Byggahus.se

Solfångare eller solceller?

22k läst  139 svar

 1. B
  Medlem Nivå 2
  Jag berättade för grannen att jag planerar att sätta upp solfångare för att få varmvatten på sommaren. Då sade grannen: Bättre om du sätter upp solceller istället, och kör elpatronen med den el du får.

  Har grannen rätt eller fel?
   
 2. GK100
  Medlem · Nivå 20
  Helt fel har han det är verkligen att gå över ån efter varmvatten.
   
 3. A
  Medlem · Nivå 8
  Grannen har kanske inte riktigt rätt. Vi tittade på detta frö ca 2 år sedan med solfångare och solceller innan vi skaffade solceller.
  Man skall inte göra varmvatten av sin solström, utan köra ut den på allmänna elnätet. Man får idag mer betalt för att sälja 1 kWh solström än vad det kostar att köpa 1 kWh ström. Därför ska man inte göra varmvatten av sin solström, utan bättre sälja den.

  Kan du använda varmvattnet som du får från en solfångare och köra ut det på dina befintliga radiatorer? Då kan du inte nu ha radiatorer som är avsedda för hett framvatten som en oljepannar kräver, utan du måste då ha radiatorer avsedda för låg framtemperatur. Bättre är om du idag har vattenburen golvvärme, och har du det, kan du utnyttja solfångaren även för att värma bostaden en aning, men inte mycket.

  Kan man inte värma sin bostad med solfångare utan allena göra varmvatten, då sparar man i ett enfamiljshus med 4 personer inte särskilt mycket per år. Det är frågan om kanske 1500 till 2000 kr per år!! Man kan nämligen endast täcka varmvattenbehovet till ca 50 %. Och energin för att göra varmvatten i ett enfamiljshus utgör bara ca 10 till 15 % av den totala energiförbrukningen(uppvärmning, varmvatten, el, ja allt). Där 10 % gäller gammalt dåligt isoleras hus och 15 % nyare bättre isolerat hus.

  På sommaren kan solfångaren göra hela varmvattenbehovet och ännu mer. Men du kan inte spara det varmvattnet till vintern, då du skulle så väl behöva det. och ni i familjen bara bar bada och duscha er rena, och vill kanske inte tillbringa hela sommer i duschen, bara för att göra av med allt varmvatten solfångaren då ger.

  Men i Tyskland är det så att på grund av att de "är förbjudna" att köra ut för mycket solström på allmänna elnätet, att de faktiskt använder viss överskotts-solström för att värma vatten i sitt enfamiljshus. Annars skulle solströmmen förfaras.
   
  Redigerat 14 feb 2017 21:42
  • Laddar…
 4. B
  Medlem Nivå 2
  Vet inte hur det är med detta. Har vedpanna. Innebär det att jag har radiatorer avsedda för låg framtemperatur?

  Jag har i alla fall föreställt mig att jag med solfångare skulle kunna kunna få lite värme till elementen, och därmed kunna sluta elda lite tidigare på våren, och börja elda lite senare på hösten.
   
  • Laddar…
 5. F
  Medlem · Nivå 12
  Det finns många sätt att ta tillvara på "varmvattnet" man producerar med solfångare. Mer stor och välisolerad acctank finns det också en viss lagringskapacitet. Sen kan man använda den värmen direkt för att värma huset i ett lågtempererat system men man skulle även när det blir för kallt kunna använda det för att höja framledningstempen på brinen på en berg-eller jordvärmepump och på det sättet förbättra cop ganska ordentligt under en begränsad tid.
   
 6. pelpet
  Medlem · Nivå 21
  Jag skulle inte döma ut iden helt.

  Givetvis är det mer pengar i att sälja solel men en 12V elpatron kostar 40$ på amazon. Om jag har fattat det rätt så kan du koppla den direkt in i solpanelen utan någon annan elektronik. Det borde innebära att du kan få varmvatten med enbart en solpanel kopplad till elpatronen. Inga pumpar eller några andra rörliga delar, och ett extremt enkelt system som inte kräver något underhåll alls. En 100w 12v solpanel får du för 1500 kr idag. Det innebär att för drygt 2000kr och en del eget arbete så har du upp till 100W som går direkt till varmvattenberedaren.

  Är detta rimligt ekonomiskt? Där jag väldigt tveksam. Säg att man har acktankar och vedsystem och får in 1 kWh värme per dag. 1 kWh vedvärme kostar kanske 30 öre i marginalkostnad. Det innebär att solpanelen genererar ett värde av 30 öre per dag vilket ger en återbetalningstid på drygt 18 år plus att solpanelen då har tappat hela sitt kapitalvärde. Dvs efter 18 år har du fortfarande 2000 kr. Sätter du in 2000kr på en indexfond som har 4% avkastning så har du 4000 kr efter 18 år.
   
 7. GK100
  Medlem · Nivå 20
  Det ska dömas ut direkt och fullständigt om nu syftet var varmvatten under TS förutsättningar. Tråden kan ju vara intressant om den utvecklas mot mer intrikata tekniska, teoretiska överväganden kring frågan men knappast annars. Ja isf en lika bred underbyggd analys av de "ekonomiska" synsätten runt en lösning alltså med "allt" med i den.
   
 8. A
  Medlem · Nivå 8
  Björkåsen,

  Ni har nu vedpanna. Men ni kanske tidigare hade oljepanna i ert enfamiljshus, om det har några år på nacken? En vedpanna kan väl annars ge lika hett framvatten till radiatorerna som en oljepanna kan ge. Brinnande ved har hög flamtemperatur, flera hundra grader även där. Frågan är hur dina befintliga vattenradiatorer har dimensionerats för, låg eller hög framtemperatur.

  På 1970-talet då man hade oljepanna i enfamiljshus, pga olja var billigt (alltså före oljekrisen 1973 med ransonering i Sverige), då dimensionerade man vattenburna radiatorsystem för hög framtemperatur, 60 grader), vilket ger små radiatorer, alltså billigt och bra. (Teoretiskt skulle man kunna ha ännu hetare framtemperatur till radiatorerna med oljepanna, men praktiskt vid temp över 60 grader bränner man sig på radiatorerna). En oljepanna har ju som bekant inga problem att göra hett framvatten(oljeflamman är ju flera hundra grader varm). Ansluter du en framtemperatur på endast 30-35 grader på dessa radiatorer, så ger de på tok för litet värme, pga de har alltför liten yta. Har man däremot vattenburen golvvärme, ja då kan man ha låg framtemperatur. Så låg som ca 23 grader kan utnyttjas om man vill ha 20 grader i rummet. Golv har stor yta, som bekant. Har man inte vattenburen golvvärma, så kan man klart riva upp golven och installera sådan, men kostar en peng.

  Man kan klart med solfångare och dessutom med hjälp av en värmepump krama ur mer energi från solfångarnas varmvatten. Men då kan man fråga sig om det inte istället är bättre med enbart ett värmepumpsystem, t.ex. luft till vatten.

  Vi har bekanta som i enfamiljshuset har ett system med solfångare( 5 st à 2 m2 solfångaryta) och dessutom en värmepump luft till vatten. De hade tidigare oljepanna och vattenburen värme med radiatorer, oljepannan beredde även tappvarmvattnet. De använder befintliga radiatorer, men det är klart tack vare värmepumpen det går. Systemet bereder även tappvarmvattnet. Rörledningarna till och från solfångarna på taket drogs i skorstenen. Utan oljepannan används nämligen inte pipan.
  De har även en elpatron i systemet, som skall hjäla om det blir snorkallt. De köpte ett färdigt system. De har blivit av med oljecisternen, och har inga oljeräkningar längre att betala. Däremot är klart elräkningen nu större än tidigare. Men på det hela taget har de sänkt sina energikostnader. Skam vore det annars. Jag tror att det varit lika bra utan solfångarna, och kanske 100000 kr billigare.
   
  Redigerat 15 feb 2017 11:13
 9. B
  Medlem Nivå 2
  Panna och radiatorer är installerade 2007. Av vad som har sagts tidigare i tråden drar jag slutsatsen att måste vara möjligt att skicka ut varmvattnet från solfångarna i elementen. Det stämmer väl?
   
  • Laddar…
 10. B
  Medlem Nivå 2
  Grannen hänvisade till en bekant som hade solpanelen kopplad direkt till elpatronen. Bekantingen var helnöjd med den lösningen, sade grannen. Men denne bekanting hade fler solceller än han behövde för eget bruk, och sålde dessutom ett överskott på elnätet.
   
 11. B
  Medlem Nivå 2
  Här är lite tekniska data kring denna anläggning. Det är Värmebaronens grejor i pannrummet. 3 750-liters acktankar, varav en med solslinga. 120 liters varmvattenberedare. Elpatron på 6 kW.

  Pannrummet finns i en separat byggnad med kulvert in i bostadshuset.
   
 12. A
  Medlem · Nivå 8
  Björkåsen,

  Ta fram din instruktionsbok över ditt värmesystem läs vad där står angående framtemperatur till radiatorer. Och titta på din termometer för framtemperaturen, då ser du vad du idag skickat för temperatur till radiatorerna. Du har väl en sådan termometer på din panna?

  Det är ju bra att en av dina 750 Liter ackumulatortankar redan har en slinga avsedd för solfångarvatten. Men om den just sitter i en ackumulatortank, kan du enbart ha solfångarvärme för dina radiatorer, som någon slags stödvärme höst/vår, eller så. Alltså troligen inte för att bereda tappvarmvatten. Frågan är dock hur du skall köra systemet om du skulle skaffa solfångare. Men det kanske står i instruktionsboken.

  Precis som du Björkåsen säger, om du idag sommaren igenom, trots inget uppvärmningsbehov av huset, tvingas elda ved för att få tappvarmvatten, så kan solfångare under sommarmånaderna ge det varmvattnet istället. Det kan vara värt en del. Men den solfångarslingan sitter ju i ackumulatortank för radiatorvatten, angav du, och inte i varmvattenberedaren.

  Elda med ved, jag visste inte att man gjorde det idag. Är det inte mycket passande och jobb och övervakning med det. Och ved är väl dyrt att köpa och man måste ha lagringsplats för ved. Att tända en trivselbrasa på landet, gör man klart ibland, men endast ett fåtal gånger per år.
   
  Redigerat 15 feb 2017 14:20
 13. B
  Medlem Nivå 2
  Jag har själv inte de kunskaper som krävs för att föra avancerade resonemang kring detta, men jag tar gärna del av andras diskussioner. Så gärna för mig.

  Men den idé som pelpet framför, att ha en enstaka solpanel kopplad till elpatronen som värmer varmvattenberedaren, den tror du alltså inte på?

  Jag kan nämna att ekonomiska överväganden är de viktigaste i det här fallet, men inte de enda. En liten slant - men inte en stor - är jag beredd att betala för bekvämlighet också. T.ex. den bekvämlighet som det skulle innebära att inte behöva elda sommaren igenom.
   
  • Laddar…
 14. B
  Medlem Nivå 2
  Arnodt,

  Är framtemperatur detsamma som stigartemperatur? I så fall är den inställd på 70 grader.

  I den acktank som solslingan sitter i finns också varmvattenberedaren. Som jag har fattat det så är det bara att ansluta solfångaren till anslutningsrören. Solfångarslingan har eget drivpaket och reglercentral.

  Jag jobbar i grannens skog och får ved för besväret. Det tar tid, men kostar i reda pengar inte mer än vad bränsle och underhåll till motorsågen kostar, det vill säga väldigt lite.
   
 15. M
  Medlem Nivå 4
  Jag har ingen koll på Värmebaronens ack-tankar, men jag har själv en (ej baronens) tank med inbyggd vv-beredare, och jag tror inte att det är speciellt ovanligt. Av dina 3 tankar är det mycket möjligt att den som har solslinga även har en beredare för varmvattenberedning. Funderar själv på att sätta upp solfångare, just för bekvämligheten att slippa elda på sommaren bara för att få varmvatten.

  Arnodt, det finns många som eldar med ved idag, och jag tror att det oftast är billigare än de flesta andra uppvärmningssätt även om man köper färdig ved. Men lite jobb, jajamen, det är det...