Byggahus.se

STO Therm Vario

 1. E
  Medlem · 3 inlägg
  Halloj!

  Vi håller på att kika på ett hus som är byggt 2008, på en grund från 1968. Fasaden är "Sto Therm Vario" vilket var nytt för mig, så jag har googlat runt lite men hittar inte så mycket info mer än ett par trådar här på forumet. Min lite flummiga fråga är: "Är det en bra fasad?"

  Husbyggaren öste såklart lovord över tekniken och sa att så länge den underhålls rätt så är det en fantastisk lösning.

  Enskikts putsfasad är väl en typ av fasad som man ska akta sig rejält ifrån, och denna verkar ju vara lite liknande.

  Alla tips/åsikter/erfarenheter är välkomna.
   
 2. J
  Medlem · 8 363 inlägg
  Jag tror inte man skall hänga upp sig för mycket på uttrycket "enstegstätade putsfasader". Mycket hänger på hur det är utfört. Äldre tiders reveteringar är också en form av enstegstätade fasader, som ändå fungerat problemfritt. Det byggs ganska många flerbostadshus idag med puts utanpå isolering, som är oproblematiska. Skillnaden mot de kritiserade systemen är att man använder dränerande mineralull och inte cellplast. Be att få titta på referensobjekt.
   
 3. E
  Medlem · 3 inlägg
  Så kanske det är. Svårt för en som inte är i satt att avgöra. Men man blir lite avskräckt när man läser om det:

  "Tekniken med enstegstätade fasader har dömts ut flera gånger av både Boverket och Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP. Boverket har länge ansett att metoden är direkt felaktig och därmed inte uppfyller de krav som är rimliga att ställa på byggnaders säkerhet mot fukt (se artikel ovan). SP stämmer in i kritiken. Institutet anser att fasaderna inte är anpassade för att stå emot vädrets påfrestningar. År 2007 slog Ingemar Samuelsson, forskare och byggexpert vid SP, larm i samband med att stora mängder fukt kunde konstateras i flera nybyggda fastigheter i stadsdelen Hammarby sjöstad i Stockholm."
   
 4. J
  Medlem · 8 363 inlägg
  Beskrivningen är tyvärr väldigt förenklad och förklarar inte problemet. Som lekman kan man nog bara dra slutsatsen att detta bör man akta sig för. I det olämpliga system som man använt sitter en frigolitskiva direkt på en traditionell regelstomme, utan luftspalt. Frigolitens utsida är putsad. Eftersom frigoliten inte är dränerande, bildar den ett fuktigt omslag utanpå träväggen.

  Äldre reveterade hus, som var vanliga mellan 1920 och 1950, hade puts på utsidan av en trästomme av massiv plank. Putsen satt på en vassmatta (kallades rörning) och mellan vassmattan och träväggen satt det en asfaltpapp. Det var också en enstegstätad putsfasad, där många hus stått i snart 100 år utan problem.

  I ditt fall tycker jag du skall leta reda på referensobjekt som du kan titta på. Det är en bra metod.
   
 5. E
  Medlem · 3 inlägg
  Vi skippade huset. Pratade med STO, som jag fattade det var det inte helt bra om det var trästomme i huset, annars var det inget problem. Detta hus hade trästomme så därför lämnar vi det och letar vidare.
   
 6. J
  Medlem · 8 363 inlägg
  Så borde man tänka lite oftare!