Vi listar fyra fällor du vill undvika och fyra chanser du inte bör missa i samband med att du söker bygglov för att bygga nytt hus.

Du kan läsa artikeln här: Söka bygglov – fällor och möjligheter
 
Ett påpekande om 10-veckorsgränsen för kommunen som nämns i artikeln: kommunen kan utan påföljd helt enkelt skita i din bygglovsansökan hur länge de vill, 10-veckorsregeln är helt tandlös.

Så om du gör en tidplan, kolla först upp hur lång tid just din kommun tar för handläggningen och håller du på leta mark någonstans för ett nybygge; välj bort kommuner vars bygglovhandläggare är överbelastade och/eller överutmanade.
 
  • Gilla
H_kan@88 och 2 till
  • Laddar…
J jocek skrev:
Ett påpekande om 10-veckorsgränsen för kommunen som nämns i artikeln: kommunen kan utan påföljd helt enkelt skita i din bygglovsansökan hur länge de vill, 10-veckorsregeln är helt tandlös.

Så om du gör en tidplan, kolla först upp hur lång tid just din kommun tar för handläggningen och håller du på leta mark någonstans för ett nybygge; välj bort kommuner vars bygglovhandläggare är överbelastade och/eller överutmanade.
10veckor tandlös. Instämmer.

Intressant tanke att se över vilka kommuner som är överbelastade. Hur går man tillväga då?
 
Stämmer verkligen detta?
I min kommun räknades i princip allt som stack upp ur marken över 1 meter in i max BYA inför ett nytt bygglov. Dvs friggebod, källartrappsnedgång med regnskydd, punsch-veranda, garage och boningshus ingick i BYA. Stämmer väl inte riktigt med informationen i artikeln isåfall?
 
Tomten är ju helt tom när du söker bygglov, och då finns ju inget av de extra ytorna (punschveranda etc) där. När du byggt färdigt huset och fått det godkänt bygger du sen resten, och det behövs ju inget bygglov för dessa...
 
  • Gilla
H_kan@88 och 3 till
  • Laddar…
Joppa83 Joppa83 skrev:
När det gäller de 10 veckorna har riksdagen fattat ett bra beslut som innebär reduktion på bygglovskostnade. Kostnaden minskar med 20 procent för varje vecka som kommunen passerar 10 veckorsgränsen. Så tar beslut om bygglov 15 veckor blir bygglovet gratis.
Detta gäller from 1 januari 2019.

Källa: [länk]
Har noterat det också, vilket låter bra...
Min fråga är då "när börjar kommunen räkna sina 10 veckor"?
När bygglovsansökan är "komplett"! När är den komplett?
Pausas utredningstiden om det saknas något i ansökan?
Pausas utredningstiden om kommunen råkat glömma bort ansökan?
Pausas utredningstiden om sökande är sen med feedbac?
Öppet för en gråzon är jag rädd för eller är det hårt definierat någonstans?
Har haft ansökningar som dragit ut på år...
 
  • Gilla
H_kan@88 och 2 till
  • Laddar…
Eller så kommer de automatiskt ge avslag...
 
  • Haha
trickydicky
  • Laddar…
Hittade detta i proppen:
"Enligt regeringens förslag ska byggnadsnämnden meddela beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från den dag ansökan kom in till nämnden eller den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från sökanden på hans eller hennes initiativ. Om nämnden inom tre veckor från den dag ansökan kom in eller den senare dag då ytterligare underlag kom in har förelagt sökanden att avhjälpa en brist i ansökan, räknas tidsfristen från den dag då bristen avhjälptes. Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet, får den ursprungliga tidsfristen förlängas en gång med högst tio veckor."

Jag tolkar det som att kommunen ska begära kompletteringar inom 3 veckor.
Det räcker att skicka in en ansökan om bygglov så börjar de 10 veckorna att ticka.
När de 10 veckorna närmar sig kan kommen begära förlängd handläggning med 10 veckor eller besluta att avvisa ärendet om begärda handlingar inte inkommit.
 
Håller inte helt med i rådet att en KA måste jobba heltid med kontrollansvariguppdrag (skulle nästan påstå att det normala är att så EJ är fallet)
Snarare kan du välja en KA som även besitter någon annan kompetens som du kan dra nytta av under bygget.
T.ex.
KA som också jobbar som konstruktör - bra stöd kring allt det byggnadstekniska i husstommen.
KA som också jobbar som byggprojektledare alt. byggledare. - bra på byggprocessen och byggjuridiska frågor.
KA som också jobbar som bygglovshandläggare på grannkommunen - en fena på PBL och kan bygglovsprocessen som ett rinnande vatten. Ja ni fattar min poäng...
 
  • Gilla
H_kan@88 och 2 till
  • Laddar…
Hej,

Vad gäller egentligen för de nya reglerna om när ett beslut får verkställas och vunnit laga kraft? Måste man vänta 4v när huset följer detaljplan och fattas på delegation av samhällsbyggnadskontoret, eller kan man börja lite smått innan på egen risk? Eller vad gäller?

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pa-pbl-kunskapsbanken/verkstallighet/

Jag tolkar det som man på egen risk får starta bygget, även om någon kan komma att överklaga.

Vår situation är att vi kommer få bygglov i mitten av december, och förhoppningsvis startbesked kort därefter vid byggsamrådet. Vi måste börja med plattan i januari för att sedan gjuta i slutet av januari. Men om vi måste vänta ytterliggare 4v efter bygglov givits hinner vi nog inte riktigt...
Huset ligger i område med gällande detaljplan och vi håller oss innanför denna.
 
T trickydicky skrev:
Har noterat det också, vilket låter bra...
Min fråga är då "när börjar kommunen räkna sina 10 veckor"?
När bygglovsansökan är "komplett"! När är den komplett?
Pausas utredningstiden om det saknas något i ansökan?
Pausas utredningstiden om kommunen råkat glömma bort ansökan?
Pausas utredningstiden om sökande är sen med feedbac?
Öppet för en gråzon är jag rädd för eller är det hårt definierat någonstans?
Har haft ansökningar som dragit ut på år...
Jag tolkar det som att kommunen kan utnyttja hela "sin" tid och sedan begära in kompletteringar från dig. Dämed hamnar ärendet hos dig och pausknappen är nere. Min uppfattning (har ej källa till det) är att slöa/överbelastade kommuner nyttjar detta och anmärker på skitdetaljer på ritningar för att få frist.
 
W Wikstroem skrev:
Håller inte helt med i rådet att en KA måste jobba heltid med kontrollansvariguppdrag (skulle nästan påstå att det normala är att så EJ är fallet)
Snarare kan du välja en KA som även besitter någon annan kompetens som du kan dra nytta av under bygget.
T.ex.
KA som också jobbar som konstruktör - bra stöd kring allt det byggnadstekniska i husstommen.
KA som också jobbar som byggprojektledare alt. byggledare. - bra på byggprocessen och byggjuridiska frågor.
KA som också jobbar som bygglovshandläggare på grannkommunen - en fena på PBL och kan bygglovsprocessen som ett rinnande vatten. Ja ni fattar min poäng...
Helt rätt Wikstroem! Har KA certifikat så är han att betrakta som lämplig. Hans fackkunskaper på djupet har inget med hans arbetstid som KA att göra. Jag har haft olika KA som varit antingen idoga eller summariska i sina uppföljningar.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.