Byggahus.se

Slippa gemensamhetsanläggning?

 1. V
  Medlem Nivå 1
  Det kan dom säkert. Lantmäteriet sa iallafall att vi kunde skriva ett yrkande till dom, vi tre som bor på vägen, men vet inte vad vi ska skriva mer än att vi inte har råd med detta. Det tar dom väl ingen hänsyn till.
   
 2. V
  Medlem Nivå 1
  När vi fick se på kartan igår var första halvan vår väg markerad. Dom två andra husen ligger precis i början av vägen. Sedan är det en sväng i vägen och andra halvan av vägen går rakt mot vårat hus, vi bor längst in. På kartan var denna sista halva av vägen bara streckad och inte markerad. Dom sa nånting om servitut, men vi förstår inte vad det innebär. Att min fastighet har servitut på halva vägen då, men vet inte vad som menas med det.
   
 3. V
  Medlem · Nivå 9
  Kan du beskriva lite mer om bakomliggande orsaker till varför LmV vill förrätta?

  Har kommunen yrkat på att vägen ombildas till G:A?
  Äger kommunen fastigheten vägen ligger på? Äger kommunen vägen?
  Äger kommunen angränsande fastigheter?
  Finns servitut på vägen för fastigheterna, de 3 st mm?
   
 4. V
  Medlem Nivå 1
  Ja detta är kommunens idé. Vi som bor här önskar inte detta. Dom äger marken mellan våra tomter, äger vägen då antar jag men dom visar sig aldrig här. Sen sa dom nånting om servitut på halva vägen igår men vi förstår inte vad det innebär. På kartan vi fick se var första halvan av vägen markerad, sista halvan som går fram till mitt hus var bara streckad och det sades nånting om servitut men vi vet inte vad det betyder.
   
 5. Pytt
  Besserwisser Nivå 6
  Jag tycker snarare du ska prata med kommunen och få en bättre förklaring på vad det är som händer? Låter mycket märkligt allting.. Är det kanske så att de vill att ni ska betala för att asfaltera den och sedan ska kommunen ta över den eller något sådant? Låter väldigt knäppt om det bara är en liten återvändsgata, men man vet ju aldrig med vissa kommuner..
   
 6. V
  Medlem Nivå 1
  Det var en gubbe från kommunen med på mötet om detta igår men han sa ingenting fast att alla var missnöjda, bara lantmäteriet sa att vi får skriva ett yrkande isåfall till dom.
   
  • Laddar…
 7. M
  Medlem · Nivå 4
  Kommunen har rätt att påkalla anläggningsförrättning, är det situationen? Det är inte någon annan förrättning inblandad? Har ni någon officiell rättighet till vägen idag? Är det tre fastigheter det rör sig om? Ligger vägen på er mark?

  Ni kan motsätta er förrättningen enligt Opinoinsvillkoret i AL 7 § men ni behöver beaktansvärda skäl. Anläggningen måste också uppfylla båtnad, dvs nyttan överväger olägenheten, i stort tänker man ekonomiskt men i AL väger även andra värden in. En väg räknar man i princip alltid uppfyller båtnad. Väg uppfyller också väsentlighetsvillkoret i AL. Min uppfattning är att kommunen inte skulle kunna tvinga er att låta dem sköta underhåll dock, så just det känns inte så troligt.

  För att slippa åtgärden behöver ni samtliga slipa på beaktansvärda skäl att inte bilda ga. Alternativt om du skulle kunna visa att den inte är väsentlig betydelse för dig men det är nog lönlöst om det är så att ni faktiskt använder och har behov av vägen.
   
  • Laddar…
 8. Pytt
  Besserwisser Nivå 6
  Nä jag förstår, men det verkar som att ni inte är riktigt på det klara med exakt vad som händer eller hur ägandet ser ut idag? Så tänker att det är bra att fråga dem för att försöka få lite klarhet, sedan får ni förstås ta det med lantmäteriet också men kan vara bra att veta bakgrunden liksom.
   
 9. H
  Moderator · Nivå 25
  Såvitt jag har uppfattat reglerna så kan lantmäteriet göra en förrättning om bildande av en vägsamfällighet om någon (räcker med en) som berrös av frågor om vägen, begär en förättning. Om alltså en "delägare" i vägen begär det så kan samfälligheten bildas.

  I det här fallet har tydligen ingen av er som bor utefter vägen begärt att en GA eller samfällighet bildas. Men det är tänkbart att kommunen i egenskap av markägare kan begära förrättningen.

  Det finns inget som säger att skicket eller underhållet av vägen behöver ändras bara för att det blir en GA. Ni som blir medlemmar i samfälligheten avgör genom majoritetsbeslut (man tilldelas ett andelstal av lätmäteriet, röstning sker med andelstalen. Även om en medlem (kommunen?) skulle ha väldigt stort andelstal, så får en enskild medlem aldrig rösta för mer än 20% av de avgivna anselstalen. Så länge ni boende är eniga, kan ni inte bli överkörda i en omröstning.

  Det finns en liten fara (tror jag), om ni låter samfälligheten ta emot statliga bidrag (vanligt), så blir vägen allmän, alla har rätt att köra på den, och ni kan då anmodas att rusta upp vägen till en allmän standard (och får inte nödvändigtvis bidrag till den delen).

  Den beskrivna kostnaden låter hög. Om det bara är förrättningskostnaden för bildandet av GA, så borde det inte kosta så mycket. Frågan är om någon redan tagit in i beräkningen att ni skall rösta för en upprustning av vägen. I så fall skumt.
   
 10. S
  Medlem · Nivå 13
  Fast vad är grundbulten i det hela? Vill kommunen plötsligt ha betalt för att sköta om vägen och därför vill ha en vägförening de kan fakturera eller vad?
   
 11. M
  Medlem · Nivå 4
  Kommunen har rätt att påkalla förrättning AL 18 §. Vet inte förutsättningarna men ser inte riktigt varför kommunen skulle ha del i ga:n, men kan ju hända att vägen är väsentlig för den kommunägda fastighetens behov.

  Det är generellt inte billigt med AL-förrättningar men i och med att de arbetar på löpande räkning kommer det kosta er mer om ni motsätter er. I och med att vägen är befintlig bör det inte bli så dyrt om ni går med på det då det inte behövs så mycket utredning. Det är också positivt att ha en officiell rättighet till väg och en fungerande förvaltning, framförallt den dagen någon av fastigheterna byter ägare.
   
 12. V
  Medlem · Nivå 9
  Svårt att ge tydliga råd när man inte känner till exakta förutsättningar. Ring kommunen och LmV för mer information om varför förrättningen skall ske och befintlig status på vägen. Om tex vägen är kommunal idag borde vägen vara allmän väg och underhållet åligger kommunen.
   
 13. V
  Medlem Nivå 1
  Ja precis det är kommunens idé. Om jag förstått rätt så har min fastighet servitut på sista halvan av vägen, jag bor längst in. Första halvan är väl också kommunens då men dom har aldrig plogat eller skött vår väg. Tre fastigheter, dom andra två är också vanliga privatpersoner.
  Vad kan beaktningsvärda skäl vara då, annat än att vi inte har råd och att en av oss sagt att det känns som man blir tvungen att sälja och flytta om vi ska få en sån här enorm summa att betala?
   
 14. V
  Medlem Nivå 1
  Nej dom har aldrig skött vår väg. Kan det bero på att det finns servitut på halva vägen? Annars håller jag med om att det är väldigt konstigt men jag kan ingenting om detta.
   
 15. V
  Medlem Nivå 1
  Jag vet inte men vi misstänker att kommunen vill ha pengar ja.