Byggahus.se

Strandskydd och allemansrätt

 1. H
  Medlem · 51 inlägg

  Helan

  Medlem
  Vi har köpt 5 ha mark med strandskydd på 30 m på varje sida om en bäck (krondike) som knappt är vattenförande på sommaren.
  Vi har fått bygglov för hus i närheten (ca 50 m från bäcken) men fundrerar över vad vi får göra på strandskyddet. Är det nån som har gjort exv trädgård, klippt gräset, ställt ut trädgårdsmöbler etc i strandskyddet och fått f..n för det eller verkar det ok?
  Var går gränsen för allemansrätten, hur nära får folk egentligen gå huset, för de har ju tydligen rätt attgå i strandskyddet men då är de ju för nära huset anser vi...

  Kommentarer?
   
 2. kalleanka70
  Medlem · Östergötland · 2 144 inlägg

  kalleanka70

  Medlem

  Re: Strandskydd och allemansrätt

  Bedömningsfråga!

  Klipp gräset du! Det är inte att anse som något negativt för strandskyddet. Du kan också ställa ut lite trädgårdsmöbler.

  Allmänheten får inte gå så nära att de kan anses göra intrång på din privata sfär. Var denna linje går är ibland svårt att avgöra men de avstånd du nämner tycker jag verkar lite för nära för att de skall anses ha rätt till marken via allemansrätten.
   
 3. B
  Medlem · 5 833 inlägg

  Re: Strandskydd och allemansrätt

  "Allemansrätt" är egentligen ingen lag, utan en sorts oskriven sedvanerätt. Den inskränks av markägarens rätt till pågående markanvändning utan att utomstående vållar skada. De som bebor marken har rätt till hemfrid. Dessa inskränkningar brukar man sammanfatta med att allmänheten varken får "störa" eller "förstöra". Vilket är formellt kriminaliserat.

  Strandskyddet gäller allt som kräver bygg- eller marklov. Detta gör att bygglovsinspektörerna inte får rätt att bevilja bygglov på delegation. Minsta struntsak blir ärende inne i byggnadsnämnden.

  Däremot finns inget som helst hinder att både klippa gräs och anlägga ren park. Vill du hålla tama djur i bete har du all rätt i världen att bygga stängsel. Inget hindrar dig heller att sätta upp otrevliga skyltar, typ "Privat", "Tillträde förbjudet" etc etc.

  En upplyst allmänhet behöver ändå inte bry sig det minsta om skyltarna. Det är fritt fram att klättra över stängslet, om man inte stör djuren eller förstör stängslet. Det är helt okej att fika i din trädgårdsgrupp, om man inte förstör den eller om den står så nära ditt hus att kalaset stör din hemfrid.

   
 4. H
  Medlem · 51 inlägg

  Helan

  Medlem

  Re: Strandskydd och allemansrätt

  Kräver en snickrad enkel bro över bäcken till våran mark på andra sidan bygglov? den kan ju användas av alla som vill promenera i skogen och skulle just underlätta snarare än vara till hinder.
   
 5. B
  Medlem · 5 833 inlägg

  Re: Strandskydd och allemansrätt

  Nej, ni behöver inget bygglov för en liten gångbro, som vilar på landfästen under befintlig markyta.

  Däremot ska ni ta det varligt med fördämningar och avledande kanaler som påverkar vattenföringen. Detta kräver vattendom om man ska vara pillnoga.
   
 6. A
  Medlem · 7 inlägg

  Andrew_A

  Medlem

  Re: Strandskydd och allemansrätt

  Spännande med 30 meters strandskyddsdispens, brukar vara 100 meter, undantagsfall 300 meter. Inom denna gräns krävs strandskyddsdispens (ungefär som ett bygglov) för allt som kan uppfattas som hinder för allmänheten att beträda området, där räknas skyltar, trädgårdsmöbler, stängsel, ja allt som kan uppfattas som ett "psykologiskt hinder". Du får alltså inte antyda att folk inte får gå där.

  Om det är din huvudbyggnad så ska kommunen bedöma din tomtplats, alltså det område där du får göra som du vill o andra inte får störa. Däremot om du slår upp en gäststuga eller friggebod närmare krondiket så betyder det inte automatiskt att du kan sitta o grogga utan att allmänheten vinkar o stojar när dom går längs med diket. Där gäller att du måste söka strandskyddsdispens för att ¨hindra allmänhetens tillträde till ett visst område.
   
 7. A
  Medlem · 7 inlägg

  Andrew_A

  Medlem

  Re: Strandskydd och allemansrätt

  En sak till.... Bron behöver inget bygglov, inte ens öresundsbron behöver bygglov, däremot strandskyddsdispens!!!!!
   
 8. T
  Medlem · Stockholm · 1 inlägg

  TordG

  Medlem
  Ett tips... Skaffa boken "Allt om allemansrätten- ett svenskt kulturarv". Boken är ges ut av Hilmasförlag och är skriven av Ingemar Ahlström. Där har ni all fakta om vad som gäller.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.