Byggahus.se

svartbygge

 1. C
  Medlem · 179 inlägg

  Craxen

  Medlem
  Har läst på forumet att svartbyggen blir preskiberat efter 10 år om ingen har anmärkt på det.

  Jag skulle vilja få reda på i vilken lag det står, så att jag kan vara säker på att det verkligen är så och inte bara ett rykte som sprider sig....
   
 2. FlitigaLisa
  Medlem · Södermanland · 1 318 inlägg

  FlitigaLisa

  Medlem

  Re: svartbygge

  Kolla på kommunens hemsida eller ring dem utan att säga ditt namn.
   
 3. H
  Moderator · Stockholm · 43 936 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: svartbygge

  Preskription är nog inte riktigt rätt ord. Jag har fått det förklarat som att man kan anmodas söka bygglov (och betala för det) i efterhand, men att dom måste godkänna det om "brottet" är mer än 10 år gammalt. Och jag har också uppfattat det som att man i det läget inte skulle riskera straffavgift för svartbygge, antar att om man trots anmaning om att komma in med ansökan inte gör det, så kanske det då blir straffavgift för svartbygge.

  Men jag skulle inte våga lita på att det inte finns undantag, ex. hus som byggs över tomtgräns in på annans tomt. Eller vad som händer om man byggt i strid med brandskyddsbestämmelser eller liknande.

  Det vore nästan fel om sådant fick passera bara för att man uppnått preskription.

   
 4. J
  Medlem · 395 inlägg

  jimata

  Medlem

  Re: svartbygge

  Läs PBL under 10kap 27§. Du hittar hela plan och bygglagen på bla Boverkets hemsida (tror jag).
   
 5. B
  Medlem · 929 inlägg

  Bigfoot

  Medlem

  Re: svartbygge

  Dom kan väl bli lite kinkiga när det gäller nya bygglov också.
  Typ "det blir inget bygglov för garaget du vill bygga förrän du rivit det (preskriberade) svartbyggda uthuset".
   
 6. J
  Medlem · 395 inlägg

  jimata

  Medlem

  Re: svartbygge

  Så här lyder 10kap 27§

  27 § Har frågan om påföljd för en överträdelse som avses i 4 § första stycket inte tagits upp till överläggning vid sammanträde med byggnadsnämnden inom tio år från det att överträdelsen begicks, får byggnadsavgift eller tilläggsavgift inte tas ut. Detta gäller också i fråga om särskild avgift. Därvid skall dock i stället för tio år gälla en tid av tre år.
  Sedan tio år har förflutit från det att en åtgärd som avses i 12 § 1--3 vidtogs, får byggnadsnämnden inte ansöka om handräckning eller besluta om föreläggande enligt 14 § första stycket. Detta skall dock inte tillämpas när någon utan lov enligt 8 kap. 1 § första stycket 3 har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för väsentligen annat ändamål än bostads- ändamål. Lag (1989:1049).

  Det stämmer också det "bigfoot" skriver, OM det i detaljplanen står att tex endast ett uthus är tillåtet och man vill bygga ett till.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.