Byggahus.se

Spricka/fogsläpp på tegelfasad

 1. sunnygui
  Medlem · 1 inlägg

  sunnygui

  Medlem
  Hi,

  I am going to buy a house and do the inspection. In the report, it mentions there are cracks on the birck fasade and need to fix. I am not sue if these cracks is a serious problem or not and how big project to fix it. Not sure if less than 100,000 kr or not, need some professional people to help.

  There are some other problems for this house as well and i feel perhaps is not that serious. If some company could fix them, that will be great.

  my contact is sunnygf@hotmail.com.

  The commends in inspection report is:

  Fasad - Det finns sprickor i fogar på fasaden, vilket bör bedömas och åtgärdas av en fackman. Sprickor och fogsläpp i fasaden ovan fönstervalv beror oftast på rostskador i armeringsjärn i fasaden. Sprickor medför en ökad fuktinträngning i väggen med risk för fuktskador som följd, varför dessa med tiden bör åtgärdas.

  Vind - Enligt besiktningsprotokollet som upprättades 2015 noterades en mikrobiell påväxt på underlagstaket på vinden via en taklucka avsedd för ett expansionskärl. Takluckan har därefter tagits bort, varför kontroll av utrymmet inte kunnat göras. Mikrobiell påväxt på vinden beror normalt på luftläckage från bostaden genom otätheter, vilket bör tätas. Det är även viktigt att bostadens ventilation fungerar tillfredsställande för att fuktbelastning ska vara så liten som möjligt, se även info, pos. 3 i slutet av protokollet.

  Golv - Det förekommer ett uppreglat/flytande golv på betongplatta i det gamla garaget och i källare. Golvtyperna betecknas som en riskkonstruktion med avseende på fukt- och mikrobiella skador. Ingen kontroll av konstruktion utfördes. För att kontrollera golvens utförande och kondition bör en fortsatt teknisk undersökning utföras. Se även info i slutet av protokollet Pos. 8 och 9.

  Källare - Källarmurarna är motfyllda där den utvändiga fuktisoleringens tekniska livslängd anses vara förbrukad. Mindre fuktgenomslag förekommer i källarmurar och golv, vilket anses vara bättre än normalt med tanke på källarens ålder. Utvändiga åtgärder avseende utvändig fuktisolering och dränering kan förbättra situationen ytterligare. I ovankant av källarmuren mot entrétrappan och mot altanen noterades fuktgenomslag och förhöjda fuktvärden, vilket indikerar fuktinträngning utifrån. Det rekommenderas att en fackman kontakts för en fortsatt bedömning och lämpliga åtgärder. Väggar och golv i en källare utsätts ständigt för en fuktbelastning från omgivande mark. Oavsett hur väl det utvändiga fuktskyddet fungerar så finns det generellt alltid en fuktpåverkan. Då är det viktigt att undvika att tillföra konstruktionen organiskt material eller täta skikt, eftersom det då föreligger risk för fukt och luktskador. I denna källare förekommer dessa riskkonstruktioner i form av ett trägolv med korksmulepapp mot källargolvet i hallen, fotlister av trä på källarmurar, ett isolerat golv ovanför källargolvet i förråd. Dessa konstruktioner kan med fördel avlägsnas.

  BR
  Weitong
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.