gör detta säkrare, vilket också nämns i länken ovan).
   
  Redigerat 19 jan 2017 01:07
Taggar: mögel, svartmögel, ved

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: