Byggahus.se

Smal servitutväg hjälp!

 1. S
  Medlem Nivå 2
  Hej!
  Jag och min sambo har kikat på ett fritidshus som vi är intresserade av.
  För att ta sig till marken så åker man på en servitutväg cirka 200meter. På en del utav denna sträckan så måste man åka mellan två lador där det är cirka 2meter brett. Det går bra att åka med en personbil men ingenting mer än så.
  Vår plan med denna mark är att bygga ett framtida hus och behöver då ha åtkomst för en betongbil.

  Nu till min fråga: Är detta ens ok?? Måste det inte finnas framkomlighet för brandbilar/ Ambulans om det är så att något händer?

  Det röda på bilden är nuvarande väg.
  Det blå är hur vägen borde gå enligt mig.
   
 2. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 17
  Det beror på hur servitutet är formulerat. Rätt att använda befintlig väg eller rätt att anlägga väg. Du verkar behöva rätt att anlägga väg.
   
 3. S
  Medlem Nivå 2
  Går det ens på försäkring om huset på tomten börjar brinna om det inte går att ta sig fram dit med brandbil?
   
 4. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 9
  Ta reda på exakt vad som gäller enligt servitutet. Ofta finns en karta/ ritning bifogad till beslut. Normalt bör det gälla en väg som täcker till exempel utryckningsfordon men inte säkert för äldre servitut.
   
 5. S
  Medlem Nivå 2
  Finns det något annat sätt att se information än det mäklaren skrivit ut?
  Detta är vad jag hittar nämnt från mäklaren:
  Servitut etc:Andel i samfällighet/GA:
  GNESTA ILANDET S:1
  GNESTA DAGA HÄRADSALLMÄNNING S:3
  GNESTA ILANDET FS:2
  GNESTA ILANDET S:3
  GNESTA ILANDET GA:2
  GNESTA ILANDET GA:1Last, Officialservitut: Väg
   
 6. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 9
  Troligen räcker detta inte , ni bör be att få se exakt hur servitutet ser ut. Viktigt att ni kollar detta före köp. Säljaren har tillgång till allt kring servitut för fastigheten
   
 7. Hemmakatten
  Moderator · Nivå 18
  Antar att fritidshuset har ett antal år på nacken. Då fanns inga sådana krav på framkomlighet. Tror inte att det finns regler i dag heller för fritidshus. Läser, tex här på BH, relativt ofta om nya fritidshus som byggs idag utan rejäla vägar.

  Det är nog inte helt säkert att ni får bygglov för ett permanenthus (av många olika anledningar) men i den här frågeställningen med tanke på den smala vägen. Det får ni kolla upp med kommunen. Att kräva att vägen dras om är nog svårt. Möjligtvis om vägen är enskild och fastighetsägaren eller samfälligheten, om det finns en sådan, ger tillåtelse och ni betalar det själva.
   
 8. F
  Medlem Nivå 2
 9. S
  Medlem Nivå 2
  Mycket intressant! Jag har kontaktat mäklaren angående om det faktiskt är den vägen som gäller. Där är det idag deras gräsmatta.
  Jag har nu fått reda på att vägen är en gemensamhetsanläggning mellan flera bostäder. Denna väg mellan husen är endast två bostäder som berörs utav + ägaren som tomten går över.
   
 10. H
  Medlem · Nivå 6
  S:1 är inget servitut utan en samfällighet. Dessa lades, oftast, ut vid olika skiften. Inte sällan var dessa rena skrivbordsprodukter. Lantmätaren drog med linjalen var olika nyttigheter för ägarnas gemensamma behov skulle vara (vägar, diken, sandtäkter etc.). När sedan byalaget skulle fullgöra t.ex. vägar upptäckte att av olika anledningar gick det inte rent fysiskt att lägga vägen så som lantmätaren ritat. Ibland är det möjligt att jämka gränsen, så att den fysiska vägen och samfällda vägen enligt skifteskartan är samma.

  Det jag mest ville flagga för var att S:1 inte är servitut, utan en samfällighet. Vilket är vitt skilda saker.
   
 11. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 9
  Ta noga reda på vad som gäller innan ni bestämmer er. Servitut kan ge problem, om ni söker på detta forum kan ni hitta flera trådar. Om man är tjänande fastighet är det väl alltid en inskränkning på sin fastighet, men även för härskande fastigheter kan ha problem att fullt ut utnyttja sina rättigheter. Tyvärr leder det ibland till problem. Det kan ha etablerats en vana som egentligen inte stämmer överens med det angivna servitutet. Så lita inte på vad som sägs utan begär att få tillgång till de exakta formuleringarna om vad som gäller. Min egen slutsats är att fastigheter med servitut ofta ger problem och att man ska tänka sig för innan man köper en sådan fastighet.
   
 12. S
  Medlem Nivå 2
  Så om man ser till huvudproblemet - att man inte kommer förbi med lite större fordon. Om detta ägs tillsammans vad har man för rätt att ändra denna väg? Reglerna om 3meter brett och 4 meter hög pasage uppfylls inte på nuvarande väg PGA en 7 meter lång lada.
   
 13. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 9
  Om vägen ägs av en samfällighet så fattas beslut gemensamt inom samfälligheten. Det bör finnas stadgar som anger beslutsordning, men det gäller inte alltid. Det är nig svårt att kräva uppgradering av väg pga moderna regler som inte gällde när vägen anlades. Så i ert fall får ni ta reda på hur många medlemmar samfälligheten har och bedöma chansen att man fattar beslut om bättre väg. Om det medför kostnader är det nog inte så stor chans.
   
 14. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Och då blir man:
  Smal servitutväg hjälp  Byggahus se.png
   
 15. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 9
  Stämmer dock inte helt, på landet har ett flertal tomter servitut och det är nog minst hälften av dessa servitut som orsakar tolkningsproblem, som ibland leder till svåra konflikter.