Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Skydd mot brandspridning mellan byggnader

 1. G
  Medlem · Uppsala · 119 inlägg

  Gukken

  Medlem
  Hej!
  Jag och min sambo är i färd med att bygga ett hus och ett garage.
  Vid det tekniska samrådet idag så hävdar byggnadsinspektören att behöver jag ha brandklassade garageport EI30 då garaget ligger 3,5m från bostadshuset.

  På boverkets hemsida Skydd mot brandspridning mellan byggnader - PBL kunskapsbanken - Boverket så hittar jag under rubriken Brandspridning mellan småhus andra stycket följande text "Mellan komplementbyggnad och småhus och mellan komplementbyggnader är det dock tillräckligt att den ena (valfri) av de motstående ytterväggarna följer kraven i tabell 5:611."

  Jag har valt att brandskyddet ska sitta i garaget då jag har enklare att göra det då jag köper ett så kallat kataloghus med inga möjligheter att ändra något med dörrar eller fönster.
  Eftersom garaget ligger mellan 2-5m från huset så gäller följande enl. tabell 5:611
  • - EI 30 i en av väggarna
  • - Oklassade fönster: Max 1 m2
  • - Dörrar: EI 30
  Väggen i garaget uppfyller EI30.
  Jag har två stycken fönster i garaget som vetter mot huset. Dessa upptar 0,5m2 styck vilket innebär 1m2 oklassad fönsterarea. Dörren på garagets långsida ligger på ett avstånd på mer än 5m från husets fasad vilket enligt tabellen från boverket gör att den kan vara oklassad.

  Tittar man på bilden från situationsplan som jag bifogar så har jag markerat garageportarna med blåa streck, Från den nedersta garageportens öppningskant har jag ritat ett streck 135grader ut. Denna berör inte husets fasad (missar med någon/några dm).

  Har ni några synpunkter? Har jag fel? Är det min byggnadsinspektör som har fel?
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  brandskydd mellan byggnader 3.JPG
   
 2. H
  Medlem · Karlskrona · 6 993 inlägg

  huggan

  Medlem
  Du har fel tyvärr, tabellen du hänvisar till gäller inte för garage men hade fungerat om det var ett förråd.

  Anledningen till det är skrivelsen i BBR 5:53:

  "Utrymmen i byggnader med verksamhet som medför stor sannolikhet för uppkomst av brand och där en sådan kan få stora konsekvenser för utrymningssäkerheten bör delas in i egna brandceller. Sådana utrymmen kan vara lokaler där man utför heta arbeten, garage, avskilda pannrum, storkök, avfallsrum och liknande."
   
  • Laddar…
 3. G
  Medlem · Uppsala · 119 inlägg

  Gukken

  Medlem
  Men utrymningssäkerheten kan aldrig bli ett problem i ett garage vid ett enbostadshus. Man kan tycka att dom som har gått in i garaget bör ha tillräcklig kännedom om hur man kommer ut igen. Det är inget garage i ett flerbostadshus.

  Vidare vill jag hävda att garaget är en egen brandcell EI30.

  Garaget/komplementbyggnaden är dessutom en egen byggnad.
   
 4. H
  Medlem · Karlskrona · 6 993 inlägg

  huggan

  Medlem
  Nu ser jag att jag inte riktig har förstått din situation. Jag trodde att garaget var vidbyggt.

  Tabellen du hänvisar till bör gälla.

  Sen angående din kommentar. Utrymningssäkerheten skulle jag säga blir avsevärt sämre om man inte har brandsäkrat och tiden för att branden hinner sprida sig är avsevärt kortare så att flera utrymningsvägar blir blockerade. Detta gäller ju för båda byggnaderna.
   
 5. G
  Medlem · Uppsala · 119 inlägg

  Gukken

  Medlem
  Men hur ofta har man brandceller inom enbostadshus? Det händer väl endast om garaget är ihopbyggt med huset? Ang. Utrymningsvägar så är det tillgodosett i både hus och komplementbyggnad och är inte det som tråden handlar om. Det är skydd mot brandspridning mellan byggnader som framgår av rubriken
   
 6. JJ.
  Medlem · 2 inlägg

  JJ.

  Medlem
  Om jag i mitt garage bygger ett förråd med entré dörr mot huset, kan jag då skapa en brandcell där för att slippa en brandsäker dörr i förrådet?
   
 7. H
  Medlem · Karlskrona · 6 993 inlägg

  huggan

  Medlem
  Läs inlägg 4.
   
 8. JJ.
  Medlem · 2 inlägg

  JJ.

  Medlem
  Vilket innebär att förrådet blir en egen brandcell i garaget som är närmare än 5m då räcker det med en vanlig ytterdörr i förrådet?
   
 9. K
  Medlem · 110 inlägg

  konunge87

  Medlem
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.