Byggahus.se

Skyddsområde, ytvattentäkt

 1. D
  Medlem · 70 inlägg

  DerniZ

  Medlem
  Hallåj - alla glada och härliga chattar nissar på detta forum :)

  Har fått lite olust känslor inför vad som komma skall :'(
  Har en tomt sedan några år tillbaka som ligger inom ett skyddsområde för en ytvattentäkt.
  Bygglov finns och kommunen beviljade nyligen förlängning av det samma t.o.m. 2007.

  I gällande föreskrifter finns en paragraf som säger:
  "...inom området förbjudet att uppföra ny sammanhållen bebyggelse...".

  Tomten, och en hel del andra inom skyddsområdet, styckades och fastighetsbildades året innan skyddsområdet skapades på 90-talet.

  Nu håller Länstyrelsen på att fönya skyddsföreskrifterna och lydelsen i paragrafen har förändrats:
  "...ny bebyggelse för bostadsändamål får inte uppföras."

  Det finns även en undantagsklausul i förslaget till nya föreskrifter:
  "Om det finns särskilda skäl och syftet med skyddsområdet inte motverkas kan Länstyrelsen medge undantag från dessa föreskrifter."


  Kan mitt bygglov förverkas?
  Kan jag isf kräva ersättning?
  Nått annat hemskt jag kan råka ut för?
  Tips, råd, vad bör jag göra och/eller tänka på?

  Tacksam för all "input" :)
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.