Byggahus.se
Jättebra för de länder som ligger närmare ekvatorn än vad vi gör. Jättebra för miljön också om bara solcellerna produceras på ett miljövänligt sätt.

Vi har dock billigare el än så normalt sett (inte nu dock, vi har å andra sidan inte sol heller just denna årstiden.)
 
Jättebra för de länder som ligger närmare ekvatorn än vad vi gör. Jättebra för miljön också om bara solcellerna produceras på ett miljövänligt sätt.

Vi har dock billigare el än så normalt sett (inte nu dock, vi har å andra sidan inte sol heller just denna årstiden.)
Nej, Solel är inte särskilt miljövänlig. Den är mycket sämre än alla andra energikällor utom fossila bränslen.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Life-cycle_greenhouse_gas_emissions_of_energy_sources
 
Det beror på att man använder kolbaserade bränslen för gruvbrytning, framställning mm, men när den övergången är klar så är det en annan sak. Men det kommer att ta tid att nå dit också. Kina bygger ut kolkraften...
Kina kommer kraftigt expandera sin kolkraftanvändning.
Hur ser framtiden ut för Europa?
 
Kina kommer kraftigt expandera sin kolkraftanvändning.
Hur ser framtiden ut för Europa?
Knappast expansion där, Northstream är för att tyskarna skall kunna ersätta kolet med naturgas. Bättre, men fortfarande inte bra...

Samma tendens syns i andra länder i östra delen av Europa. Naturgas. Sedan byggs ju fortfarande kärnkraften ut i vissa länder.

Tendensen är dock att naturgas skall täcka upp för vind och sol när de inte levererar tillräckligt. Kolkraften är på väg bort och koldioxidavtrycket minskar, men inte så mycket som man skulle vilja.
 
Nej, Solel är inte särskilt miljövänlig. Den är mycket sämre än alla andra energikällor utom fossila bränslen.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Life-cycle_greenhouse_gas_emissions_of_energy_sources
Många tänker inte på att solcellers energiproduktion beräknas på att de monterats nära ekvatorn med soltimmar som nästan motsvarar ökenklimat. I Sverige får vi ungefär hälften så mycket el men koldioxidutsläppen vid produktionen är ju samma. Därför är utsläppen per producerad kWh i Sverige ungefär dubbelt så höga som anges i tabellen.

Solceller är bra jämfört med fossila bränslen och passar konsumtionsmönstret väldigt bra i länder nära ekvatorn. Där gör de en fantastiskt bra nytta. För miljöns skull är det därför tråkigt att så många installerar i Sverige där de producerar nästan helt i motfas till behoven. Dessutom har vi redan en så koldioxidfri produktion i Sverige att solceller höjer genomsnittet.
 
Knappast expansion där, Northstream är för att tyskarna skall kunna ersätta kolet med naturgas. Bättre, men fortfarande inte bra...

Samma tendens syns i andra länder i östra delen av Europa. Naturgas. Sedan byggs ju fortfarande kärnkraften ut i vissa länder.

Tendensen är dock att naturgas skall täcka upp för vind och sol när de inte levererar tillräckligt. Kolkraften är på väg bort och koldioxidavtrycket minskar, men inte så mycket som man skulle vilja.
Gas ok.
Men vad ska ersätta kärnkraften i Frankrike och Tyskland då?
 
Inget I Frankrike. Gas+vind+sol i Tyskland.
Sant att det finns en del smarta lösningar på gång och vi kan givetvis exportera så länge här finns överskott men man ersätter inte kärnkraftsreaktorer på något enkelt vis, i Frankrike står detta för 75% av landets förbrukning, i Sverige är det väl 40% medan det ligger runt 25% i Tyskland, tror Sverige och Tyskland ligger ganska lika i produktion medan Frankrike ligger på en helt annan nivå med kanske femdubbla produktionen.