Byggahus.se

Stefan Attefall tar emot Plangenomförandeutredningen

 1. Redaktionen
  På konsumentens sida Nivå 9
 2. E
  Anonym
 3. E
  Anonym
  Skrivet av: b8q

  Jag vet inte hur detaljplaneprocessen ser ut i t.ex. Tyskland, men här ska man ju ta hänsyn till buller (då måste bullermätningar och utredningar göras), till sophantering inom området (sophämtningen har ju regler för hur långt de max får gå från sopbilen), till fornminnen (RAÄ måste tillfrågas), till brandsäkerhet (räddningstjänsten ska lämna synpunkter på hur höga husen får vara och hur tätt de ska stå), osv.
  Kort sagt, ALLA möjliga instanser kräver att få sina åsikter hörda i en svensk detaljplaneprocess (vilket de också har stöd i lagen för), och när planen äntligen knåpats ihop är det någon som anser att de inte fått sina önskemål tillfredsställda och överklagar planen, som får göras om...
   
 4. E
  Anonym
  Skrivet av: @b8q

  Javisst är det så! Konstigt att något blir byggt över huvud taget!
   
 5. E
  Anonym
  Skrivet av: Henrik

  Attefall är ute och snurrar. Enligt utredningen så kollade man på 30 detaljplaner kopplade till projekt som JM genomförde i Stockholmsområdet och de tog 2 år i snitt. Det som gör att det byggs för lite är de höga priserna byggföretagen tar ut. Sen så är det alla utredningar om geoteknik, dagvatten och miljö som länsstyrelsen kräver som tar tid. Man kan också i allmänna råd styra detaljeringsgraden men så gott som alltid vill länsstyrelsen ha massa detaljerade bestämmelser och utredningar för att säkerställa allt som möjligtvis/omöjligtvis kan hända i detaljplanen.