Byggahus.se

Slutbesked eldstad - Kommun vill ej ge slutbesked trots godkänd besiktning

 1. V
  Medlem Nivå 5
  Hej,

  Jag har en frågeställning där jag försökt söka runt men inte funnit något vettigt svar.

  Har köpt ett hus där det fanns braskamin installerad sedan tidigare, tidigare ägare eldade i denna och vid köp gjorde jag ej en besiktning.
  Efter att ha fått tillträde och eldat en vinter i god tro att allt var OK enligt förra ägare bestämde jag mig för att ringa sotaren då jag inte hade någon uppgift om när det var sotat senast.
  Enligt sotningsfirman var eldstaden inte anmäld varför jag även beställde en installationsbesiktning.
  Eldstaden och rökkanal var efter genomförd besiktning godkänd med en anmärkning enligt nedan.

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  IMG_0290.jpg


  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  IMG_0291.jpg


  Enligt besiktningsmannen/sotaren var detta en brist som inte var så allvarlig så att besiktningen inte skulle gå igenom. Han upplyste mig främst att elda försiktigt och hålla koll på att väggen bakom kaminen inte blev alltför varm. (det är gipsvägg bakom kaminen och i beskrivningen ovan möjligen stå innervägg och ej yttervägg?)
  Han tackade gott för sig och sa att vi ses vid nästa sotning. Allt frid och fröjd.

  Då kaminen ej var anmäld hos sotaren bestämde jag mig för att höra med kommunen om tidigare ägare hade gjort en bygganmälan, svaret blev ja (startbesked finnes) dock har denne inte inkommit med besiktning och kompletterad kontrollplan varför slutbesked inte utfärdats.
  Jag fyllde i kontrollplanen och skickade tillsammans med besiktningsprotokoll detta till kommunen.
  Kommunens utlåtande blir att man ej kan få slutbesked på en besiktningsprotokoll där det finns en anmärkning. Jag försökte belysa att det är en anmärkning som enligt sotaren inte påverkar funktionen i sin helhet då eldstaden/rökkanal är godkänd.

  Detta går att åtgärda för min del men mest besvärligt just nu.

  Mina frågor lyder enligt nedan.
  - Kan kommunen vägra ge slutbesked för att det finns någon anmärkning på besiktningsprotokoll fastän den är godkänd?
  - Vilka lagar och regler kan kommunen hänvisa till? Jag har sökt i Plan- och bygglag (2010:900) främst kapitel 10 samt läst en del på boverkets hemsida och finner inget stöd för kommunens agerande.
  (Då samtliga punkter även i kontrollplanen är ifylld och samtliga punkter har fått status godkänd i besiktningsprotokoll, dock med en brist av underordnad betydelse)
  Möjligen borde ett slutbesked kunna utfärdas intermistiskt eller med anmärkning? Eldstad och rökkanal är ju trots allt godkänd och OK att elda i enligt besiktningsmannen/sotaren.
  - Kan kommunens vägran om slutbesked överklagas i detta ärende? Jag har ej fått något officiellt beslut endast i mejl att jag behöver åtgärda och beställa en ny besiktning innan jag kan få slutbesked. Handläggaren ger inte någon information med lagrum, stöd osv varför det blir vägran om slutbesked och inte någon information om hur det kan överklagas.

  Vore oerhört tacksam om någon kunnig inom ämnet kan bistå med hjälp och/eller komma med fakta som förklarar vad som gäller.
   
 2. D
  Medlem Nivå 1
  Hej.

  Mitt förslag är att du tar kontakt med skorstensfejarmästaren och frågar om han tar bort anmärkningen om du sätter upp en 50 mm brandmursplatta och gör en ombesiktning.
  Tyvärr kan man bara minska avståndet till hälften dvs 100 mm till 50 mm (till plattan) och du har 65 mm utan platta men som jag läser hans protokoll tror jag han godkänner en sådan lösning och tar bort anmärkningen.
  Men prata med fejaren först de brukar vara hjälpsamma.
   
 3. M
  Medlem · Nivå 11
  Var med om exakt samma situation, i mitt fall var det ett mindre läckage över nock mellan två kanaler och vintervädret förhindrade åtgärd så jag och sotaren som gjorde besiktningen var överens om en anmärkning och att jag ordnade det vid varmare väderlek. Foga i minusgrader tyckte ingen av oss var lämpligt

  Stockholms SBK vägrade ge ett slutbesked utan att hänvisa till några direkta paragrafer och efter mycket tjat från både mig och sotaren gav de till slut med sig. Otroligt irriterande så mitt tips är egentligen bara att ligga på och be de vars explicita med vilken paragraf som hindrar att de utfärdar ett slutbesked
   
 4. J
  Medlem Nivå 1
  Sbn kan vägra slutbesked om de anser att dokumentationen på något sätt är bristfällig.

  Men du ska alltid kunna få ett skriftligt beslut om vägran av slutbesked enligt 10 kap 4par PBL.
   
 5. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 22
  PBL 10 kap. 37 § "Byggnadsnämnden ska pröva frågan om slutbesked så snart nämnden har fått in eller skaffat sig det underlag som behövs för prövningen. Handläggningen ska ske skyndsamt."

  Byggnadsnämnden är ålagda att skyndsamt fatta beslut om slutbesked och beslutet kan du överklaga.
   
  • Laddar…
 6. V
  Medlem Nivå 5
  Bra input, jag har faktiskt ställt den frågan gentemot att eventuellt flytta hela kaminen (det är en Contura 500-serien) fysiskt men jag har ingen uppfattning om hur svårt/besvärligt/dyrt detta är att genomföra, rökkanal sitter direkt på kaminen och ser ut att gå rakt upp genom taket upp ur huset.
   
  • Laddar…
 7. V
  Medlem Nivå 5
  Jag förstår självklart att SBK kan känna sig petiga med brister även om sotaren kan utdöma detta inte påverka hela eldstaden funktion eller innebära en sådan risk att hela eldstaden skall underkännas.
  Men samtidigt bör de kunna ha något vettigare att gå på (såsom lagrum etc) än att meddela att sotarintyget får inte ha anmärkningar överhuvudtaget. Besiktningsmannen har just i detta fall skrivit "godkänd med brister av underordnad betydelse" i det finstilta står det under SSR besiktning

  GODKÄND MED BRISTER AV UNDERORDNAD BETYDELSE
  • Bristen är inte relaterad till nominella mått och gällande toleranser
  • Bristen är inte av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende
   eller allmänna status
  • Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen
  • Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess
   inverkan på anläggningens bestånd, allmänna status eller ändamålsenliga användning
  Tittar vi på PBL står det såhär:


  Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 34,36 §§

  34 §
  Byggnadsnämnden ska med ett slutbesked godkänna att en eller flera åtgärder som avses i 3 § ska anses slutförda och, i fråga om byggåtgärder, att byggnadsverket får tas i bruk, om
  1. byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda, och
  2. nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap.


  1. Besiktningsmannens protokoll innehåller samtliga punkter i kontrollplanen som byggherren (jag i detta fall) intygar är åtgärdade. (Samtliga punkter i besiktningsprotokollet är status godkänd trots en har en anmärkning)

  36 §
  Om ett slutbesked inte kan ges på grund av att en brist som inte är försumbar behöver avhjälpas eller på grund av att en kontroll behöver göras i ett senare skede, får byggnadsnämnden ge ett slutbesked som är beroende av att bristen avhjälps eller att kontrollen görs (interimistiskt slutbesked). Ett interimistiskt slutbesked får avse etapper i ett projekt.


  Tolkar jag detta rätt så borde ett godkänt besiktningsprotokoll där det finns en brist utav underordnad betydelse innebära en försumbar brist? Alternativt inte av sådan art eller karaktär att ge ett intermistiskt slutbesked alternativt

  35 §
  Trots 34 § 1 får ett slutbesked ges om det finns brister i uppfyllandet som är försumbara.


  Jag har skickat ovanstående argument till handläggare på SBK tillsammans med hänvisning till Förvaltningslagen då jag saknar motivering från handläggaren förutom följande skrivelse:

  "Hej!

  Jag har gått igenom handlingarna som du har skickat in och ser att det finns anmärkningar på besiktningsprotokollet som gör att jag inte kan skriva ett slutbesked för kaminen, vilket även innebär att kaminen inte får användas."

  Ursäkta långt inlägg, det ska iaf bli spännande att se utfallet utav detta. Självklart har jag för avsikt att åtgärda bristen men man vill gärna ha svart på vitt kring vad som gäller.
   
  • Laddar…
 8. V
  Medlem Nivå 5
  Absolut, de kan vägra ge slutbesked avseende dokumentation men efter genomgång av SBK är den enda hänvisning jag fått liksom i det jag skrev som svar till myrstack att bristen avser besiktningsprotokollet.

  Jag har ifrågasatt detta beslut från SBK som saknar något riktigt stöd eller hänvisning till PBL och avvaktar hur handläggaren på SBK reagerar på att jag kräver ett mer konkret beslut än "hej det finns anmärkning på protokollet". Vi får om handläggaren utfärdar något skriftligt beslut som går att överklaga. I annat fall kanske man kan kräva detta?

  Jag gjorde iaf så att jag även cc:ade mitt senaste mejl till SBK huvudbrevlåda förutom enskild handläggare i hopp om att man får bättre motivering/skäl än hittills erhållet.

  Självklart avser jag på ett eller annat sätt åtgärda befintlig brist och skicka in nytt besiktningsprotokoll men det känns än så länge rätt bristfället hantering från SBK då man gärna vill förstå deras resonemang som kan avvika så mycket från en besiktningsman/sotare som skall vara den sakkunniga.
   
 9. J
  Medlem Nivå 1
  Jo du kan kräva ett skriftligt beslut.

  Precis, bygglovshandläggare och inspektörer ska inte kunna allt men iaf lite om allt och sedan tar dom in sakkunskap som ska kunna sina områden och då måste handläggaren lite på den dokumentation som inkommer.
   
 10. D
  Medlem Nivå 1
  En brandskyddsplatta kostar omkring 1700.- på de större byggvaruhusen och man kan limma eller skruva upp dem.
  Reglerna gällande kaminer är att närliggande bränbart material får max komma upp till 85 grader, vilket kamintillverkarna förhåller sig till när de skriver sina installations anvisningar. Regler som styr är i BBR om jag mins rätt och kommunen är ytterst ansvarig att fastighetsägaren följer brandskydds föreskrifterna. Som jag ser det borde du fått eldningsförbud..hur som är det du som fastighetsägare som ansvarar för anläggningen. Händer det något lär du få problem med att få ut något på försäkringen. Jag satte dit en platta och min kamin står någon cm för nära ändå men fejaren var lyrisk och godkännde utan att mäta.
   
 11. V
  Medlem Nivå 5
  Okej, tack.
  Då får vi se hur handläggaren svarar. Om sotaren går med på en brandmursplatta bakom kanske det inte är värt att försöka få något konkret argument osv, går nog snabbare och säkrare att åtgärda men samtidigt vill man gärna ha svart på vitt med vad som gäller.
   
 12. V
  Medlem Nivå 5
  Är det denna brandskyddsplatta du hänvisar till?
  https://www.bauhaus.se/brandmursplatta-100x122x5#go-to-description

  Går dessa att kapa lite i bredden?

  Anledningen till att jag förmodligen inte fick eldningsförbud är att det ej är närheten av 85 grader vid hård eldning på väggen bakom kaminen. Har en soffa som står några centimeter för nära i bredden (500mm enligt tillverkaren och soffan står typ 450mm) provade köra IR-termometer för att vara på säkra sidan och eventuellt flytta soffan och passade då även på att köra på väggen bakom kaminen vid eldning och lyckades ej komma upp i varmare än 45-47 grader.

  Men ja, smidigaste och säkraste blir nog att sätta upp en brandskyddsplatta om det ger ett rent protokoll på köpet. Ska höra om sotaren godkänner denna ovan för att ta bort anmärkningen.
   
 13. D
  Medlem Nivå 1
  Ja det var den plattan jag använde, de väger inget och lätta att bearbeta...jag hade problem med att hitta "godkänd" färg för att fylla i där jag hade delat plattan (Den levereras vitmålad). Det har de inte på Bauhaus vanlig färg gulnar eller flagar av värmen. Köpte färgen hos en färghandel istället och färgen kostade som vanlig vit färg ungefär.
   
 14. E
  Medlem Nivå 1
  Hej,
  Jag lånar tråden lite...

  Jag har något av samma problem. Precis haft en firma här som bytt ut vår gamla kamin och installerat en ny Jötul kamin med 70mm avstånd till gipsvägg bakom, rek. avstånd är 75mm enligt manualen. Sotaren lät det vara och skrev under kontrollplanen och godkände installationen. Dock skrev han upp det som en tjänsteanteckning...

  Nu är jag igång att skicka in till byggnadsnämnden och få det godkänt men det känns inte bra när vi eldar... Jag har inte mätt temperaturen på vägg men intrycket är att det är varmare än 45 grader som gips tål. Men inte 85 grader tror jag inte.

  Jag vet inte vad och vem man ska tro längre. Har kaminfirman gjort fel som installerat 5mm för nära gipsvägg? Fast sotare har godkänd och han borde kunna sin sak...
  Kan jag sätta skiffer på väggen som ett brandskydd eller är det bara riva gipsskivan och sätta minerit?