Byggahus.se

Spärrförbindelse

 1. R
  Medlem · 301 inlägg

  Rypos

  Medlem
  Vi har utfärdat en spärrförbindelse i vårt byggkreditiv till en husleverantör. Det var liksom krav på det...

  Kan husleverantören kontakta banken och tvinga banken att betala ut pengar ur vårt kreditiv?

  Vi håller inne 10% som säkerhet för att husleverantören ska åtgärda fel och brister efter slutbesiktning. Frågan är vad som händer om vi inte betalar och de inte åtgärdar?
   
 2. Bart
  Medlem · Uppland · 1 212 inlägg

  Bart

  Medlem

  Re: Spärrförbindelse

  Nej!

  Enligt vad vår bank förklarat för oss så är det vi som måste godkänna varje betalning. Enda tillfället då banken kan betala ut pengar direkt är vid en utmätning som utförs av kronofogdemyndigheten.

  Det är fortfarande ert lån(pengar). Spärrförbindelsen finns bara där för att garantera att pengarna finns och inte används till annat än husbygget. Det kan ju som du själv skriver uppstå situationer då vi vill hålla inne med betalningen vid tvist eller ej godkänd slutbesiktning.
   
 3. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: Spärrförbindelse

  Funktionen med en spärrförbindelse är den som Bart skriver.

  Man kan dock inte hålla inne 10 % vid småhusentreprenader till dess att fel som noterats vid slutbesiktning åtgärdats.
  De sista 10 %-en av avtalsbeloppet skall betalas när godkänd slutbesiktning hållits. Dock får man av detta belopp innehålla så stor del att det innehållna beloppet täcker kostnaderna för att åtgärda de fel som noterats i protokollet.
  Detta återstående belopp skall betalas när felen åtgärdats. Åtgärdas inte felen inom två månader har beställaren rätt att själv låta åtgärda felen och dra av kostnaden för detta när det innehållna beloppet betalas. Entreprenören måste dock underrättas före det man låter åtgärda själv.
   
 4. S
  Medlem · 162 inlägg

  Svedalahem

  Medlem

  Re: Spärrförbindelse

  "Entreprenören måste dock underrättas före det man låter åtgärda själv."

  Vi har en sådan situation. Efter nära 3 månader skrev vi till entreprenören och sa att nu åtgärdar vi på hans bekostnad. Entreprenören hävdar då att han måste ge sitt samtycke till kostnaden för åtgärderna - de får ej överstiga den kostnad som han själv skulle ha haft för åtgärderna. Vad finns det för praxis för en sådan situation? Till saken hör att vi har en pågående tvist om slutbelopp (avtal är ABS05) som gör att han hävdar rätt att avbryta allt arbete på entreprenaden (inkl. felrättningar). I ABS95 finns i texten att tvist inte berättigar till avbruten entreprenad. Men inte i ABS05!

  Jag hävdar att jag kan låta en annan entreprenör, mot en dyrare timpenning, åtgärda felen på löpande räkning som sedan jag drar av mot entreprenörens kvarstående pengar. Utan att entreprenören kan villkora något...

  Vad gäller?
   
 5. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: Spärrförbindelse

  Det är riktigt att detta inte regleras så tydligt i ABS 05 som i ABS 95. Men om ABS 05 gäller så gäller också konsumenttjänstlagen. Läs vad som står i §§ 16, 19, 20, 21, 22, 24, 27 och 28. Enligt § 20 skall avhjälpande ske inom skälig tid.
  Tre månader är längre än skälig tid och vad gäller kostnaderna så kan man dra av de kostnader man haft för eget åtgärdande om dessa är skäliga.

  Låt egen entreprenör åtgärda och göra en väl specificerad räkning som Du vidarebefordrar i anslutning till att Du slutbetalar till Din entreprenör och gör avdrag motsvarande Dina kostnader enligt räkningen.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.