Byggahus.se

Snitträntan får motsatt effekt

 1. Redaktionen
  På konsumentens sida Nivå 9
  Att redovisa snitträntan tycks inte ha ökat konkurrensen mellan bankerna, snarare tvärt om. I augusti minskade skillnaden mellan bankernas snitträntor.

  Du kan läsa artikeln här: Snitträntan får motsatt effekt
   
 2. D
  Anonym
  Det var precis det här som Konkurrensverket också tidigare befarat, att konkurrensen tyvärr skulle försämras när man började redovisa snitträntorna.

  I Finansinspektionens beslutspromemoria Nya regler om information om räntan på bostadskrediter kan man läsa följande:

  "Ökad öppenhet kan vara problematiskt, anför Konkurrensverket vidare i sitt remissvar, då det ger konkurrerande aktörer större kännedom om exempelvis varandras marginaler och marknadsstrategier."
  http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2015/beslutspm-fffs-2015-1.pdf (sidan 25)