Större fönsterparti i lättbetongfasad - bärighet?

799 läst  10 svar

 1. Z
  Medlem Nivå 3
  Vi planerar att sätta in större fönsterparti på vårt hus byggt 1980 i lättbetong. Samtidigt vill vi flytta dörren till balkongen. Se bilden nedan.
  [​IMG]
  Nuläge
  [​IMG]
  Ombyggnadsplaner

  Rött utvisar de nya fönsterpartierna samt läget på den nya balkongdörren. Grönt visar det utrymme mellan nuvarande fönsterparti och nuvarande balkongdörr som vi vill ta bort.Av förklarliga skäl funderar vi en del på bärigheten. Jag har fått ut relationshandlingar från stadsbyggnadskontoret men vi blir inte kloka på hur de ska utläsas.

  Någon klok här på forumet som kan till att tyda handlingarna? - se nedan.

  Funderingarna vi har är:
  • Går det att ta bort det gröna partiet utan att förstärka upp ovanför det nya fönsterpartet/balkongdörren?
  • Kan det faktumet att den vertikala lasten till höger om det nya stora fönsterpartiet går ner ovanför fönstret på nedervåningen ställa till problem?
  Givetvis hade vi tänkt gå till en konstruktör med dessa planer men jag skulle själv vilja ha lite kött på benen innan dess.
  [​IMG]
  vägg ovanvåning
  [​IMG]
  förklaring ovanvåning
  [​IMG]
  vägg nedervåning

  [​IMG]
  Förklaring nedervåning

  [​IMG] [​IMG]
  Bjälklag ovanvåning
  [​IMG]
  Förklaring Bjälklag
   
 2. J
  Medlem · Nivå 22
  Jag vill gärna säga att min erfarenhet av lättbetong är begränsad och ligger dessutom långt tillbaka i tiden. Men läsa ritningar kan jag ju...
  Nej, på det gröna partiet vilar två separata bärande balkar.
  Nej, inte om lasten är oförändrad. Det framgår av ritningen att det finns en balk ovanför fönstren i bv som är dimensionerad för 22 kN/meter.

  Jag känner en viss tveksamhet inför detta projekt. Det kan få ganska stora konsekvenser som måste kollas upp noga först.
   
 3. K
  Medlem · Nivå 11
  Att balken är dimensionerad till 22kN/m beror nog mycket på balkongen. Men viss kraft går ju absolut idag ner på den vänstra sidan av balkongen som istället får tas upp av balken. Vilket den kanske (inte) klarar? ...

  Det krävs mycket mer information för att man ska kunna skapa sig en uppfattning.

  Är det ett stort fönster eller tre mindre? Mellan fönstren kanske ni kan ha en regel för att fördela lasten från taket?
   
 4. Z
  Medlem Nivå 3
  Vår förhoppning var ju att sätta in ett stort fönsterparti för att dra nytta av utsikten och få den oförstörd av reglar. Vi har en granne med ett likadant hus. De har gjort denna abrovink där de tagit bort pelaren till vänster om fönstret och gjort ett enda stort fönsterparti åt det hållet istället. Då fäste de in el L-balk i spannet och sedan lodräta balkar i hörnen ned till golvet.

  Kan ni utläsa av förklaringen vad det är för material i balkarna ovan fönsterna? Jag har svårt att tolka förklaringarna till handlingarna.
   
 5. J
  Medlem · Nivå 22
  Jag är ganska säker på att LB står för en armerad lättbetongbalk. Eftersom det är två sådana balkar, den ena 3300 mm lång och den andra 1500 mm lång, som vilar på det gröna pelarelementet, skulle du behöva en 4800 mm lång balk för att kunna byta ut dessa. Så långa balkar tror jag inte tillverkas. Man kan givetvis tänka sig andra material, stål, trä eller betong, men det är inte oproblematiskt med hänsyn till viktskillnaderna. Limträ är väl mest realistiskt.
   
 6. K
  Medlem · Nivå 11
  Men en regel mellan altandörren och glaspartiet kan ni väl kosta på er? Då skulle spännvidden på balken bli något mindre.
   
 7. Z
  Medlem Nivå 3
  mmm njae klar man skulle kunna men karm på både dörr och fönster skulle vara för brett för mig per se. Men det är klart - ändrar det dimensioneringsförutsättningarna drastiskt skulle det väl kanske få gå. Vi har tagit kontakt med en konstruktör nu. Ska se vad han säger.
   
 8. J
  Medlem · Nivå 22
  Det låter väldigt klokt. Det gröna elementet kan säkert ersättas med något som är smalare men som jag ser det inte tas bort helt. Lycka till!
   
 9. F
  Medlem · Nivå 4
  Ska balkongen breddas samtidigt? Eller vill ni ha dörren utanför balkongen?

  Om den breddas tillkommer ytterligare last, värt att tänka på.
   
 10. Z
  Medlem Nivå 3
  En uppdatering i denna tråd. Har låtit en konstruktör räkna på lösning och med en IPE 240 upptill tillsammans med VKR 80x80x5 på sidorna och slutligen en platta typ PLST 150x200x15 som skydd mot golvbjälklaget ska detta vara möjligt. då får vi räkna med 5 mm nedhäng om det kommer en snökanon Allan.
   
 11. K
  Medlem · Nivå 11
  Okej. Det låter ju som en bra lösning
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: