Byggahus.se

Sluten avloppstank - flytt av anslutning för tömning

 1. Byggare_Anders
  Medlem Nivå 3
  Jag ska snart börja anlägga avloppssystem med infiltrationsbädd + sluten tank (6 kbm).

  När det gäller just avloppstanken, så finns redan på tomten en mycket bra plats för denna ca 25 meter från huset med ett fall på totalt ca 1 m. Platsen ligger i trädgården, under en framtida gräsmatta.

  Dock så skulle jag vilja att tankens anslutningsrör (för tömning med tankbil) upp ur gräsmattan placeras ca 7 meter bort ifrån själva tanken, dels för att kunna "gömma" denna mynning bakom en liten redskapsbod, och dels för att komma ännu närmare uppställningsplatsen för tankbilen när den kommer för att tömma.

  Kan någon ge exempel på fabrikat av tankar, utan "brunnslock" eller röranslutning (för tanktömning) som uppe på marknivå nödvändigtvis måste sitta rakt vertikalt ovanför själva tanken, utan där man istället enkelt via påskarvade rör kan flytta själva öppningen/anslutningen/kontakten med avloppstanken på marknivå (d v s den synliga delen och den anslutning som används vid tömning) till en plats ca 7 meter bort?
   
  Redigerat 27 dec 2008 10:32
 2. V
  Medlem · Nivå 6
  Inget problem att flytta anslutningen. Röret eller slangen måste tåla ett visst undertryck (vakum). Prata med en rörfirma/rörmokare.
  När du ändå flyttar anslutningen så dra den ända bort till där slamsugningsbilen står.
   
 3. Byggare_Anders
  Medlem Nivå 3
  Ok tackar!