Byggahus.se

Strandskydd servitut och allemansrätt

 1. P
  Nybyggare Nivå 1
  Myndigheters okunnighet och godtycke har gjort mig rättslös.
  Min tomt är en sjötomt. äger även det vatten utanför min strand.
  Hela min fastighet är tomt. Tomtindelningen utfördes 1966, och beskrivs som undantagen från strandskyddsreglerna på grund av befintlig byggnad 20m från sjön. Detta står i det Officialservitut som bildades.

  Samtliga myndigheter påstår att alla servitut, avtal blev ogiltiga när nya strandskyddslagen
  kom. Dom har fel.

  . 16:20 skrev Kundcenter Lantmäteriet <kundcenter@lm.se>: Hej
  Citat” När det gäller servitut så är de inte inskrivna i fastighetsregistret om de bildades före 1972. Servitutet ni bifogat är ett officialservitut och bildat av en lantmätare 1966. Det vill säga ett juridiskt gällande servitut.”slut citat
  Källa. Lantmäteriet ̊
  Förnyelselagen, innebär att inskrivningen av avtalsservitut eller nyttjanderätter som har beviljats före 1 juli 1968 kommer att tas bort från fastighetsregistret efter den 31 december 2018.
  De berörda fastigheterna är de som har ett avtalsservitut, en nyttjanderätt eller en avkomsträtt kopplat till sig.
  De fastigheter som inte berörs är de med officialservitut, inskrivning av tomträtt eller av vattenkraft och vattenreglering.
  Gäller alltså min fastighet.

  Jag har skrivit till samtliga myndigheter om detta, men har inte fått något bemötande.
  Nu överklagat ända upp till Högsta Domstolen genom att begära resning.

  Svea Hovrätt och Högsta Domstolen finner ingen anledning till resning. Punkt.
  Det gör mig rättslös.

  Beträffande allmänhet och tomt, hemfridzon
  Hemfridszonen är området närmast runt ett bostads- och fritidshus där den boende har rätt till ett privat område och att få vara ostörd. Inom hemfridszonen har fastighetsägaren eller hyresgästen full rådighet över marken, och ingen får vistas där utan lov av denne. Inom hemfridszonen gäller således inte allemansrätten

  Jag har min fulla rätt att markera min tomt, min hemfridzon med staket.

  Däremot inte min mark. Där gäller allemansrätten.

  Jag skrev mycket. Tror att jag efter flera års kamp mot myndigheterna, kan en hel del om strandskyddsregler o dyl.
  Tyvärr kan inte myndigheter lika mycket.
  Dom borde inte ha sådana komplicerade uppgifter.
  Med vänlig hälsning,

  Pia DellaMonro

  min bostad- två hus.
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  1D1A151A-83D7-4F5E-ADC4-0E7F43C2D7A7.jpeg
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  2F03C211-BD8F-4627-B6CF-75CF72F05657.jpeg
  Officialservitut
   
 2. D
  Besserwisser · Nivå 22
  Det där är ju en avstyckningshandling som även har ett vägservitut. Men den definierar ju fastigheten, inte tomten.
   
  • Laddar…
 3. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Hej @Pia DellaMonro
  Vad är dit problem eller din fråga?
  Vad får du inte göra enligt kommunen och länsstyrelsen?

  Servitutet du har avser bara din väg till allmän väg. Resten är din fastighet.
  Själva dokumentet från Lantmäteriet säger inte om det finns strandskydd där eller inte (det fanns ju inget strandskydd när dokumentet gjordes)
  Så varför anser du att din fastighet är undantagen från strandskydd och varför tycker myndigheterna tvärtom?
   
 4. H
  Moderator · Nivå 25
  Vad är den exakta frågan som har behandlats i förvaltningsdomstolarna i det här fallet?
   
 5. Anna_H
  Husägare · Nivå 19
  Du borde ha skapat en egen tråd, det här har inget med det tidigare ärendet att göra utan är ett helt nytt.

  Handlingen du visar upp är en gränsbestämning vid avstyckning, som även ger dig servitut för att anlägga en utfartsväg till den allmänna vägen. Har de upphävt detta servitut och sagt att du måste ta bort vägen, eller vad är det du dividerar med myndigheterna om?

  Handlingen du visar upp har inget med strandskyddsdispens att göra. Däremot ser man att du äger strandlinjen och en del av vattnet.
   
 6. H
  Moderator · Nivå 25
  Jag har flyttat inläggen här ovan till denna egna tråd

  /moderator
   
 7. P
  Nybyggare Nivå 1
   
 8. P
  Nybyggare Nivå 1
  Ni har inte sett hela servitutet, många sidor blir det. Återkommer med det.


  I officialservitutet, är inskrivet att marken är att betrakta som tomt i sin helhet, dvs även den del som går ut i vatten. Att tomten inkluderar strand och vatten längs med stranden, 750kvm. Att fastigheten i sin helhet är att betrakta som undantaget från strandskyddsbestämmelserna, på grund av att, området är så ianspråktaget att det inte är tillgängligt för allmänheten.

  Myndigheternas problem är att dom inte bemöter, tar reda på fakta, eller inte förstår det skrivna ordet, som tex.

  Jag återkommer med ett eget uppslag, från start till idag. 2 1/2år- det blir en del.
   
 9. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 18
  Jag förstår att du känner dig rättslös, och jag är själv ingen vän av strandskyddet, men det är inte detsamma som att du har rätt utifrån nuvarande regler.

  Ett tips i all välmening om det ska vara någon poäng med den här tråden: läs och begrunda de svar du får. Alla kommer inte vara förenliga med det du tycker, men det är inte oss du ska övertyga. Snarare kan vi som skriver här kanske ge dig lite andra perspektiv. För egen del hinner jag inte titta noga nog för att ha en åsikt just nu, men det kommer säkert andra göra. Sänk då garden och ta in deras åsikter – du behöver inte hålla med, men läs dem ordentligt innan du förkastar dem.
   
 10. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Utan att ha läst alla skannade dokument, tror jag att problemet är att du plockade ner den ursprungliga byggnaden för att bygga upp det igen.
  Då är det officiellt ingen renovering men en rivning (som kräver rivningslov och en nybyggnad som kräver bygglov)
  Om de ursprungliga byggnader var så nedgången att de var obebobar, och var öde under en längre period, då kan hemfridzonen rund byggnaderna ha försvunnit och då är marken strandskyddad igen.

  Jag vet som sagt inte än vad konsekvenserna blir för dig, om du ska riva allt och inte får nytt bygglov eller om det är inte så farligt, men du ska i alla fall inte sköta detta ensam, men snälla ta kontakt med en bra jurist och kolla om det finns någonting ni kan göra att rädda så mycket som möjligt.
   
 11. H
  Moderator · Nivå 25
  Jag kan bara hålla med, här behövs en jurist. Men det är kanske försent.
   
  • Laddar…
 12. P
  Nybyggare Nivå 1
  Ja, jag tar hjälp av advokat nu.
  Tack!
   
 13. P
  Nybyggare Nivå 1
  Ja, stämmer. Jag behövde ett byggnadslov, som jag redan sökt och fått.
  Rivningslov behövdes inte.. Fastigheten räknas som tomt i sin helhet och är så ianspråkstagen att den inte har ansetts tillgänglig för allmänheten. Det finns inskrivet i det officialservitut som fastigheten har sedan 1966.

  Att fastigheten har dokument som undantar den från strandskyddet har även kommun, länstyrelsen och mark - och miljödomstolen medgett.
  Problemet är att dom alla påstår att dessa dokument blev ogiltiga när nya strandskyddslagen kom. Men dom har fel. Del fanns undantag och mitt dokument var enligt Lantmäteriet ett sådant. Är fortfarande ett juridiskt gällande dokument.
   
 14. H
  Moderator · Nivå 25
  Jag har lite svårt att få ihop detta.

  Strandskyddslagen fanns inte 1966. Därmed kan fastigheten knappast ha blivit undantagen redan när den bildades. Däremot så ger ju lagen möjlighet till dispens. Och den vanligaste motiveringen till att ge dispens är om marken redan var ianspråkstagen när lagen infördes (typ 1972 eller - 73 tror jag). Men även om man kan få dispens, så innebär det inte att en fastighet är undantagen strandskyddsreglerna, dispensen kan innebära att en fastighet, eller delar av den blir undantagen, men då måste man först söka och få beviljad dispens.

  Men om jag förstod rätt så har byggnad nr. 2 byggts efter att strandskyddslagen infördes? Ansöktes det då om dispens? Eller är den ett svartbygge?
   
 15. P
  Nybyggare Nivå 1

  1. Om det var nybyggnad eller totalrenovering av en bostadsbyggnad och
  Om jag skulle bli skyldig att betala miljösanktionsavgift 78000kr?
  2. Om jag skulle bli tvungen att ansöka om bygglov.
  3. Om jag skulle bli tvungen att ansöka om strandskyddsdispens byggnaden trots att den redan hade det och låg inom samma hemfridzon.
  4. Om jag skulle tvingas ta bort staket.