Byggahus.se
Lite lång berättelse...
Vi har en tomt sammanlagt 3660 kvm
Tomten är uppdelad naturligt för det finns en väg med servitut till andra hus ..
Ena tomten är då 1660
Andra tomten 2000
Större tomten har 2 byggnader...dem är knappast möjliga att använda ...fultskadade och mögliga...
Krävs pengar att florsla bort eller renovera

Inget avlopp inkopplat endast egen brunn...
Hur ska 2 syskon dela på tomten ?
När man delar av tomten blir delen utan hus utan detaljplan....va gör man då ?
Hjälp
 
Redigerat:
Man behöver kanske börja med att undersöka om det överhuvudtaget går att få bygglov för någonting på den obebyggda delen. Annars är den i princip helt värdelös.

Om vi antar att båda tomterna har någorlunda lika byggrätter, så ger skillnaden i storlek troligen en marginell skillnad i markandsvärde. Men det bör man kunna fråga en mäklare om. Sedan kan det ju finnas andra värdepåverkande faktorer. läge/utsikt. lätt/svårbyggd (bergknallar/våtmarker).

Om vi antar att det idag är en och samma fastighet. Så bör man dela upp den i två fastigheter, i den processen brukar det ingå att man måste söka förhandsbesked om bygglov, eftersom det inte går att stycka av en tomt i syfte att bygga en bostad, om det inte går att bygga en bostad.
 
  • Gilla
guggen och 2 till
  • Laddar…
O ohadsan skrev:
Lite lång berättelse...
Vi har en tomt sammanlagt 3660 kvm
Tomten är uppdelad naturligt för det finns en väg med servitut till andra hus ..
Ena tomten är då 1660
Andra tomten 2000
Större tomten har 2 byggnader...dem är knappast möjliga att använda ...fultskadade och mögliga...
Krävs pengar att florsla bort eller renovera

Inget avlopp inkopplat endast egen brunn...
Hur ska 2 syskon dela på tomten ?
När man delar av tomten blir delen utan hus utan detaljplan....va gör man då ?
Hjälp
Man får väl söka förhandsbesked om att går att bygga på den tomma/nya tomten...

Detaljplanen brukar vara för ett helt område och inte en enskild fastighet.

Prata med lantmäteriet om klyvning.

Vill båda syskonen renovera/bygga?

/ATW
 
  • Gilla
Fredrikcc
  • Laddar…
Kontrollera om det går att stycka av först. Ligger befintlig tomt inom detaljplan kommer ju även de nya att göra det.
När ni vet om/hur det går att stycka av så gör ni en värdering med hjälp av extern part av resp. del.
Sedan väljer ni eller lottar och betalar mellanskillnaden enligt förslag från värdering ingen (som då också tar hänsyn till skatt mm).
Lägg pengar på att ta in en tredje part som kan detta, det är värt slippa bli ovän över något sådant.
 
Befintlig hel tomt ligger i ett område där detaljplan på 80 talet har varit 5 hus ..
Dessa his är nu byggda .och om vi styckar kommer detaljplanen inte gälla utan vi får betala för att dem ska utöka detaljplanen med ett extra hus..
Kommunen har godkänt ettt det kan få byggas ett hus , våra grannar i detaljplanen bredvid har även dem styckat bort och säljt en tomt så möjligheter fnns ...
 
O ohadsan skrev:
Befintlig hel tomt ligger i ett område där detaljplan på 80 talet har varit 5 hus ..
Dessa his är nu byggda .och om vi styckar kommer detaljplanen inte gälla utan vi får betala för att dem ska utöka detaljplanen med ett extra hus..
Kommunen har godkänt ettt det kan få byggas ett hus , våra grannar i detaljplanen bredvid har även dem styckat bort och säljt en tomt så möjligheter fnns ...
Jamen dåså, då kommer en värdering att ta hänsyn till denna extra kostnad när man fastställer värde på resp. tomt.

Skulle det trots allt bli något fel så är ju poängen med en tredje part att då kan man inte i efterhand komma med krav mot den andre. Bägge ska ju såklart kunna granska och komma med synpunkter på värdering innan.
 
Tack...vem är tredje part? Advokatfirma ? Mäklare ?
Vem specialiserar sig o sånt..
Vi syskon är redan inte på god fot med varandra .
Tror inte ens mitt syskon egenligen vill bygga något där ..han vill bara sälja vidare..
 
A ArneTW skrev:
Man får väl söka förhandsbesked om att går att bygga på den tomma/nya tomten...

Detaljplanen brukar vara för ett helt område och inte en enskild fastighet.

Prata med lantmäteriet om klyvning.

Vill båda syskonen renovera/bygga?

/ATW
Befintlig hel tomt ligger i ett område där detaljplan på 80 talet har varit 5 hus ..
Dessa his är nu byggda .och om vi styckar kommer detaljplanen inte gälla utan vi får betala för att dem ska utöka detaljplanen med ett extra hus..
Kommunen har godkänt ettt det kan få byggas ett hus , våra grannar i detaljplanen bredvid har även dem styckat bort och säljt en tomt så möjligheter fnns ...
Mitt syskon vill/kan inte bygga tror jag
Han vill bara tjäna pengar...
A ArneTW skrev:
Man får väl söka förhandsbesked om att går att bygga på den tomma/nya tomten...

Detaljplanen brukar vara för ett helt område och inte en enskild fastighet.

Prata med lantmäteriet om klyvning.

Vill båda syskonen renovera/bygga?

/ATW
A ArneTW skrev:
Man får väl söka förhandsbesked om att går att bygga på den tomma/nya tomten...

Detaljplanen brukar vara för ett helt område och inte en enskild fastighet.

Prata med lantmäteriet om klyvning.

Vill båda syskonen renovera/bygga?

/ATW
Det finns redan förhandsbesked ..
Det finns möjlighet att ansöka om detaljplan för det avstyckade området
 
Googla "värdera fastighet".
Jag har själv goda erfarenheter av Ludvig & co. Jag skulle välja en större firma som då även hjälper till med att ta fram kontrakt och ev. Kan ge råd om skatt mm. Ludvig & co kan detta, men det finns många fler.
 
Sälj som den är utan att stycka och dela sedan på pengarna låter lättast. Eller om ett syskon vill bygga så värdera hela och köp ut övriga syskon
 
  • Gilla
Modig och 4 till
  • Laddar…
O ohadsan skrev:
Tack...vem är tredje part? Advokatfirma ? Mäklare ?
Vem specialiserar sig o sånt..
Vi syskon är redan inte på god fot med varandra .
Tror inte ens mitt syskon egenligen vill bygga något där ..han vill bara sälja vidare..
Vad är det på ett ungefär för pengar detta handlar om? Är det en fastighet i ett lågprisområde, där totalvärdet kanske är 2 - 300 000. Eller är det en strandtomt i skärgården som kan vara värd 20 milj++?

Är det i lågprisområde finns ju risken att kostnader för styckning, värdering, det. plan osv. överstiger värdet av fastigheten.
 
Redigerat:
Området ligger i Stockholms län nära pendeltåg..
Så värdet på hela tomte ligger kanske på 2-3 miljoner ...
 
O ohadsan skrev:
Befintlig hel tomt ligger i ett område där detaljplan på 80 talet har varit 5 hus ..
Dessa his är nu byggda .och om vi styckar kommer detaljplanen inte gälla utan vi får betala för att dem ska utöka detaljplanen med ett extra hus..
Kommunen har godkänt ettt det kan få byggas ett hus , våra grannar i detaljplanen bredvid har även dem styckat bort och säljt en tomt så möjligheter fnns ...
Mitt syskon vill/kan inte bygga tror jag
Han vill bara tjäna pengar...
Det finns redan förhandsbesked ..
Det finns möjlighet att ansöka om detaljplan för det avstyckade området
Jag får inte ihop det när du skriver att det finns ett förhandsbesked och att en ändring av detaljplan kan bli aktuell. Båda dessa brukar inte förekomma samtidigt. Så jag undrar vad du menar när du skriver att det finns förhandsbesked, är det ett beslut taget av byggnadsnämnden där frågan är prövad enligt plan- och bygglagen (och som är juridiskt bindande i 2 år)? Vad står det isf i det beslutet? Det är ett sådant besked Lantmäteriet vill ha innan eventuell avstyckning.
 
Varför behöver detaljplanen ändras?
Det är inte så att det hela är ett missförstånd?
Detaljplaner ändras normalt sett inte för att en fastighet delas vad jag vet.
 
D Daniel 109 skrev:
Varför behöver detaljplanen ändras?
Det är inte så att det hela är ett missförstånd?
Detaljplaner ändras normalt sett inte för att en fastighet delas vad jag vet.
Det skulle i gällande DP kunna vara prickad mark på den ”nya” fastigheten. DP kan även ange en minsta area per fastighet och den ”nya” fastigheten skulle bli mindre än detta.
Men jag håller med, det är inte vanligt att ändring av DP görs vid klyvning av fastighet.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.