Byggahus.se

Strandskydd servitut och allemansrätt

 1. P
  Nybyggare Nivå 1
  Ja, jag ska tänka på det. Det är så omfattande att man behöver ta bit för bit.
   
 2. T
  Medlem · Nivå 10
  Nej men det berodde ju på att du inte berättade utan bara postade en bild.
  Du skriver samtidigt att du aldrig har haft problem med vanliga människor, men anmäler grannen och lägger ner massor av energi på att hindra människor du aldrig haft problem med att passera din fastighet.
  Ja jag tycker du själv har orsakat dig problem, tror du myndigheterna hade kommit ut till dig om du inte anmält grannen?
   
 3. D
  Besserwisser · Nivå 21
  Vad har det med servitutet att göra? Du blandar ihop saker.
   
  • Laddar…
 4. S
  Medlem Nivå 1
  Kan det vara som så att strandskyddslagen från 1975 alltid övertrumfar avstyckningshandlingarna från 1966 och man aldrig kan få rätt i någon rättsinstans? Men att om man hållit det till kommunens tjänstemän så är det friare, eftersom de inte är lika insatta i vilken lag som har företräde? Det skulle alltså innebära att TS kan överklaga grannens tillstånd så grannen också får lida?
   
 5. L
  Medlem Nivå 4
  Från vilken tråd blev de inledande inläggen flyttade?

  /Jonas
   
 6. P
  Nybyggare Nivå 1
  Ja, det är jag övertygad om. Grannen hade anmält mig förr eller senare. Han har till och med anmält
  Det är bara vi som bor här

  Du förstår inte. Jag lägger ner energi på att kunna ha mina djur lösa på tomten. För det behöver jag staket. Vilket jag har rätt att ha. Vanliga människor som är ute och paddlar eller fiskar är aldrig några problem. Dom tar hänsyn. Min granne däremot tycker det är helt ok att sitta i sin båt vid min brygga och fiska. Ändå vet han att det är mycket ungar som leker där och det är lätt att tappa en krok.

  Du förstår inte, eller läser inte. Officialservitutet består av tomtdelning m.m. Tomtdelningen visar att hela fastigheten är att betrakta som tomt, dvs. Hemfridzon. På en hemfridzon behövs ingen strandskyddsdispens. Allmänhet har inte rätt att vistas på hemfridzon.
   
 7. R
  Medlem · Nivå 9
  Du missförstår helt vad ett servitut är. Det enda som det handlar om är rättigheter som en fastighet kan ha i en annan fastighet. Regleringar gentemot det allmänna, så som strandskyddet kan öht inte göras i ett servitut.

  Du missförstår vad som beslutet i Lantmäteriets ärende omfattar. Det handlar om avstyckningen, att tomten avskiljs, var den får sina gränspunkter och tilldelas servitutsrättigheten för väg. Inte om strandskyddet, en fråga om LM för övrigt inte ens har beslutsbefogenhet i.

  Du missförstår vad som får bindande rättsverkan och vad som inte får det. Diverse information i ärendeakten och sådant som utgjort underlag vid bedömningen, beslutsmotiveringar och de resonemang som förs för att komma fram till myndighetens ställningstagande har inte den status som du verkar utgå ifrån. Det är bara det slutliga ställningstagandet, dvs. avgörandet som fastställs i beslutsformuleringar, som har bindande verkan inför framtida lagtillämpningar av andra myndigheter i andra ärenden.

  Därför blir hela din argumentation rörig, sakligt orimlig och svårbegriplig för andra.
  Så länge du använder felaktiga utgångspunkter för din argumentation så kommer du aldrig kunna bygga en beviskedja som godtas av andra som hållbar.
   
 8. R
  Medlem · Nivå 9
  Om jag förstår TS rätt så handlar detta om flera olika ärenden. (Min tolkning utifrån vad jag läst, kan ha missat något)

  1. Bygglovärende rörande TS stuga som rivits och nybyggts på ett sätt som TS trodde skulle vara godkänt som renovering. Detta är avslutat och TS har fått ett bygglov beviljat i efterhand och betalat sin sanktionsavgift.

  2. Grannens byggande inom strandskyddat område. Anmält av TS till kommunen. Oklart om det är pågående eller avslutat och vad kommunens ev. utredning i frågan visat (?)

  3. Frågan om allemansrätten gäller vid stranden nedanför TS hus och i så fall hur stort område runt byggnaderna som TS har lov att privatisera. Osäker om detta är ett aktuellt ärende (pågående/avslutat?) eller ännu på en nivå där det förs allmänna diskussioner mellan TS och myndigheten (?)

  Är inte riktigt klar över om TS vill avhandla ärende 3. och tar upp de andra två som "stödbevisning" i sin argumentationslinje; eller om avsikten är att diskutera alla tre ärendena parallellt?
   
 9. A
  Medlem · Nivå 19
  Se det så här, det som du tycker är självklart kanske inte delas av andra. Ett inlägg här kommer att ge olika infallsvinklar så istället för att anse att du blir motarbetet eller påhoppad, läs fundera och se det som att du kanske får ny kunskap som du tidigare inte tagit hänsyn till. Det är lätt beteendemässigt att fokusera på de som håller med i argumenten, men då riskerar man att köra fast i sina egen tankevärld Lagar, regelverk och tolkningar av dem är inte en svart/vit värld.
  Så stanna upp, tänk att om jag har fel, har missat något.
   
 10. N
  Medlem Nivå 2
  1. Som jag tolkar det så gäller officialservitutet rätt till väg över annans fastighet och inget annat.
  2. Jag tolkar att bygglovet har du fått sanktionsavgift för eftersom du ej sökt bygglov du har betalt avgiften fullt ut och som jag tror får du i efter hand bygglov och behöver inte riva stugan.
  3 Problemet verkar vara strandskyddet /allemansrätten.
  Att din tomt fastighet går en bit ut i vattnet verkar vara ostridigt.
  Jag håller med att strandskyddet borde vara utsläckt mellan stugan och strandlinjen som dels är din privata tomt och hemfridszon. Däremellan bör ej heller någon allemansrätt gälla. Allemansskyldigheten är att ej störa eller förstöra jag anser att den drabbade har tolkningsföreträde vad som klassas som störande, om folk springer eller gå mer en någon enstaka besökande som har skäl för det går mellan stuga och stranden så anser jag att det är störande.
  Sedan ute i vattnet som jag tolkar är dit problem med grannen som har båten inom ditt vattenområde och fiskar.
  Då frågar jag hur är fisket reglerat är det enskilt vatten? är fisket reglerat som enskilt eller samfällt?
  Att du äger en bit av vattenområdet kan ge dig fiskerättigheter men beror på.
  Var ditt vattenområde börjar och slutar kan vara svår tolkat då inga gränsmärken troligtvis ej finns i vattnet.
  Att färdas med båt över ditt vatten område kan nog vara acceptabelt anser jag, tror heller inte många färdas i det som verkar vara inne i viken.
  Att ligga med båt och fiska inom dit vattenområde är som jag tolkar det inget som finns stöd för anser jag.
   
 11. N
  Medlem Nivå 2
  Jag tycker du ska bjuda in grannen på kaffe och ta ett snack att du anser att han dels ska hålla sig utanför ditt vattenområde och speciellt eftersom ni och barn badar där. Då är det olämpligt att han hindra ert badande i det egna vattenområdet dels finns olycksrisk om båten ligger där och inte visar hänsyn.
   
 12. D
  Besserwisser · Nivå 21
  Pia: Vad en fastighet får användas till kan definitivt ändras i efterhand. Via strandskydd eller detaljplan tex.

  Den del av dokumentet som är servitut är det som gäller vägen. Inget annat.
   
 13. N
  Medlem Nivå 2
  Strandskyddet kan inte verka bakåt i tiden(retroaktivt).
  Inom tomt så är strandskyddet utsläckt.
   
 14. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 18
  Nja, det gamla strandskyddet var som sagt något annat än det som gäller från -75. Sen kan man konstatera att en tomt som helt eller delvis kan förlora sin hemfridszon. Och en sådan kan inte återupprättas hur som helst i strid med strandskyddet.

  De beslut TS fått mot sig verkar ganska milda. Straffsanktion mot nybygge utan lov och en hemfridszon som är definierad som allt utom strandremsan. Krokodiltårarna om att inte kunna stängsla in hundar och höns blir därmed också lätta att ignorera. Det är bara att stängsla på, dock inte hela vägen ner till vattnet.

  Jag har nu läst inte bara alla TS inlägg utan även bilagorna. Även ett antal kloka kommentarer från exempelvis @Räknenisse har format min bild.

  Jag tycker TS ska lägga ner sin strid. Jag är förvisso ingen förkämpe för strandskyddet, men det finns och verkar ha hanterats rimligt av myndigheterna. Det synes mig också en smula fult att gilla den ena sidan av ett mynt men inte den andra – där den ena sidan då är grannens oförmåga att få bygga, och den andras allmänhetens tillträdesrätt även till stranden hos TS.
   
 15. VidarH
  Medlem Nivå 7
  Som jag ser det är tillgängligheten uppfylld om det är grindar i staketet. Finns överallt på öarna där man har strövområden och djurhagar...
   
  • Laddar…