Byggahus.se

Strandskyddsdispens för infart från väg

 1. J
  Medlem Nivå 1
  Hej

  Vi har problem med att kommunen inte vill bevilja oss dispens för en väg in till vår (tänkta) tomt. Tomten är helt utanför strandskyddet (100m) men den väg som passerar förbi mellan tomten och vattnet är ca 90m från strandlinjen. Detta betyder att vi måste ha dispens för ca 10m infart från befintlig väg in till tomten, alltså i riktning från vattnet. Vägen är en mindre väg, typ skogsbilväg, men det finns andra fastigheter efter denna (som såklart ligger betydligt närmare vattnet).

  Är det verkligen rimligt att de kan vara så motsträviga i detta?

  /Janne
   
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  Denna sträcka på 10m går alltså inte över din fastighet då? Vad säger markägaren?

  Är det så att ni skulle bli sista hus utefter vägen? Att kommunen vill undvika att vägen byggs ut?
   
 3. J
  Medlem Nivå 1
  Inga problem med markägaren. Kan tom bli så (efter förhandling) att det är vi själva som äger hela ytan. Vägen fortsätter framåt till andra permanenta boenden så vägens längdsträckning utökas inte. Det är tom så att deras förslag var att göra infarten ca 70m längre fram (där det blir ca 100m till vattnet) och sedan dra den parallellt med nuvarande väg tillbaka till samma plats.
   
 4. A
  Medlem · Nivå 7
  Går det få en kartbild eller enkel skiss på hur området hänger ihop, hur tomten ligger i förhållande till vattnet osv?
   
 5. J
  Medlem Nivå 1
  Den är enkel att förklara.

  - Strandlinjen är rak i nord-sydlig riktning, med vattnet i väster.
  - Vägen går ungefär parallellt med strandlinjen 90-100m öster om den samma.
  - Tomtmarken ligger öster om vägen
   
 6. K
  Medlem · Nivå 10
  Kommunens eller markägarens förslag?
   
 7. J
  Medlem Nivå 1
  Förslaget med vägdragningen kommer från kommunen.
   
 8. P
  Medlem Nivå 4
  Så den större vägen går närmare vattnet än din infartsväg?
  Då tycker jag att det är självklart att du ska få dispens, enligt "Särskilt skäl" nr 2:

  "2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,"

  Du hindrar ju inte allmänhetens tillgång till vattendraget, om jag förstår din beskrivning rätt.
  Den där karta hade varit bra ändå....

  Nu har jag aldrig sökt dispens för egna grejer, utan mer samhällsnyttiga grejer, så hur mycket kommunen kan sätta sig på tvären vet jag inte riktigt.
   
 9. H
  Moderator · Nivå 25
  Jag kan tänka mig att det är just detta med att du ev. skall äga även biten med väg (och hela vägen till stranden?) som kan oroa kommunen. De vill undvika allt som kan ge ett intryck av att området är privat. Har du då en infart hela vägen från huset, in på strandskyddat område, så ligger det nära till hands att tomtområdet utökas ned mot vattnet. Och det är egentligen det hela regelverket runt strandskydd är avsett att förhindra.

  Jag kan tänka mig (men vet inte) att iom. att det går att hitta en alternativ dragning som inte inkräktar på strandskyddet, så får de inte bevilja dragning över strandskyddat område.
   
  • Laddar…
 10. J
  Medlem Nivå 1
  Ritade enkel bild för att allt skall bli klart. Området mellan väg och vatten är skogsmark, fnv ett kalhygge.
   
  • Laddar…
 11. A
  Medlem · Nivå 7
  Enligt detta ska det gå att bevilja dispens enligt vad PO_ skrev ovan. Får du nej av kommunen är det bara överklaga för att få fler som tittar på det, då blir det snabbt ganska tydligt om de har gjort en rimlig bedömning.
   
 12. P
  Medlem Nivå 4
  Toppen! Tycker det borde gå att få dispens enligt vad jag skrev innan.
   
 13. J
  Medlem Nivå 1
  Tack för alla svar. Jag skall jobba vidare. Återkommer om jag får något svar :)