Byggahus.se

Slänt i tomtgräns

 1. M
  Medlem · 1 inlägg

  MoJ

  Medlem
  Hej alla, jag/vi har en fundering kring vår tomt. Området där vårat hus är byggt sluttar en del efter att alla har planat ut sina tomter så har det blivit en del slänter i tomtgränserna.
  Frågan är vad som gäller i dessa fall?
  Vem har ansvaret för slänten/massorna och vilka krav kan man ställa på grannen?
  Vi har idag en granne ovanför oss med slänt imellan, vi vill har bort slänten då den är ful, erroderar vid regn och ställer till med massa problem för oss.
  Grannen vill inte ha mur och nu står vi här och undrar vilka lagar som gäller?

  /Hoppas på hjälp
  ???
   
 2. L
  Medlem · 436 inlägg

  Lilla_vargen

  Medlem

  Re: Slänt i tomtgräns

  Jag har exakt samma problem. Enligt jordabalken 3kap 1§ skall man ta skälig hänsyn till omgivningen (inte utsätta grannen för eroderande massor, t.ex.) och enligt 7§ är man berättigad till ersättning för skadan (om den högre belägna grannen har varit grovt vårdslös när han fyllde upp sin tomt utan hänsyn till släntlutningen, t.ex.). Enligt Plan- och bygglagen 3kap 15§ skall man planera tomten efter de naturliga förutsättningarna (undvika fyllnadsslänter), inte skapa olägenheter för omgivningen, begränsa risken för olycksfall (slänter så branta att de ej går att sköta utan att riskera att trilla ner), m.m. Vidare finns det någonstans en bestämmelse om att man inte får avvattna sin tomt in på annans fastighet.

  När jag talat med kommunen om detta har de sagt åt mig att själv tala med grannen. Om kommunen skall lägga sig i det hela (vilket de inte har tid/lust med) kommer grannen förstå vem som anmält honom (ingen mer än grannen och jag är berörd, så även en anonym anmälan kan bara komma från ett håll). Då blir det osämja mellan grannarna. Kommunen har fortfarande knappast något sätt att tvinga grannen till bättring, utan jag får stämma honom inför tinget. Vilket ytterligare försämrar grannsämjan...

  Alltså: försök att tala med grannen. Kanske ni kan dela på kostnaden? Kanske det finns andra sätt än en mur, t.ex. någon växtlighet som binder jorden? Någon form av ränndal vid släntfoten? Någon sorts armeringsnät eller kockosmatta som håller kvar massorna? Mur halvvägs upp till släntkrönet och där innanför dräneringsrör? :-/
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.