Byggahus.se

Slutbesikta huset - delad entreprenad vems ansvar

 1. S
  Medlem · 11 inlägg

  Save

  Medlem
  Hej!

  Vi har ett par bekanta som har byggt ett hus där de köpt en byggsats som en liten byggfirma har satt upp. På vems ansvar ligger det att besikta huset. Måste man besikta huset? Resten av entreprenaderna har de handlat upp själva såsom el,vvs och målning.

  Snabbt svar önskas! De ska flytta in om en vecka!
   
 2. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: Slutbesikta huset - delad entreprenad vems ans

  Det går inte att svara klart på Din fråga eftersom det saknas vissa uppgifter om avtalsförhållanden och avtalsvillkor m.m.

  Men om vi antar att Dina bekanta upphandlat en byggsats och montering (grund- och byggnadsarbete) på entreprenad av ett företag samt el, vvs respektive målning av andra entreprenörer och att ABS 95 gäller för samtliga avtal, och inget annat avtalats om besiktning, gäller kortfattat följande enligt dessa regler.
  Även om dessa regler inte gäller är det definitivt att förorda att en slutbesiktning sker.

  Respektive entreprenör har ansvar för sin entreprenad. Slutbesiktning skall verkställas när entreprenaderna är färdigställda. Respektive entreprenör skall i god tid underrätta beställaren om när entreprenaden beräknas vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning.

  Besiktningen skall verkställas av en kunnig opartisk person som utses av beställaren eller av parterna gemensamt. Finns färdigställande- och byggfelsförsäkring skall besiktningsmannen godkännas av den som utfärdat dessa.  
  Besiktningsmannen skall i god tid kalla parterna till besiktningen.

  Besiktningsmannen skall vara väl förtrogen med entreprenadernas omfattning och skall undersöka om entreprenaderna är kontraktsenligt utförda. Fel som enligt besiktningsmannen föreligger, liksom fel som beställaren påtalar vid besiktningen skall antecknas i besiktningsutlåtande.

  Om fel inte föreligger eller det endast föreligger fel av mindre betydelse i begränsad omfattning skall besiktningsmannen godkänna entreprenaden. Då övergår entreprenörens ansvar för entreprenaden på beställaren och slutbetalning skall ske. Entreprenören har därefter, utöver för konstaterade fel som skall åtgärdas inom två månader, endast ansvar för fel som framträder under garantitiden, två år.

  Om inte annat överenskommits betalas ersättning till besiktningsmannen av beställaren.

  ABS 95 kan Du finna på Gar-Bos hemsida www.GAR-BO.se

   
 3. G
  Medlem · 2 147 inlägg

  Re: Slutbesikta huset - delad entreprenad vems ans

  Det finns inget allmänt krav på att man måste besiktiga huset.

  Har man köpt en byggfelsförsäkring så brukar försäkringsbolaget (ex Garbo) vara intresserat av att besiktiga huset för att försäkringen ska gälla. Det är i så fall föräkringsbolaget som ska kontaktas för eventuell besiktning.
  Byggfelsförsäkringen brukar köpas upp av hustillverkaren och det är i så fall denne som sköter kontakten med försäkringsbolaget.
   
 4. S
  Medlem · 11 inlägg

  Save

  Medlem

  Re: Slutbesikta huset - delad entreprenad vems ans

  Tack så mycket för de snabba svaret! Jag ska direkt höra efter om de har ngn byggfelsförsäkring och se vad denna har för krav!
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.